Zarządzanie i marketing

Zarządzanie i marketing – studia I i II stopnia oraz podyplomowe
W ofercie Wyższych Szkół Bankowych w Polsce znajdują się atrakcyjne studia biznesowe z dziedziny zarządzania oraz marketingu. Nauka prowadzona jest w formie warsztatów i case studies, które dokładnie odzwierciedlają aktualne realia. Dzięki temu studenci zdobywają wiedzę praktyczną, tak ważną w życiu zawodowym. Proponujemy stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia oraz niestacjonarne podyplomowe.

 

Istota zarządzania i marketingu
Marketing i zarządzanie są naukami o podłożu ekonomicznym. Ich celem jest dostarczenie praktycznej i koniecznej dla efektywnego prowadzenia biznesu wiedzy. Odgrywają przy tym w dzisiejszym świecie coraz większą rolę.

 

Marketing zdefiniować można jako proces o społecznym i zarządczym charakterze, umożliwiający jednostkom oraz grupom osiągnięcie celów poprzez produkcję, oferowanie oraz wymianę dóbr, niosących ze sobą pewną wartość. Działania marketingowe przedsiębiorstwa maja na celu oddziaływanie na potencjalnych klientów i wywołanie zainteresowania ofertą. Specjaliści od marketingu i sprzedaży zajmują się więc budowaniem długotrwałych relacji z klientami, dystrybutorami oraz dostawcami.

 

Zarządzanie polega przede wszystkim na analizowaniu, planowaniu, jak i wdrażaniu oraz monitorowaniu strategii biznesowych. Jego istotą jest realizacja celów firmy poprzez tworzenie wzajemnie korzystnych więzi na rynku. Jest to również działalność celowa, polegająca na koordynacji najważniejszych elementów marketingowych, takich, jak produkty lub usługi, ich cena, promocja oraz dystrybucja. Podjęcie właściwego systemu zarządzania jest konieczne, by efektywnie prowadzić działalność gospodarczą i osiągnąć zamierzone cele.

 

Dlaczego zarządzanie i marketing są tak ważne dla biznesu?
Sukces w biznesie zależny jest przede wszystkim od podejścia do odbiorcy, dlatego też konieczne jest zorientowanie na klienta, będącego użytkownikiem oferowanych usług i produktów, jak i zarządzanie zadaniami przedsiębiorstwa. Aby więc cele firmy zostały osiągnięte, konieczny jest udział specjalistów posiadających wiedzę o rynku i rządzących nimi prawach, którzy będą potrafili stworzyć dostosowaną do rynkowego otoczenia i skuteczną strategię działania firmy.

 

Dlaczego warto wybrać studia z dziedziny zarządzania i marketingu?
Dostępne w Wyższych Szkołach Bankowych studia z zakresu Zarządzania i Marketingu obejmują wiedzę związaną z ekonomią menedżerską, strategiami i technikami sprzedaży, handlem zagranicznym, e-marketingiem, informatyką w biznesie, zarządzaniem firmą, zasobami ludzkimi, oraz psychologią w zarządzaniu.

 

Oferowane przez nas studia pozwalają poznać mechanizmy funkcjonowania rynku,  sposoby komunikowania się organizacji biznesowych z uczestnikami rynku. Uczą stosowania instrumentów i narządzi marketingowych, internetowych i badawczych oraz przygotowywania i realizacji planów marketingowych, analizy uwarunkowań rządzących rynkiem, podejmowania skutecznych decyzji strategicznych w zarządzaniu firmą i kierowaniu zespołem. Studenci uzyskują praktyczne umiejętności na temat badań i analiz marketingowych, controllingu marketingowego oraz innowacji marketingowych.

 

Absolwenci z powodzeniem znajdą pracę w działach marketingu lub w agencjach marketingowych, na stanowiskach specjalistów i menedżerów do spraw marketingu reklamy i wspierania sprzedaży, jak i menadżerów wyższego lub średniego szczebla zarządzania. Będą mogli pracować również jako samodzielni przedsiębiorcy, analitycy w firmach konsultingowych oraz w różnych obszarach zarządzania organizacjami, takimi jak finanse, marketing, zarządzanie personelem. Będą mieli również szansę zostać kierownikami projektów innowacyjnych w organizacjach komercyjnych i non profit.

 

Znajdź studia z zakresu zarządzania i marketingu dla siebie:

 

Wróć do spisu artykułów >