Na zdjęciu profesor Tworzydło
dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW

Kierownik Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Agencji Public Relations. Prezes Zarządu EXACTO sp. z o.o., były Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, członek Rady Etyki PR. Autor ponad 270 artykułów i książek, wydanych w kraju i w cenionych periodykach na świecie. Członek rad nadzorczych firm i instytucji. Autor szeregu projektów badawczych i analitycznych.

zdjecie
dr Anna Karwacka

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach, absolwentka filologii romańskiej i filologii angielskiej.
Adiunkt i Menedżer kierunku Media i Komunikacja w Biznesie na Uniwersytecie WSB Merito Opole. Ekspert ds. mediów, marketingu i komunikacji z 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu działami PR, marketingu i sprzedaży w międzynarodowym środowisku biznesowym. 
Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Dyplomacja kulturalna, Marketing międzynarodowy, Zarzadzanie oświatą i przedsiębiorczość.
Autorka kilku publikacji z zakresu public relations, marketingu politycznego oraz reklamy.
Główne zainteresowania naukowe: digital marketing, sztuczna inteligencja, smart city, nowoczesne formy reklamy, place branding. Biegle włada j. angielskim, francuskim i włoskim.

Opiekun naukowy koła SKN OnPoint Merito Opole. Redaktor naczelna Magazynu Studenckiego MediaLab. Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach. Kierownik merytoryczny kierunków: Nowoczesne rzecznictwo prasowe z elementami neurokomunikacji oraz Menedżer Samorządu Terytorialnego – zarządzanie procesami Smart City i Green City.

dr Dagmara Kawoń-Noga
dr Dagmara Kawoń-Noga

Pedagog, wykładowca akademicki, nauczyciel bibliotekarz. Pracuje w obszarach informacji, komunikacji i edukacji. Badacz kultury pedagogicznej i czytelniczej. W latach 2012-2016 dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Pracownik Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Członek – Krajowej Rady Bibliotecznej w Warszawie, Rady Naukowej przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie oraz zespołu redakcyjnego „Bibliotekarza Opolskiego”. Pisze do lokalnego biuletynu edukacyjnego „Metodyk”. Certyfikowany biblioterapeuta.

Pomysłodawca, organizator lub współorganizator wielu akcji oświatowych, m.in. „Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych”, „Opolska Konferencja Biblioterapeutyczna”, „Kultura z różnych stron widziana”, „Festiwal Arteterapii – Homo Creator”, „Unung Heroes”, „Przyłapani na czytaniu”, „Kino na Temat”. Autor artykułów, referatów i wystąpień. Stały uczestnik „Nowego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych”. Wyróżniona nagrodą Opolskiego Kuratora Oświaty (2018 r.) oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej (2021).

Na zdjęciu dr Szuba - mężczyzna w średnim wieku z okularami na nosie.
dr Przemysław Szuba

 

Ekspert Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, kierownik działu badań i analiz strategicznych agencji Exacto (Rzeszów), konsultant SAPR.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach (Uniwersytet Warszawski, 2022). Ukończył studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalizacja public relations, 2015) oraz socjologia (specjalizacja badania rynku i opinii, 2014) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Socjolog i certyfikowany badacz (IBM SPSS Statistic, 2018). W pracy zawodowej specjalizuje się w analizie danych statystycznych, realizacji badań jakościowych (IDI, FGI, Open Space Technology) i diagnozie trendów charakteryzujących branżę public relations. Autor kilkudziesięciu publikacji w wysoko punktowanych czasopismach i książki pt. Komunikacja kryzysowa. Analiza sektora agencji public relations.

Posiada analityczne umiejętności w ramach tworzenia dokumentów strategicznych dla organizacji, współautor audytów komunikacyjnych, kryzysowych i kampanii edukacyjnych. Pracował jako ekspert przy projektach realizowanych dla wielu polskich uczelni.

