Dlaczego Uniwersytet WSB Merito

Zmiana na uniwersytet to wyjątkowe wydarzenie dla całej naszej społeczności akademickiej. Drzwi do tego sukcesu otworzyły nam wysokie wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej, której poddaliśmy się w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW Merito. Zostanie uniwersytetem to kolejny, niezwykle ważny krok w rozwoju naszej uczelni, który potwierdza nasz szeroki, uniwersalny profil kształcenia oraz działalności naukowej. Nie zmieniamy jednak tego, co najważniejsze, na czym od lat budowaliśmy WSB. Zapewniamy Cię, że praktyczne kształcenie i przyjazność nadal są dla nas najważniejsze. 

zarz

Nasze osiągnięcia

  • Jesteśmy jedynym niepublicznym uniwersytetem w Łodzi
  • Aż 8 na 10 naszych studentów łączy studia z pracą
  • Zaufało nam ponad 550 000 studentów

Czas na rozwój!

Bycie uniwersytetem otwiera przed nami nowe możliwości. 

  • Uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora  i doktora habilitowanego aż w 8 dyscyplinach naukowych.  
  • Możemy tworzyć ofertę dydaktyczną, która jeszcze lepiej odpowie na potrzeby kandydatów, obecnych studentów i rynku pracy. 
Akademia trenera biznesu
  • Nasi studenci otrzymają dyplom uniwersytetu, a nie szkoły wyższej, co może pozytywnie wpłynąć na ocenę absolwenta na rynku pracy. 

  • Możemy prowadzić na większą skalę interdyscyplinarne projekty badawcze o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Zakupy stanowią obecnie jeden z ważniejszych procesów bezpośrednio wpływających na wyniki ekonomiczne firm oraz instytucji. Dlatego też menedżer zarządzania zakupami powinien się cechować wysoko rozwiniętymi umiejętnościami negocjacyjnymi, komunikatywnością oraz strategicznym sposobem myślenia. W trakcie zajęć na studiach podyplomowych eksperci od zakupów podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie optymalizowania strategii działu zakupów, minimalizacji kosztów, technik negocjacyjnych oraz spos

Jak się zmienialiśmy

Pierwsza uczelnia z naszej grupy powstała w 1994 roku w Poznaniu. Dzisiaj znajdziesz nas już w kilkunastu miastach. Obecność w wielu regionach pozwala nam m. in. w pełni wykorzystywać możliwości, jakie dają networking i wzajemna wymiana doświadczeń.