Program studiów

· Podstawy ekonomii  

· Historia architektury i sztuki  

· Podstawy turystyki i rekreacji  

· Podstawy zarządzania  

· BHP  

· Podstawy psychologii  

· Podstawy prawa  

· Ekonomika turystyki i rekreacji  

· Informatyka w biznesie  

· Podmioty pośrednictwa i organizacji w turystyce  

· Kultura i etykieta w wybranych krajach  

· Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych  

· Krajoznawstwo  

· Elementy socjologii  

· Obsługa ruchu turystycznego  

· Geografia turystyczna i walory rekreacyjne Polski i świata  

· Fizjologia człowieka  

· Podstawy hotelarstwa  

· E-Technologie w sprzedaży i promocji usług turystycznych  

· Metody efektywnego uczenia się  

· Język obcy  

· Pedagogika i animacja czasu wolnego  

· Podstawy przedsiębiorczości  

· Zarządzanie w branży HoReCa  

· Metodyka projektu dyplomowego  

· Zajęcia terenowe  

· Projektowanie usług i doświadczeń w turystyce i rekreacji  

· Różne formy rekreacji  

· Negocjacje i komunikacja społeczna  

· Analiza sezonowości ruchu turystycznego  

· Język obcy branżowy  

· Sustainable tourism management  

· Przygotowanie do rynku pracy  

· Transport w turystyce  

· Ecology and Environmental Protection  

· Cultural Differences  

· Przedmioty specjalnościowe  

· Seminarium dyplomowe  

· Praktyka zawodowa  

· Wychowanie fizyczne – zajęcia fakultatywne