Wolny czas spędza na rowerze oraz pasjonuje się angielską Premier League.

dr Agnieszka Gawor
dr Agnieszka Gawor

Psycholog, trener biznesu, coach, wykładowca akademicki. Specjalistka w zakresie diagnozy psychologicznej, psychologii klinicznej dziecka, obszaru pomocy psychologicznej i psychologii rozwoju człowieka. Od ponad 20 wielu lat dzieli się z nauczycielami, psychologami, pedagogami, logopedami i osobami zainteresowanymi, swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą (w tym z dysfunkcjami). W swoim dorobku posiada doświadczenie praktyczne które zdobyła w trakcie długoletniej pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, szkołach podstawowych (w jednej z nich pełniła funkcję dyrektora placówki) i ponadpodstawowych. W miejscach tych zajmowała się diagnozą, warsztatami dla nauczycieli, rodziców i dzieci, terapią dzieci i młodzieży. To pozwala jej przekładać niezbędną twardą wiedzę akademicką na umiejętności praktyczne.

Na zdjęciu Adam Ustrzycki
dr Adam Ustrzycki

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o socjologii (Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, 2006). Ukończył studia w zakresie nauk o polityce (Wydział Historyczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2000). Stypendysta Europejskiego Kolegium Polskich i Uniwersytetów w Lublinie. Odbył staż naukowy w Akademii Mohylańskiej w Kijowie. 

Autor 6 książek oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych problematyce rynku pracy, polityki społecznej, relacji polsko-ukraińskich oraz zagadnień gospodarczych. Publikował w Polsce, we Włoszech, we Francji i w Ukrainie.
Od 2013 r. ekspert, a następnie badacz i metodolog w agencjach badań opinii i rynku: IPC, ITTI, Fast Solutions, DSC, MRW, IBŻ, KB Pretendent. Od ubiegłego roku pracuje jako badacz problemów społecznych i ekonomicznych w agencji UE-CONSULT w Gdańsku. W toku prac zrealizował samodzielnie lub w zespołach niemal 100 projektów badawczych na rzecz podmiotów w Polsce i za granica (m.in. we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Malezji, Tajlandii i w Japonii).  

Był ekspertem ds. analiz w projektach naukowych realizowanych przez: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Politechnikę Warszawską oraz Wydział Chemii i Materiałoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Był kierownikiem międzynarodowego zespołu badawczego ds. badania aktywności społecznej Polek mieszkających w Berlinie.  

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i rynku ESSOMAR. 

dr Barbara Pawełko-Czajka
dr Barbara Pawełko-Czajka

Doświadczona wykładowczyni akademicka, ekspertka, konsultantka i trenerka.

Właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Barbara Pawełko-Czajka Positivity Consulting.

Doktor nauk prawnych. Wykładowczyni Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Stale współpracuje m. in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Bankowym Ośrodkiem Doradztwa i Edukacji, Międzynarodową Szkołą Bankowości i Finansów oraz wieloma wiodącymi firmami szkoleniowymi.

Posiada   praktyczne i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilno-prawnych, prawa ubezpieczeń społecznych..

Zdobywczyni Stypendium Herder-Institut w Marburgu. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.

na zdjęciu Adam Ramczykowski - mężczyzna w średnim wieku, ubrany w marynarkę. na nosie ma okulary. w tle widać ściankę.
Adam Ramczykowski

Ekonomista. Ekspert rynku mediów i sektora farmaceutycznego. Praktyk z dziedziny marketingu, sprzedaży i ekonomiki mediów. Dyrektor marketingu Radia Opole. Doświadczony menedżer kultury, producent i wydawca. Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito Opole.

dr inż. Paula Pypłacz

Menedżer kierunku inżynieria zarządzania w Uniwersytecie WSB Merito Opole. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.  Konsultant, a także certyfikowany wykładowca w zakresie zarządzania procesami biznesowymi - Business Process Management with ADONIS Practitioner.  Posiada certyfikat Agile Project Management Foundation.  Szkoleniowiec w zakresu mapowania procesów biznesowych w administracji z wykorzystaniem narzędzia Oracle Business Process Architect. Pełni rolę eksperta zarządzania procesami w administracji publicznej w Akademii Administracji sp. z o.o. Współpracuje z firmami z sektora MSP. 

na zdjęciu wykładowczyni
dr Sandra Murzicz

Doktor nauk o polityce – międzynarodowe stosunki kulturalne, prezeska Fundacji Opolskie Dziouchy i szefowa firmy. Przez wiele lat pracowała w Samorządzie Województwa Opolskiego, najpierw jako specjalista ds. kontaktów międzynarodowych, a następnie w Biurze Sejmiku Województwa Opolskiego. Wykładowca akademicki Uniwersytetu Opolskiego. Posiada doświadczenie w realizacji projektów z funduszy unijnych, środków samorządowych oraz dotacji ministerialnych. Opolska Ambasadorka Unii Europejskiej. Członkini Rady Kobiet Miasta Opola. Aktywnie promuje dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego w kraju i za granicą.

W wolnych chwilach tworzy biżuterię, joguje i chodzi po górach.

ppłk rez. dr inż. Piotr Pietrakowski
ppłk rez. dr inż. Piotr Pietrakowski

ppłk (rez.) dr Piotr Pietrakowski, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim. Weteran, dwukrotny uczestnik międzynarodowej operacji w Afganistanie, odznaczony medalami za zasługi, w tym przez Prezydenta RP oraz Dowódcę Sił Zbrojnych USA. Członek Międzynarodowej Grupy Implementacyjnej przy Komisji Europejskiej ds. jakości kształcenia oficerów w UE. Współtwórca koncepcji Lider 4.0 wykorzystującej nowe technologie do weryfikacji i kształtowania kompetencji przywódczych. Ekspert w Energomedica Instytut oraz w Ośrodku Studiów i Edukacji dla Bezpieczeństwa.

Dr Katarzyna Giereło-Klimaszewska
dr Katarzyna Giereło-Klimaszewska

Politolog, medioznawca, wykładowca, dziennikarz. Była współwłaścicielka pierwszej w Polsce firmy skupiającej dziennikarzy freelacerów Dedlajn (Warszawa).  W czasie kariery dziennikarskiej pracowała m.in. w „Super Expressie”, Wprost”, „Życiu”, a wcześniej odbyła staż w tygodniku „Na przełaj”, praktyki dziennikarskie w Programie Trzecim Polskiego Radia oraz RMF FM.
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego; Polsko-Amerykańskiego Studium Komunikacji Społecznej w Organizacji i Zarządzaniu afiliowanego przy Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University; Studium Wiedzy o Krajach Rozwijających się (Uniwersytet Warszawski). Wykładowca i szkoleniowiec (m.in. z zakresu wystąpień publicznych, public relations, zjawiska fake news i bezpieczeństwa w sieci, marketingu politycznego). Specjalizuje się w komunikowaniu politycznym, public relations i mediach. Od kilku lat prowadzi badania nad tworzeniem wizerunku politycznego w mediach, wpływem polityki na funkcjonowaniu mediów. Autorka książki „Rola telewizji w kształtowaniu wizerunku politycznego. Studium mediatyzacji polityki na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce” oraz publikacji dotyczących funkcjonowania mediów na styku z polityką, fake news w sieci i związanych z tym zagrożeń. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. 
 

Kornelia Bezkorowajna

Trenerka umiejętności społecznych, coach, nauczycielka. W pracy coachingowej towarzyszy klientowi w procesie zmiany, zwracając uwagę na aktualne zasoby i budowanie drogi do celu w oparciu o indywidualność klienta, co ją nieustannie fascynuje i mobilizuje do dalszej pracy własnej. Pracuje w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Głuchołazach jako polonistka i pedagog specjalny. Jest członkinią Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Szkół Chrobry.

Uwielbia stan zaczytania i zdobywania wiedzy. Ceni mądrość ludową i stare porzekadła, choć z tym, że powinniśmy się uczyć na cudzych błędach, absolutnie się nie zgadza.

Prywatnie mama dwóch synów, praktykująca jogę i korzystająca z medycyny ajuwerdyjskiej. Uwielbia gotować i smakować. Ceni sobie spokój, czas z rodziną i przyjaciółmi. Od życia pragnie mądrych ludzi na jego ścieżkach i nieustającej pogody ducha.