Program studiów

Program kształcenia na kierunku media i komunikacja w biznesie został skonstruowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, posiada charakter interdyscyplinarny, czyli odnosi się do kilku dyscyplin naukowych: nauk o komunikacji społecznej i mediów, nauk prawnych oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Program kształcenia został opracowany w oparciu o międzynarodowe doświadczenia, wyniki badań oraz szereg warsztatów, w których uczestniczyli wykładowcy kierunku.

Przedmioty kształcenia ogólnego*

BHP

Język obcy

Praca zespołowa z wykorzystaniem narzędzi IT

Technologia informacyjna

Komunikacja społeczna

Globalizacja - nowe wyzwania współczesnego świata

Podstawy ekonomii

Metody efektywnej nauki

Elementy prawa

Metody prezentacji danych

Etyka

Psychologia marketingu

Debata współczesna

Standardy prac projektowych

Global Marketing Mix/ Selbstpraesentation und oeffentlicher Auftritt

Podstawy zrównoważonego rozwoju

 

wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Przedmioty podstawowe i kierunkowe*

Socjologia internetu

Metody badań społecznych

Róznice międzykulturowe

Instrumentarium zarządzania

Design Thinking

Prawo mediów

Cyberbezpieczeństwo

Instrumentarium reklamy

Procesy komunikacji medialnej

Organizacja i zarządzanie podmiotami medialnymi

OSINT - techniki pozyskiwania informacji

Komunikacja w społecznościach lokalnych

Systemy medialne na świecie

Digital Marketing

AI w marketingu

Estetyka i design

Wystąpienia publiczne i autoprezentacja

Media Planning

Zarządzanie i komunikacja w sytuacjach kryzysowych

Kampanie zintegrowane

 

wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Przedmioty do wyboru

Przedmiot do wyboru: Savoire vivre/Negocjacje i protokół dyplomatyczny
Przedmiot do wyboru: Kreativiteat/Consumer Behaviour
Praktyka zawodowa
Projekt kierunkowy