Studia MBA - nowy krok na drodze do kariery

Studia MBA wciąż zyskują na popularności. Dzieje się tak nie bez powodu – osoby zajmujące stanowiska kierownicze traktują je coraz częściej jako naturalny krok w rozwoju kariery.  Wprawdzie ich ukończenie nie wiąże się z nadaniem kolejnego naukowego tytułu, ale za to umożliwia przyswojenie przekrojowej wiedzy biznesowej, tak bardzo cenionej obecnie przez pracodawców i koniecznej na stanowiskach menedżerskich. Na czym polegają studia MBA i jakie są korzyści z ich ukończenia?

 

Studia MBA (ich pełna angielska nazwa brzmi: Master of Business Administration) to studia podyplomowe trwające od roku do dwóch lat, prowadzone zazwyczaj w trybie zaocznym. Czym wyróżniają się na tle innych podyplomówek? Często programy nauczania są współtworzone lub sygnowane przez uczelnie zagraniczne albo powstają we współpracy ze znanymi firmami, które pełnią rolę partnerów studiów. Tego rodzaju partnerstwo gwarantuje słuchaczom wymianę know-how z praktykami biznesu, wizyty studyjne w firmach czy udział w dodatkowych szkoleniach lub warsztatach.

 

Na studiach MBA wykładane są przedmioty związane między innymi z finansami, prawem i zarządzaniem, co stanowi świetne kompendium wiedzy dla przedsiębiorców i menedżerów. Ponadto program studiów zawiera moduły rozwijające umiejętności miękkie – prowadzenie negocjacji, kształtowanie postaw liderskich czy efektywne zarządzanie zespołem. Badania prowadzone regularnie przez firmę Sedlak&Sedlak wyraźnie pokazują również, że absolwenci MBA zarabiają znacznie lepiej od kolegów posiadających jedynie tytuł magistra czy licencjata. Według danych za rok 2019, mediana zarobków osób z dyplomem MBA wynosiła 12 000 zł brutto.

Dla kogo są studia MBA?

Ukończenie studiów MBA nie jest niezbędne do osiągnięcia wysokiej pozycji zawodowej czy otrzymania awansu i wyższego wynagrodzenia. Do kogo są zatem adresowane? Według przeprowadzonych badań, osoby, które decydowały się na podjęcie tego rodzaju studiów, liczyły przede wszystkim na otrzymanie dostępu do profesjonalnej wiedzy menedżerskiej czy rozbudowanie swojej sieci kontaktów zawodowych. Dużą rolę odgrywała również osobista satysfakcja z posiadania dyplomu MBA. Oczywiście nie brakowało osób, które liczyły na możliwość otworzenia nowych perspektyw zatrudnienia czy zdobycia awansu, jednak nie stanowiły one znaczącej większości.

Co to oznacza? Studenci MBA to przede wszystkim osoby ambitne, które chcą nieustannie rozwijać się jako liderzy zespołów czy projektów, którym zależy na szerokim spojrzeniu na biznes, networkingu i wymianie know-how. Kandydaci na ten rodzaj studiów wiążą swoją przyszłość głównie z wyższymi stanowiskami menedżerskimi i kierowniczymi, a zdobyta wiedza i umiejętności mają pozwolić na osiągnięcie tego celu.

 

Warto pamiętać, że możliwość podjęcia nauki na tych elitarnych studiach jest bardzo często uzależniona od różnych czynników. Na przykład w Wyższych Szkołach Bankowych, które posiadają swoje placówki w wielu miastach w Polsce, kandydat musi nie tylko przedstawić dyplom licencjata lub magistra, ale również wykazać się co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierowniczym. Oznacza to, że studia MBA są skierowane do osób, które mogą wykazać się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas pracy zawodowej. Dzięki temu studia są okazją do wymiany doświadczeń w gronie profesjonalistów.

Jakie są korzyści z ukończenia studiów MBA?

Absolwenci studiów MBA mają pewną przewagę nad posiadaczami wyłącznie dyplomu licencjata lub magistra. Oprócz dodatkowej, szerokiej wiedzy biznesowej, którą zdobyli podczas studiów, mogą dodatkowo pochwalić się umiejętnościami, których nie rozwija się na większości kierunków – mowa przede wszystkim o stosowaniu nowoczesnych technik zarządzania i wykorzystywania narzędzi menedżerskich. Prestiż związany z posiadaniem dyplomu ukończenia studiów MBA to kolejna zaleta wyróżniająca absolwenta tego programu na rynku pracy. Ponadto zgodnie z przepisami, które obowiązują od 2017 roku, dyplom MBA umożliwia kandydowanie na stanowiska w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

 

Prestiż MBA za granicą

O studiach MBA powinny pomyśleć również osoby, które swoją przyszłość zawodową wiążą z międzynarodowymi korporacjami. Studia MBA są uznawane przez wielu właścicieli firm na całym świecie, a ich ukończenie jest czasami przepustką do objęcia konkretnego stanowiska; dotyczy to szczególnie wyższych stanowisk menedżerskich. Specyficzny program studiów MBA pozwala również na globalne spojrzenie na kwestie zarządzania przedsiębiorstwem, zwłaszcza jeśli do kadry dydaktycznej należą zagraniczni wykładowcy i praktycy biznesu.

 

Kilka ważnych zagadnień związanych ze studiami MBA:

  • Aby rozpocząć studia MBA, nie trzeba posiadać dyplomu licencjata lub magistra wyłącznie z dziedziny ekonomii, finansów czy zarządzania. Studia mogą podjąć również absolwenci innych kierunków, chcący poszerzyć swą wiedzę, rozwinąć konkretne umiejętności czy zmienić branżę.
  • Zasadniczą wadą tego rodzaju studiów jest wysokie czesne. Warto jednak potraktować to jak inwestycję, która już wkrótce po otrzymaniu dyplomu przyniesie spodziewane zyski w postaci awansu czy podwyżki. Ponadto elastyczny system płatności w ratach dostępny na wielu uczelniach umożliwia dogodne rozłożenie opłat w czasie.
  • Mimo że większość słuchaczy MBA nie wybrała studiów wyłącznie ze względu na korzyści  finansowe, ogólnopolskie badanie wynagrodzeń przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak w 2019 r. pokazuje spore różnice w zarobkach. Absolwenci studiów MBA zatrudnieni w firmach polskich zarabiali o 4800 zł brutto więcej niż osoby bez dyplomu MBA. W firmach zagranicznych ta różnica wynosiła aż o 9000 zł brutto.
  • Programy MBA ma w swojej ofercie między innymi grupa Wyższych Szkół Bankowych. Studia te dostępne są w jej 9 placówkach znajdujących się w różnych miastach Polski, co umożliwia podjęcie nauki osobom z niemal każdego zakątka Polski. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.studiamba.merito.pl.
  • Partnerami poszczególnych programów MBA w WSB są uczelnie zagraniczne: Franklin University ze Stanów Zjednoczonych, Swiss Business School ze Szwajcarii oraz Northampton University z Wielkiej Brytanii.

 

Wróć do spisu artykułów >

Palec

Poznaj studia MBA i Executive MBA w WSB