Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 141 godzin realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia, warsztaty). Zajęcia realizowane są w 100 % zdalnie. Możesz studiować z każdego miejsca!

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach, zaliczenie wszystkich modułów objętych programem oraz zaliczenie testu końcowego.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 140
Liczba zjazdów: 9
Liczba semestrów: 2
Psychologia reklamy
(65 godz.)
  • wstęp do psychologii
  • procesy poznawcze, nastrój, emocje
  • psychologia społeczna i poznawcza w reklamie
  • psychologia mediów
Komunikacja marketingowa
(25 godz.)
  • budowanie strategii marketingowej
  • public relations
Współczesny konsument
(50 godz.)
  • promocje konsumenckie i perswazyjność reklamy
  • zachowania konsumenckie
  • motywacja i postawy konsumentów
Forma zaliczenia

Zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, zaliczenie egzaminu końcowego obejmującego cały zakres studiów.