Uniwersytet WSB Merito Łódź to jedyny niepubliczny uniwersytet w Łodzi! Zapraszamy na studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskiepodyplomowe i MBA. Intensywnie rozwijamy się i udoskonalamy naszą ofertę, aby jak najlepiej odpowiadać na wymagania pracodawców i studentów.

Nasza działalność opiera się na relacjach partnerskich. Współpracujemy z przedstawicielami biznesu i w swojej grupie WSB Merito. Dzięki temu studenci na zajęciach korzystają z doświadczenia naszych partnerów, biorą udział w stażach, praktykach, wizytach studyjnych w firmach i wyjazdach zagranicznych.

 

Z dniem 3 kwietnia 2023 roku w wyniku wysokiej oceny ewaluacji działalności naukowej Federacji WSB-DSW Merito, do której należy nasza uczelnia, zostaliśmy Uniwersytetem WSB Merito Łódź. 

wystąpienia publiczne

Dokładamy wszelkich starań, byś jako student uczelni biznesu mógł:

 • łączyć wiedzę z różnych dziedzin i wykorzystywać ją w pracy
 • wybrać kierunek, dzięki któremu nauczysz się, jak przekuć wiedzę w praktykę, np. prowadzić własny biznes
 • spotkać ekspertów - stawiamy na networking oraz wymianę doświadczeń pomiędzy studentami a wykładowcami
 • mieć kontakt z przedstawicielami świata biznesu - na ich wykładach poznasz know-how bezpośrednio z branży i ciekawe case studies
 • znaleźć pracę dzięki wsparciu Biura Karier i Praktyk, oraz wziąć udział w praktykach i stażach w Polsce oraz skorzystać z oferty szkoleń
 • rozwijać swoje umiejętności planowania kariery zawodowej, komunikacji interpersonalnej, identyfikacji i analizy danych, koordynacji projektów oraz krytycznego i kreatywnego myślenia
 • łączyć naukę z życiem zawodowym i prywatnym (w naszej ofercie znajdziesz m.in. studia w trybie online)
 • mieć wpływ na naszą ofertę, programy studiów i sposób obsługi - jesteśmy otwarci na Wasze opinie, każdego roku badamy poziom zadowolenia studentów i monitorujemy losy naszych absolwentów.
   

Misja WSB Merito

Nasza misja brzmi: „Inspirowani rzeczywistością kreujemy ofertę wyprzedzającą czas.”. Ustawicznie doskonaląc swoją działalność, pragniemy być obdarzani zaufaniem i zapewniać satysfakcję naszym Studentom, Słuchaczom oraz pozostałym Interesariuszom poprzez:

 • dostarczanie wysokiej jakości usług edukacyjnych spełniających wymagania rynku pracy,
 • stosowanie nowoczesnych metod i form dydaktycznych, z wykorzystaniem technologii informatycznych i infrastruktury, zapewniających osiąganie zakładanych efektów uczenia się,
 • inwestowanie w kompetentną i zaangażowaną kadrę,
 • umacnianie głównych atrybutów marki WSB Merito, jakimi są: Praktyczność i Przyjazność,
 • rozwój i innowacyjność oferty edukacyjnej, we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Za jakość kształcenia odpowiedzialny jest każdy pracownik Uniwersytetu WSB Merito Łódź.

Gwarantem osiągnięcia założonych celów jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zapewniania jakości kształcenia zgodnego z ISO 9001.

 

Nasza wizja to:

Stabilny i przyjazny partner kształcący praktycznie w cyfrowym świecie.

Pamiętaj także, że gdy wybierzesz Uniwersytet WSB Merito:

praktyczność
Będzie Ci łatwiej pogodzić studia z pracą, bo programy dopasowaliśmy do trybu życia osób aktywnych zawodowo.
praktyczność
Możesz liczyć na sympatyczną obsługę w Biurze Rekrutacji i Dziekanacie, która pomoże Ci sprawnie załatwić wszystkie formalności związane ze studiami.
Dzięki elastycznemu systemowi opłat sam zdecydujesz, kiedy i jak chcesz płacić za studia.
extranet
Będziesz spotykać się z ekspertami - stawiamy na networking oraz wymianę doświadczeń pomiędzy studentami, a wykładowcami
praktyczność

Nowy budynek uczelni

Wyremontowaliśmy i zmodernizowaliśmy historyczny budynek przy ul. Brzozowej 5/7. Studenci mogą korzystać w nim z nowoczesnych sal,  biblioteki, sali komputerowej, a w przerwach z automatów z napojami oraz wygód w specjalnie zaaranżowanych strefach relaksu.

merito łódź