Opis kierunku

Studia w formule online


Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym w formie zdalnym. Zajęcia będą odbywać się w formie online na platformie MS Teams. W zajęciach uczestniczysz zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

sposób realizacji studiów - online

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie Cię do pełnienia funkcji kierowniczych w przedszkolu, szkole oraz wszelkiego rodzaju instytucjach oświatowych.

SP_GDA

Ukończenie tego kierunku umożliwia nabycie kwalifikacji w zakresie budowania modelu zarządzania szkołą opartego na współpracy, koncentrując się na koncepcji pracy szkoły, świadomego wprowadzania myślenia systemowego, komunikatywności, planowania procesów edukacyjnych i stosowania przepisów prawa oraz kompetencje i narzędzia wspierające zarządzanie oraz przywództwo oświatowe.

SP_GDA.

Co zyskujesz?

Ukończenie studiów umożliwia zdobycie wiedzy praktycznej o charakterze przekrojowym i umiejętności niezbędnych w pracy na stanowiskach kierowniczych i sprawnego zarządzania placówkami oświatowymi (m.in. problematyki z zakresu prawa, ekonomii, finansów, organizacji i zarządzania oraz wiedzy o charakterze społecznym i psychologicznym).

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób, które przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w jednostkach systemu oświaty lub zajmują się problematyką oświatową tj.:

  • nauczyciele oraz osoby niebędące nauczycielami, zamierzające ubiegać się o stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej zgodnie z art. 62.ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz1082),  
  • osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach zainteresowane wzmocnieniem swoich kompetencji w obszarze rozwoju  zawodowego oraz w zakresie wsparcia kompetencji pedagogicznych,
  • samorządowcy, pracownicy organów prowadzących szkoły i urzędów nadzoru pedagogicznego oraz osoby zainteresowane rozwojem zawodowym w zakresie Zarządzania oświatą, stosowania przepisów prawa i przywództwa edukacyjnego.

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
285 zł
262 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz 800 zł, dzięki:

  • 400 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 240 zł

 

Jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskujesz jeszcze więcej! Twoja zniżka wyniesie 1000 zł:

  • 600 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie w oświacie.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 212
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

krystyna_laudańska
Elżbieta Januszewska
Anna Olszewska Mrotek
Iwona Romanowska
Jolanta Tersa
Grzegorz Machola 
Dariusz Zelewski
Krystyna Laudańska

opiekun merytoryczny kierunku 
Nauczyciel dyplomowany, edukator, trener edukacji, ekspert d/s awansu zawodowego nauczycieli, praktyk z doświadczeniem pracy w szkole, nadzorze pedagogicznym na stanowiskach kierowniczych; przez dwie kadencje rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli przy...

Aniceta Bosak

licencjonowany trener i coach Franklin University oraz Transforming Communication. Doświadczona specjalistka od budowania relacji, rozwoju. Trener szkoleń związanych z kontaktem z klientem (sprzedaż, obsługa klienta, profesjonalna prezentacja biznesowa i negocjacje) oraz umiejętnościami...

Elżbieta Januszewska

 Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej. Trzydzieści lat doświadczenia  
w pracy z ludźmi i organizacjami w edukacji - wizytator w kuratorium oświaty, urzędnik administracji przy wojewodzie, wieloletni dyrektor publicznego liceum a obecnie niepublicznej szkoły...

Anna Olszewska Mrotek

Wieloletnia dyrektor szkoły publicznej, doświadczona edukator, mentor, trener, coach, doradca zawodowy i personalny, tutor. Dyrektor d.s. formalno-prawnych i finansowych w szkołach niepublicznych. Prowadzi własną firmę konsultingowo-szkoleniową. Autorka ponad setki programów kursów i...

Iwona Romanowska

Nauczyciel dyplomowany, edukator dorosłych, certyfikat inspektora RODO i audytora systemów bezpieczeństwa danych osobowych. Doświadczenie w pracy w szkole zawodowej i w nadzorze pedagogicznym na stanowiskach nauczyciel przedmiotów zawodowych, z-ca dyrektora szkoły zawodowej i zespołu...

Jolanta Tersa

absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego - magister filologii polskiej, studia podyplomowe w zakresie: Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski,  projektów i prawa unijnego – Politechnika  Gdańska. 18 lat pracy nauczycielskiej, 21 lat   
w samorządzie powiatowym...

Grzegorz Machola 

Nauczyciel dyplomowany, informatyki i teleinformatyki. Posiada doświadczenie w pracy w szkołach wszystkich typów. Od 15 lat zajmuje stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, a od 9 jest dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Certyfikowany Trener i egzaminator programów:...

Dariusz Zelewski

Dyrektor Szkoły Podstawowej, nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego.  Trener w edukacji, współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako asystent Szkół Uczących Się oraz Dyrektor Konsultant Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Od ponad 20 lat wspiera organizacje...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF