Czego nauczysz się wybierając tą specjalność?

 • Zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z zapewnianiem ochrony w wymiarze cyberprzestrzeni, w ujęciu danych osobowych i informacji niejawnych.  
 • Posiądziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych, analizy i informatyki śledczej, rodzajów zagrożeń i ataków oraz przeciwdziałania im, poszukiwania, gromadzenia i zabezpieczania materiału dowodowego oraz działań prewencyjnych. 
 
Opis kierunku
 • Poznasz podstawy informatyki, budowę systemów operacyjnych, podstawy kryptografii.  
 • Poznasz zasady zabezpieczania systemów komputerowych, aplikacji i sieci komputerowych, dbania o bezpieczeństwo baz danych.
 • Uzyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z administracją i bezpieczeństwem systemów komputerowych, opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, ich wdrażania, utrzymania oraz rozwoju.

 

 
Opis kierunku
 • Poznasz podstawy informatyki śledczej oraz najnowsze metody ataków i zagrożenia dla systemów informatycznych. 
 • Będziesz potrafił przeciwdziałać ich rozprzestrzenianiu i skutkom. 
 • Będziesz umiał poszukiwać, gromadzić i zabezpieczać materiał dowodowy.
 • Poznasz podstawy analizy kryminalnej.
 
Opis kierunku
 • Będziesz potrafił analizować dane związane z wystąpieniem incydentu teleinformatycznego, wykrywać i identyfikować związki między nimi, określać przesłanki, wyciągać wnioski i oceniać ich wiarygodność. 
 • Poznasz sposób postępowania w przypadku zgłaszania popełnienia przestępstwa organom ścigania oraz prawa pokrzywdzonego. 
 • Będziesz potrafił współdziałać z organami przestrzegania prawa w zakresie rozpoznania i zwalczania cyberprzestępczości.
 • Będziesz przygotowany do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla pracowników swojej firmy lub instytucji. 
 
Opis kierunku

Praca dla Ciebie:

Wiedza i umiejętności pozyskane w czasie studiów pozwolą absolwentowi na pracę w:

 • organach ścigania,
 • instytucjach państwowych,
 • biznesie,
 • obszarze związanym z cyberbezpieczeństwem.
 

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Celem  studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem we współczesnej działalności gospodarczej oraz bezpiecznym funkcjonowaniu wybranych instytucji sektora publicznego.
 • Szczególny nacisk zostanie położony na zarządzanie ryzykiem operacyjnym, w tym m.in. zrozumienie procesu oceny ryzyka z myślą o lepszym przewidywaniu i rozpoznawaniu ryzyka, dostosowanie działań w obszarze zarządzania ryzykiem do zmieniających się zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz zasad funkcjonowania zespołów odpowiedzialnych za ryzyko i kontrolę ich działania.
 • Ponadto zostaną omówione wybrane aspekty technologiczne umożliwiające studentom lepsze zrozumienie natury i potencjału zagrożeń cyfrowych. Dzięki zajęciom wykorzystującym analizę przypadków przedstawione zastaną najnowsze trendy oraz zagrożenia dla globalnej gospodarki cyfrowej.
 
 

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
390 zł
323 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca zyskujesz: 

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach I stopnia rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 

 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 

 • Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 

 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 

Program studiów

Przedmioty kształcenia specjalnościowego dla: Cyberbezpieczeństwo

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Krzysztof Wawrzycki
Zbigniew Małecki
dr Zasadzki
Krzysztof Wawrzycki

Absolwent Wydziału Planowania i Finansowania Gospodarki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na kierunku Kryminalistyka. Oficer dyplomowany Policji w stopniu nadkomisarza Policji – obecnie w stanie spoczynku. W Policji służył 28 lat, z czego 28 w pionie...

Zbigniew Małecki

Absolwent Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na kierunku Administracja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, ze specjalizacją kryminalną. Oficer dyplomowany Policji w stopniu podinspektora Policji –...

dr Włodzimierz Zasadzki

Doktor nauk ekonomicznych i wieloletnim wykładowca szkół wyższych. Członek rad nadzorczych i zarządów, w tym również spółek giełdowych. Od 2008 r. związany z Uniwersytetem WSB Merito Szczecin. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych i ponad 30 opracowań konsultingowych na rzecz...

dr Andrzej Kokiel

Jest doktorem nauk humanistycznych. W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce wartości mieszczących się w strukturze osobowości człowieka. Prowadzi zajęcia z Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin. Jest opiekunem merytorycznym Koła Naukowego Psychoterapii....

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF dziedzicz z produktu