Kierunkowsk@z

Kierunkowsk@z to cykl bezpłatnych spotkań dla uczniów szkół średnich realizowany przez wykładowców Uniwersytetu WSB Merito. Naszym celem jest poszerzanie wiedzy i doskonalenia umiejętności miękkich wśród uczniów. Za każdym razem staramy się, aby tematy, poruszane w czasie naszych warsztatów były adekwatne do wyzwań, z jakimi młodzi ludzie mierzą się rozpoczynając studia czy wchodząc na rynek pracy.

 

Dwie spacerujące dziewczyny.

Wychodząc naprzeciw różnym potrzebom, przygotowaliśmy warsztaty w 2 formułach:

  • na terenie Uniwersytetu WSB Merito Opole,
  • z dojazdem do szkoły.

Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach lekcyjnych i trwają ok. 45 min. Istnieje możliwość przeprowadzenia dłuższego wykładu w murach Uniwersytetu WSB Merito Opole.

Trójka studentów.

Wykłady w Uniwersytecie WSB Merito
Zapraszamy na wykłady i warsztaty w murach uczelni przy ulicy Kośnego w Opolu, możemy zorganizować wizytę laboratoryjną. Zajęcia prowadzą wykładowcy i praktycy z Uniwersytetu WSB Merito Opole.

 

Zapraszamy do kontaktu: 

Aleksandra Obacz

Telefon: 602605324

Adres e-mail: aleksandra.obacz@merito.pl

Dziewczyna patrząca w ekran laptopa.

Warsztaty z dojazdem do szkoły

Warsztaty w murach Waszej szkoły. Zajęcia prowadzi trener Marcin Makówka.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Marcin Makówka

Telefon: 774019403

Adres e-mail: marcin.makowka@opole.merito.pl

Kierunkowskaz

Tematy warsztatów dla szkół średnich

CV i rozmowa kwalifikacyjna - jak się wyróżnić

 

Warsztat skupiający uwagę na najistotniejszych elementach przy tworzeniu CV i praktycznych wskazówkach dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej.


Koniec szkoły - i co teraz?

 

Warsztat przedstawiający możliwości po ukończeniu szkoły średniej oraz zapoznanie z kierunkami Uniwersytetu WSB Merito Opole.


Wystąpienia publiczne - jak się nie dać tremie?

 

Warsztat traktujący o przygotowaniach do wystąpień, mowie ciała oraz wskazówkach jak opanować stres i odnaleźć pewność siebie.

 

ręka

Zainteresowały Cię tematy?