Opis kierunku

Kierunek studiów podyplomowych „Edukacja włączająca z zastosowaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych” dydykowany jest do pracowników merytorycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i przedszkoli, a w szczególności   pedagogów, psychologów, terapeutów, psychoterapeutów, pedagogów  specjalnych, nauczycieli wspomagających, asystentów nauczycieli, nauczycieli przedmiotowców, nauczycieli świetlic, konsultantów i innych pracowników sektora poradnictwa oraz osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym. 

sposób realizacji studiów: hybrydowy

Słuchacze będą doskonalić umiejętność prowadzenia diagnozy i interwencji psychopedagogicznej z jednostkami i grupami wykazującymi zaburzenia w zachowaniu i funkcjonowaniu psychospołecznym; z trudnościami w uczeniu się, znajdującymi się w sytuacjach trudnych, stresowych i kryzysowych przy pełnym zastosowaniu najnowszych metod diagnostyczno - terapeutycznych

nowe SP

Jeśli jesteś zainteresowany studiami podyplomowymi i chcesz dowiedzieć się więcej, zostaw do siebie kontakt!


Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

 

Zostaw kontakt

skontaktuj się z nami.

Co zyskujesz?

 • Zostaniesz przygotowany do ukierunkowanej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z ich potencjałem rozwojowym w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.
 • Zyskasz praktyczną wiedzę jak dobierać oraz stosować metody działań edukacyjnych, opracowywać programy edukacyjno – terapeutyczne oraz wspierać ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w jego rozwoju.
 • Na zajęciach będziesz miał dostęp do najnowszych metod diagnostyczno-terapeutycznych  w zakresie prowadzenia skutecznego wsparcia psychologicznego uczniów z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi, uczniów przewlekle chorych oraz wybitnie zdolnych.
 •  Zajęcia prowadzą wykładowcy  o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu.
 • Nauczysz się przygotowywać i ewaluować indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne oraz WOPFU.
 • Nauczysz się przeprowadzać ocenę funkcjonalną ucznia w celu identyfikacji jego zasobów, planowania procesu wsparcia.

Dla kogo?

Studia kierowane są do pracowników merytorycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i przedszkoli, a w szczególności   pedagogów, psychologów, terapeutów, psychoterapeutów, pedagogów specjalnych, nauczycieli wspomagających, asystentów nauczycieli, nauczycieli przedmiotowców, nauczycieli świetlic, konsultantów i innych pracowników sektora poradnictwa oraz osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym.

Jak się zapisać?

Pamiętaj, że studia podyplomowe możesz zacząć, jeśli masz wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra i już po studiach I stopnia możesz zacząć studia podyplomowe. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz konieczność złożenia kompletu dokumentów i spełnienia wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

 

Pierwszym krokiem do zapisów na studia jest wypełnienie internetowego formularza rekrutacyjnego.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną zasada rekrutacji, na której krok po kroku przeprowadzimy Cię przez formularz rekrutacyjny. Na stronie znajdziesz też regulaminy oraz wzory dokumentów do druku.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI

 

Zastrzegamy sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 25 kwietnia
czesne już od
340 zł
286 zł
miesięcznie

Zapisując się do 25 kwietnia, zyskujesz 1200 zł, dzięki:

 • 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 340  zł

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej 1400 zł:

 • 1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

 

Program studiów

Program studiów na kierunku Edukacja włączająca z zastosowaniem metod diagnostyczno - terapeutycznych

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Bronisława Ogonowski
dr Stefania Jagło
Krystyna Dąbek
Łukasz Gajewski
dr Bronisława Ogonowski

absolwentka studiów filologii polskiej, pedagog, diagnosta, terapeuta. Doktorat uzyskała na Uniwersytecie Opolskim. Wieloletni nauczyciel języka polskiego, specjalista  w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach, mający liczne sukcesy w kształceniu językowym osób z problemami w...

dr Stefania Jagło

absolwentka filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów podyplomowych „Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość” na Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Matematyki i Informatyki) i Uniwersytecie Warszawskim...

Krystyna Dąbek

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i j. angielskiego, oligofrenopedagog,  arteterapeuta,  terapeuta pedagogiczny, specjalista w zakresie edukacji i terapii pedagogicznej dzieci ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera, edukator, nauczyciel dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej,...

Łukasz Gajewski

nauczyciel/terapeuta w przedszkolu oraz szkole z oddziałami integracyjnymi, pedagog specjalny, terapeuta SI – Centrum Edukacyjno-Terapeutyczno-Diagnostycznego Autyzmu   w Kędzierzynie-Koźlu. Zajmuje się diagnozą i terapią SI dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju –...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00 - 17:00
Pobierz stronę do PDF