Drugi kierunek za połowę ceny!

Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem uczelni cenionej przez pracodawców?

Jeśli jesteś studentem Uniwersytetu WSB Merito Opole lub Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu – możesz u nas studiować drugi kierunek za połowę jego ceny! Musisz tylko dostarczyć do Biura Rekrutacji Uniwersytetu WSB Merito Opole zaświadczenie, że studiujesz.

Co zyskujesz studiując drugi kierunek na Uniwersytecie WSB Merito Opole?

Siedząca dziewczyna trzymająca książkę.
DRUGI ZAWÓD
Dziewczyna z laptopem patrząca w dal.
SZERSZE KOMPETENCJE
DODATKOWĄ SPECJALIZACJĘ
Dziewczyna z książką.
DYPLOM UNIWERSYTETU CENIONEGO PRZEZ PRACODAWCÓW
Studenci tworzący projekt.