Studia dzienne czy zaoczne. Jakie studia wybrać? Czym różnią się studia stacjonarne od niestacjonarnych?

Z danych GUS wynika, że w roku akademickim 2022/2023 na uczelniach kształciło się łącznie 1 223 600 studentów. To wzrost o 0,4% w stosunku do roku 2021/2022. Dyplom ukończenia studiów chcą zdobyć tysiące osób w całym kraju. Tylko w roku akademickim 2021/2022 otrzymało go aż 292 600 absolwentów.

 

Z tego względu osoby, które rozważają złożenie aplikacji na studia nie powinny zastanawiać się, czy w ogóle warto studiować, ale – jakie studia wybrać. Dotyczy to także trybu nauki. Czy lepszym wyborem będą studia dzienne, czy może jednak zaoczne?

Czym są studia dziennie, a czym zaoczne?

Studia dzienne to inaczej studia stacjonarne – zajęcia na nich są prowadzone przez uczelnie od poniedziałku do piątku.

 

Z kolei zajęcia na studiach zaocznych (niestacjonarnych) zazwyczaj rozpoczynają się w sobotę i trwają przez cały weekend. Zdarza się jednak, że pierwsze zajęcia na zjeździe prowadzone są już w piątek po południu.

Studia dzienne

Wiele młodych osób rozważa wybór studiów dziennych. Jak wygląda nauka na nich i czego mogą spodziewać się osoby, które się na nie zapiszą?

 

Jak wyglądają studia dzienne (stacjonarne)?

Na studiach dziennych zajęcia odbywają się w dni robocze. Studenci spędzają tym samym dużo czasu na uczelni, dzięki czemu łatwiej nawiązać im trwałe relacje z innymi studiującymi, a także zaangażować się w życie szkoły wyższej.


Plusy studiowania w trybie dziennym
Jakie są największe zalety studiowania w tym trybie?

 

 • Duża liczba godzin  
  Studenci dużo czasu spędzają na uczelni – uczą się głównie w trakcie zajęć. Dzięki temu są w stanie dobrze przyswoić materiał, a w razie jakichkolwiek wątpliwości – skonsultować się z wykładowcą. Podczas ćwiczeń mają też szansę na sprawdzenie swojej wiedzy w praktyce i wykrycie ewentualnych braków.
 • Rozbudowana oferta zajęć dodatkowych
  Studenci dzienni mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych – w dodatku ich oferta jest na tyle rozbudowana, że każdy bez problemu znajdzie zajęcia z tematyki, która go interesuje. Dzięki temu studenci zyskują możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań niekoniecznie związanych z kierunkiem, na którym się uczą. Studenci dzienni najczęściej uczestniczą w kołach naukowych, które pozwalają im na realizację własnych projektów i zdobycie dodatkowej wiedzy.  
 • Sprzyjają nawiązywaniu długoterminowych relacji i przyjaźni
  Ze względu na dużą liczbę zajęć studia dzienne bez wątpienia sprzyjają nie tylko poznawaniu nowych osób, ale także – tworzeniu długoterminowych, ważnych relacji. Wiele osób to właśnie na studiach dziennych zawiera nowe przyjaźnie, niektórzy z kolei poznają na uczelni miłość swojego życia.
 • Aktywność fizyczna w ramach godzin
  Studenci dzienni są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. To jednak ich zupełnie inna aktywność od tej, którą znają ze szkoły – studenci często mogą korzystać z rozbudowanej infrastruktury sportowej (korty, ścianki wspinaczkowe itd.) lub uprawiać nowe sporty (np. sztuki walki, wioślarstwo). Przy okazji zajęcia z wychowania fizycznego na studiach to szansa na dawkę ruchu, której studenci tak bardzo potrzebują po wielu godzinach spędzonych na wykładach.  
 • Imprezy i życie studenckie po zajęciach na uczelni
  Studia dzienne nieodłącznie kojarzą się również z częstymi imprezami i tzw. życiem studenckim – czyli spotkaniami i pozostałymi aktywnościami w gronie innych studentów. Wiele imprez i wyjść jest organizowanych spontanicznie, np. zaraz po zakończeniu zajęć w danym dniu.

Studia niestacjonarne (dawniej zaoczne)

Na studia zaoczne bardzo długo zapisywały się głównie osoby nieco starsze, które wcześniej nie zdecydowały się na studia. Teraz jednak zaoczny tryb nauki wybierają coraz częściej także osoby tuż po maturze.
 

Czym są studia zaoczne (niestacjonarne)?

Studia zaoczne to potoczna nazwa na jeden z trybów kształcenia. Co do zasady zajęcia na studiach zaocznych odbywają się co drugi weekend (na tzw. zjazdach). Zdarza się, że część zjazdów rozpoczyna się jeszcze w piątek po południu. Na początku roku akademickiego studenci otrzymują jednak harmonogram zjazdów, dzięki czemu o tym, kiedy dokładnie odbywają się zajęcia, wiedzą znacznie wcześniej. 

 

Plusy studiowania w trybie zaocznym
Co przemawia za studiami zaocznymi i jakie są najważniejsze korzyści płynące z nauki w tym trybie?

