Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku psychologia w biznesie:

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Kawałek psychologii. Psychologiczne umiejętności intra i inter personalne.
(80 godz.)

Diagnoza własnego potencjału. Zarządzanie sobą jako fundament przywództwa. (16 godz.)
Odporność psychiczna w sytuacjach zmian (8 godz.) On-line
Stres i sposoby radzenia ze stresem (8 godz.) On-line
Coachingowe narzędzia pracy (8 godz.) 
Psychologia wywierania wpływu społecznego (8 godz.) On-line
Psychologia różnic indywidualnych (8 godz.) 
Różne formy wspierania procesu rozwoju (8 godz.) 
Podejmowanie decyzji w VUCA (16 godz.)

Psychologia organizacji i kierowania ludźmi
(80 godz.)

Komunikacja skuteczna (16 godz.)
Psychologia rekrutacji (16 godz.)
Wykorzystanie nowych technologii w rozwoju (16 godz.)
Potencjał konfliktu w organizacji (8 godz.)
Zarządzanie zmianą w firmie (8 godz.) On-line
Zarządzanie różnorodnością w praktyce (16 godz.) 

Forma zaliczenia

Dwa testy sprawdzające wiedzę, po każdym bloku tematycznym lub projekt wdrożeniowy. 

80% obecności na zajęciach.