Dlaczego WSB zmieniło nazwę?

Nazwa Wyższa Szkoła Bankowa kojarzyła się stricte z bankowością i ekonomią, a od dłuższego czasu w naszej ofercie są kierunki takie jak: psychologia, kosmetologia itp., dlatego zależało nam na nowej, wyróżniającej nazwie, która będzie bardziej uniwersalna i lepiej dopasowana do naszej oferty dydaktycznej. 

Czy wszystkie WSB się zmieniły?

Wszystkie Wyższe Szkoły Bankowe dokonały zmiany nazwy. Powstały 4 Uniwersytety WSB Merito działające w 11 miastach w Polsce. 

Czy „uniwersytet" oznacza, że studia będą darmowe?

Nie, kwestia płatności za studia nie ulega zmianie. 

Czym jest Federacja Naukowa WSB-DSW?

Jest to jednostka naukowa skupiająca pięć niepublicznych uczelni akademickich. Jej celem jest synergia potencjału naukowego uczelni – jednostek uczestniczących. Współpraca pracowników naukowych i działania Federacji prowadzą do wytworzenia nowej, wyższej jakości w zakresie badań naukowych. 

Czy teraz trudniej będzie się dostać na studia?

Zmiana nazwy uczelni nie ma wpływu na zasady rekrutacji; są one indywidualnie ustalane przez uczelnie. 

Czy będzie można studiować bezpłatnie albo taniej?

System opłat i jego elastyczność zostają bez zmian. 

Czy jako absolwent WSB mogę wymienić dyplom na dyplom uniwersytetu? Czy na pisemny wniosek, mogę otrzymać dyplom z logotypem WSB?

Dyplomy wystawione przed datą zmiany nazwy uczelni oraz ich duplikaty nie będą podlegać wymianie. Absolwenci, którzy obronią się przed zmianą nazwy uczelni, występujący o wydanie duplikatów (dyplomów, świadectw, zaświadczeń i innych dokumentów stwierdzających ukończenie nauki) otrzymają je ze starą nazwą. Dyplomy obronione po zmianie nazwy opatrzone będą nową nazwą, nie będzie możliwe wydanie dyplomu z logotypem WSB.  

Czy w związku z uprawnieniami uniwersyteckimi mogę rozpocząć studia doktorskie w WSB?

Szkoła doktorska oraz realizacja przewodu doktorskiego w trybie eksternistycznym będzie możliwa w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW, której członkiem są nasze uczelnie. Szczegóły będzie można znaleźć już niedługo na stronach internetowych szkół i Federacji.