Jesteśmy Uniwersytetem WSB Merito

W wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej Federacji Naukowej WSB-DSW i wysokich ocen aż w 8 dyscyplinach zostaliśmy uniwersytetem i zmieniliśmy nazwę na Uniwersytet WSB Merito Opole.

 

To kolejny krok w rozwoju naszych uczelni, wyraża nasz szeroki, uniwersalny profil kształcenia oraz działalności naukowej. Stawiamy na praktyczność przekazywanej wiedzy i umiejętności oraz współpracę z otoczeniem. Studenci i ich potrzeby są dla nas najważniejsze.

Nowe możliwości!

 

Status uniwersytetu sprawił, że uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w nowych dyscyplinach naukowych oraz umożliwił rozszerzenie naszej oferty dydaktycznej o kierunki, które jeszcze lepiej odpowiadają na dzisiejsze trendy na rynku pracy.

Nowe możliwości

Gdzie nas znajdziesz?

Uniwersytety WSB Merito znajdziesz w 11 miastach w Polsce: Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu . Kształcimy dziś ponad 100 tys. studentów. 

mapka Uniwersytetów WSB Merito mapka Uniwersytetów WSB Merito