Wygodne zapisy na studia - krok po kroku

Studia podyplomowe możesz podjąć, jeśli masz wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra i już po studiach I stopnia zacząć studia podyplomowe. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Grupa dziewczyn.

Sprawdź konieczne nową możliwość przejścia procesu rekrutacji z Kontem Kandydata. Zaprojektowaliśmy je tak, by maksymalnie ułatwić Ci zostanie studentem Uniwersytetu WSB Merito Opole. 

 

Co zyskujesz, zakładając konto: 

 • cały proces rekrutacji przejdziesz online 
 • dostarczysz dokumenty, podpiszesz umowę i dokonasz płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu 
 • sprawdzisz status swoich rekrutacji oraz historię zapisów 
 • w każdej chwili dokończysz przerwany proces uzupełniania formularza rekrutacyjnego.  
Dziewczyna słuchająca muzyki

Rekrutacja z Kontem Kandydata

KROK 1.

Spośród kierunków studiów podyplomowych wybierz jeden dla siebie - lista kierunków, przejdź do zapisów online i wybierz opcję “Załóż konto” w prawym, górnym rogu.

KROK 2.

Załóż Konto Kandydata, w którym znajdziesz wszystkie niezbędne instrukcje dotyczące tego, jak skutecznie przejść proces rekrutacji na wybrany przez Ciebie kierunek studiów. Znajdziesz tu również listę wszystkich niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć, by spełnić wymogi rekrutacyjne i zostać uczestnikiem studiów podyplomowych Uniwersytetu WSB Merito Opole.

Jeżeli jesteś naszym studentem, uczestnikiem studiów podyplomowych lub absolwentem, możesz pominąć proces zakładania konta i od razu zalogować się do niego loginem i hasłem, którego używasz w Extranecie.

 

Skompletuj i dostarcz:

 • dyplomu ukończenia studiów wyższych  - oryginał lub odpis do wglądu

Jeśli posiadasz dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych wydany przez zagraniczną uczelnię, pamiętaj dodatkowo skompletować:

 • dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych oraz dodatku/suplementu - zalegalizowanym lub zaopatrzonym w klauzulę apostille (oryginał do wglądu),
 • tłumaczenia powyższych dokumentów na język polski, sporządzonych lub poświadczonych przez tłumacza przysięgłego.

Cudzoziemcy zobowiązani są złożyć poza powyżej wymienionymi dokumentami:

 • do wglądu paszport/dowód osobisty, strona ze zdjęciem; w przypadku podwójnego obywatelstwa i dwóch paszportów prosimy o wybranie i posługiwanie się jednym.
 • oświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów podyplomowych w j. polskim w Uniwersytecie WSB Merito Opole.

Po zapisie online wgraj na konto:

 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych -oryginał lub odpis do wglądu
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej, którą można dokonać przelewem (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego). Dowód opłaty prosimy opisać tytułem: studia podyplomowe, imię i nazwisko osoby zapisującej się na studia oraz adres.

Jeśli posiadasz dyplom studiów wyższych wydany przez zagraniczną uczelnię, dodatkowo skompletuj:

 • dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych oraz dodatku/suplementu - zalegalizowanym lub zaopatrzonym w klauzulę apostille (oryginał do wglądu),
 • tłumaczenia powyższych dokumentów na język polski, sporządzonych lub poświadczonych przez tłumacza przysięgłego.

Cudzoziemcy dodatkowo zobowiązani są przedstawić:

 • do wglądu paszport/dowód osobisty, strona ze zdjęciem; w przypadku podwójnego obywatelstwa i dwóch paszportów prosimy o wybranie i posługiwanie się jednym.
 • oświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów podyplomowych w j. polskim w Uniwersytecie WSB Merito Opole. 

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikaci), aby umożliwić Ci rozpoczecie studiów podyplomowych w Polsce.

KROK 3.

Po założeniu konta i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego masz 7 dni na skompletowanie, dostarczenie i podpisanie niezbędnych dokumentów. Tylko dzięki Kontu Kandydata możesz to wszystko zrobić bez wychodzenia z domu, online!

 

Pamiętaj, aby dostarczyć nam do wglądu oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych lub inne wymagane dokumenty.
Możesz to zrobić osobiście, przesłać listem lub kurierem.

KROK 4.

Po weryfikacji kompletności wszystkich otrzymanych od Ciebie dokumentów, przekażemy Ci informację o przyjęciu na studia. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy Cię o tym na bieżąco informować.

 •     Zastępca Kierownika Marcin Makówka, tel. 539 670 648
 •     Młodsza specjalistka Sara Żołeńska, tel. 532 395 077
 •     Kierowniczka Biura Rekrutacji Halina Barwicka, tel. 698 932 970
KROK 5.

