Bardzo ważna jest dla nas opinia studentów i absolwentów. Co roku w Badaniu Atrybutów Marki (BAM) prosimy ich o informację, co podoba im się na studiach, a co jeszcze wymaga poprawy. Pytamy między innymi o zdanie na temat programu nauczania, organizacji zajęć, a także o satysfakcję z pracy po ukończeniu studiów. Ankietę przekazujemy również przedstawicielom firm. W ten sposób sprawdzamy, czy nasi absolwenci mają umiejętności, które są cenione na rynku pracy. Wszystkie odpowiedzi z ankiet analizujemy, a wnioski pomagają nam jeszcze bardziej dostosowywać naszą ofertę do potrzeb studentów i pracodawców.