Jesteśmy uniwersytetem przedsiębiorczym, który stawia na praktyczność przekazywanej wiedzy i umiejętności oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Najważniejsi są dla nas studenci i ich potrzeby. 

Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami (studia online)

Nasze wartości od lat pozostają bez zmian. To na nich budowaliśmy sukces WSB – są nimi praktyczność i przyjazność. 

Praktyczność

Jesteśmy uniwersytetem, w którym uczymy praktycznie. 

Rozpoznajemy i tworzymy nowe możliwości rozwoju dzięki ciągłej współpracy z otoczeniem.   

  

Nasze programy studiów odpowiadają na aktualne trendy rynku pracy.   

Konsultujemy je z Radą Biznesu i pracodawcami – przedstawicielami poszczególnych branż. 
  

Tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń, umiejętności i wiedzy.   
Jesteśmy otwarci na zmiany zarówno w kwestii sposobów prowadzania zajęć, jak i kształtowania środowiska przyjaznego otoczeniu.  

  

Stawiamy na przydatność przekazywanych kompetencji. 

Współpracujemy z wieloma partnerami biznesowymi. Nasi studenci mają szansę zweryfikować swoją wiedzę w praktyce.  

  

Wykorzystujemy innowacyjne metody prowadzenia zajęć.  

Korzystamy z najnowszych dostępnych rozwiązań technologicznych (laboratoria, specjalistyczne oprogramowania, gry biznesowe i symulacje).  
 

Nasza działalność naukowa ma realny wpływ na otoczenie.  
Tworzymy przestrzeń do innowacji i zachęcamy do wdrażania ich w życie – nie tylko poprzez tworzenie startupów, ale też wdrażanie rozwiązań do codziennej pracy zawodowej. 

  

Prowadzimy interdyscyplinarne projekty badawcze.  
Łączenie doświadczeń i ludzi z różnych dziedzin (np. biznesu, nauk ścisłych, nauk humanistycznych) pozwala nam tworzyć innowacje. 

Przyjazność

Stwarzamy przyjazne środowisko sprzyjające łączeniu pracy z nauką i rozwojem.  

Kształcimy w taki sposób, aby łączenie pracy i studiów było możliwe nie tylko na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, ale również stacjonarnych na wszystkich profilach kształcenia.     

 

Dbamy o dobrą organizację studiów i obsługę administracyjną.   
Pomagamy sprawnie załatwiać wszystkie formalności związane ze studiami. Oferujemy studiowanie w sposób hybrydowy, tradycyjny lub online.  
  

Nasi studenci i pracownicy traktują siebie po partnersku.   
Nasi wykładowcy praktycy, pracownicy i studenci mogą wymieniać swoje doświadczenia.  
  

Oferujemy szeroki profil kształcenia z wieloma kierunkami.  
Jesteśmy członkiem Federacji Naukowej WSB-DSW Merito. Nasza działalność naukowa obejmuje wiele dziedzin. 
 

Jesteśmy otwarci na zmiany – systematycznie realizujemy badania satysfakcji. 
Wsłuchujemy się i odpowiadamy na potrzeby naszych studentów, absolwentów, pracowników i firm, z którymi współpracujemy, realizując systematyczne badania satysfakcji. 

 

Mamy elastyczny system finansowania studiów. 
To student decyduje, kiedy i jak chce płacić za studia.  

 

Tworzymy społeczność w 11 miastach Polski 

Stanowimy grupę uczelni, które wzajemnie się wspierają i tworzą nową wartość, powodzenie oraz stabilność.