To już! Jesteś uczestnikiem studiów podyplomowych Uniwersytetu WSB Merito Opole!

 

Teraz możesz:

 • zalogować się do Extranetu
 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu. Informacje dotyczące pierwszego zjazdu (termin, godziny oraz plan zajęć) zostaną przesłane przez Dział Studiów Podyplomowych na wskazany w formularzu adres e-mail na około 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Rekrutacja bez zakładania Konta Kandydata

KROK 1.

Wybierz kierunek studiów odpowiedni dla siebie, przejdź do zapisów online i rozpocznij wypełnianie formularza rekrutacyjnego.

KROK 2.

Po wypełnieniu formularza i zakończeniu rejestracji wyślemy na Twój adres e-mail automatycznie wygenerowane i wypełnione dokumenty.  

Spokojnie, poprowadzimy Cię przez proces zapisu oraz przypomnimy  o wszystkich wymaganych dokumentach, które musisz jeszcze zgromadzić.

KROK 3.

W ciągu 7 dni od daty zapisu na studia dostarcz do nas komplet dokumentów wraz z podpisaną i zaparafowaną na każdej stronie umową. Aby proces rekrutacji na studia nie sprawił Ci kłopotu, możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • przychodząc osobiście do Biura Rekrutacji
 • korzystając z wrzutni na dokumenty rekrutacyjne 
 • wysyłając je do nas pocztą tradycyjną lub kurierem

Pamiętaj, aby dostarczyć nam do wglądu oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych lub inne wymagane dokumenty.
Możesz to zrobić osobiście, przesłać listem lub kurierem.

KROK 4.

Biuro Rekrutacji, po weryfikacji kompletności wszystkich otrzymanych od Ciebie dokumentów, przekaże Ci informacje o przyjęciu na studia.


Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje. Cały czas jesteśmy z Tobą w kontakcie telefonicznym i e-mailowym!

 • Zastępca Kierownika Marcin Makówka, tel. 539 670 648
 • Młodsza specjalistka Sara Żołeńska, tel. 532 395 077
 • Kierowniczka Biura Rekrutacji Halina Barwicka, tel. 698 932 970
KROK 5.

To już! Jesteś uczestnikiem studiów podyplomowych Uniwersytetu WSB Merito Opole!

 

Teraz możesz:

 • zalogować się do Extranetu
 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu. Informacje dotyczące pierwszego zjazdu (termin, godziny oraz plan zajęć) zostaną przesłane przez Dział Studiów Podyplomowych na wskazany w formularzu adres e-mail na około 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
Projekt
Zamówienie na fakturę

Zamówienie na fakturę można przesłać:

 • drogą elektroniczną, na adres e-mail: dsp@opole.merito.pl
 • pocztą tradycyjną, na adres Uniwersytetu WSB Merito Opole: ul. Augustyna Kośnego 72 , 45-372 Opole z dopiskiem: Dział Studiów Podyplomowych 
Semestry
Płatności

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje indywidualny numer konta bankowego, na które należy wpłacać czesne. Indywidualny numer konta, terminy płatności oraz wysokość czesnego znajdziecie Państwo w Extranecie, w zakładce „Mój profil -> Płatności i wpłaty”. Tam znajdziecie dwa rodzaje kont:

 • konto o nazwie „czesne” -  do dokonywania opłat za czesne,
 • konto o nazwie „inne” - do dokonywania opłaty za wydanie dyplomu, duplikatu świadectwa itp.

Osoby nieposiadające dostępu do Extranetu dokonują wpłaty na:

 • nr konta : 59 1600 1462 1085 8203 6000 0028
 • tytuł przelewu: imię i nazwisko osoby zapisanej na studia oraz kierunek studiów podyplomowych  
   

Dodatkowe informacje:

 • W przypadku Cudzoziemców - oświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów podyplomowych w j. polskim - pobierz
 • Elementy integracji sensorycznej we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, Logorytmika w pracy pedagogicznej - oświadczenie o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym - pobierz
 • SAP S/4 HANA – nowoczesny system ERP - dla osób, które ukończyły studia podyplomowe na kierunku „Zintegrowane systemy informatyczne SAP ERP” lub  posiadają dobrą znajomość systemu SAP R3 na poziomie modułowym

Kontakt

Biuro Rekrutacji

ul. Augustyna Kośnego 72

45-372 Opole

Infolinia: 77 401 94 03 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 16:00 do 18:00

Godziny otwarcia


poniedziałek: 09:00 - 17:00
wtorek: 09:00 - 17:00
środa: 09:00 - 17:00
czwartek: 09:00 - 17:00
piątek: 09:00 - 17:00
sobota: 10:00 - 14:00

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
313 zł
286 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz 800 zł, dzięki:

 • 400 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 286  zł

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej 1000 zł:

 • 600 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.