 

 • Podają wiedzę w wysoce kalorycznej i skompresowanej formie
  Na studiach zaocznych zajęcia odbywają się na ogół jedynie przez dwa dni w tygodniu, ale nie zmienia to faktu, że wykładowcy poruszają na nich najważniejsze – z punktu widzenia studenta – zagadnienia. Dzięki temu mimo, że zajęcia odbywają się rzadziej niż na studiach dziennych, to studenci i tak są w stanie nauczyć się na nich tego, co naprawdę istotne. 
 • Pozwalają omawiać zagadnienia na podstawie doświadczeń
  Dzięki temu, że na studia zaoczne zapisują się także osoby, które ukończyły szkołę średnią kilka lub nawet kilkanaście lat wcześniej i pracują zawodowo, wykładowcy często odwołują się na zajęciach wprost do  doświadczeń (z pracy). Taka forma nauki ma ogromne zalety, ponieważ studenci – mając już pewną wiedzę na dany temat – są w stanie szybciej ją uzupełnić oraz zrozumieć zagadnienia, które dla osób bez doświadczenia zawodowego wydają się bardziej abstrakcyjne. 
 • Mogą przyśpieszyć rozwój kariery
  Nie od dziś wiadomo, że nauka w trybie zaocznym ułatwia zdobycie doświadczenia zawodowego. Studenci mogą bez przeszkód podjąć pracę nawet na pełen etat, co jest ogromną zaletą. Pracodawcy doceniają kandydatów, którzy jak najwcześniej podjęli pracę i mogli zdobywać nowe umiejętności.
 • Hartują umiejętności samodyscypliny i samodzielności
  Na studiach zaocznych studenci muszą więcej czasu poświęcić na naukę we własnym zakresie, dzięki czemu ćwiczą samodyscyplinę, która jest bardzo przydatna w pracy zawodowej. Studenci zaoczni – nie posiadając codziennego kontaktu z przedstawicielami samorządu studenckiego – więcej spraw związanych z uczelnią załatwiają na własną rękę, co z kolei pozytywnie wpływa na ich umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów. 
 • Dają dużo przestrzeni do pozastudenckiej aktywności
  Dzięki formule zajęć weekendowych studenci mają dużo czasu na pozastudencką aktywność- w trakcie tygodnia mogą zająć się nie tylko pracą zawodową, ale także realizacją swoich pasji czy życiem towarzyskim i rodzinnym. 
 • Pozwalają efektywnie dzielić pracę i studia
  Studia zaoczne to także szansa na zachowanie równowagi między pracą i studiami przy ich równoczesnym rozdzieleniu. Student zaoczny nie musi na przykład zastanawiać się, czy tuż po zajęciach zdąży na czas dotrzeć do pracy –większość osób pracuje w tygodniu, dzięki czemu nauka w weekendy nie stanowi żadnego problemu, podobnie jak grafik zajęć na uczelni. 

Różnice pomiędzy studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi. Czym się różnią studia dzienne od zaocznych?

Osoby, które chcą zapisać się na studia, ale jeszcze nie zdecydowały o preferowanym trybie nauki, mogą zastanawiać się, czym się różnią studia niestacjonarne od stacjonarnych. Największa różnica dotyczy liczby zajęć i tego, kiedy się odbywają. Warto jednak podkreślić, że zajęcia na studiach zaocznych mają po prostu bardziej skondensowaną formę, a program studiów jest taki sam. 

Dla kogo lepsze będą studia dzienne, a dla kogo zaoczne?

Studia dzienne (stacjonarne) mogą okazać się lepsze dla osób, które cechuje głód wiedzy, a które dodatkowo chcą zakosztować studenckiego życia i spędzać dużo czasu z innymi studentami – czy to na zajęciach, czy w trakcie aktywności poza uczelnią. Z kolei studia zaoczne (niestacjonarne) to dobry wybór dla osób, którym zależy na zdobywaniu doświadczenia zawodowego już od pierwszych lat nauki w szkole wyższej oraz osób, które chcą mieć więcej czasu dla rodziny lub na rozwijanie swoich pasji. 

Przejście ze studiów zaocznych na dzienne i odwrotnie

Studenci mają możliwość przejść na inny tryb nauki – ze studiów dziennych na zaoczne i odwrotnie. W pierwszym przypadku wiąże się to zazwyczaj tylko z koniecznością uiszczania od nowego semestru opłat za studia (jeśli studia dzienne były darmowe).

 

Studenci, którzy chcą przejść ze studiów zaocznych na dziennie muszą zazwyczaj mieć odpowiednią średnią ocen. Czasem konieczne jest również uzupełnienie różnic programowych - dokładne informacje student uzyska w odpowiednim dziekanacie. Możliwość zmiany trybu studiów należy jednak wcześniej skonsultować z odpowiednimi organami uczelni, tak by poznać wszystkie warunki konieczne do spełnienia. 

Jakie studia wybrać? Podsumowanie

Decyzja o trybie nauki powinna być uzależniona od kilku czynników – m.in. od tego, czy przyszły student chce w trakcie nauki w szkole wyższej pracować na pełen etat, czy zależy mu na życiu studenckim oraz jakie ma podejście do samodzielnej nauki. Niezależnie jednak od podjętej decyzji najważniejszy jest sam fakt studiowania – oba tryby nauki są tak samo wartościowe, podobnie jak oba dyplomy ukończenia studiów.  

 

Jednocześnie warto też pamiętać, że obecnie przyszli studenci mogą też zapisywać się na studia online (prowadzone niemal całkowicie zdalnie) czy hybrydowe (część zajęć jest prowadzona w siedzibie uczelni, część - internetowo). To znacząco poszerza wachlarz ich możliwości i często ułatwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym. 


 

Wróć do spisu artykułów >