Nasza oferta

Ofertę studiów i szkoleń tworzymy dla osób pracujących w różnych branżach, w różnym wieku i z różnymi zainteresowaniami, zawsze jednak na podstawie badań i potrzeb płynących z rynku pracy.
 

Programy kształcenia powstają po konsultacjach z ekspertami zatrudnionymi w danej branży. To oni wiedzą najlepiej, jakie umiejętności musi nabyć student lub słuchacz, aby w przyszłości ubiegać się o wymarzone stanowisko, zdobyć awans lub zmienić miejsce pracy. 
 

Na uczelni powołaliśmy Rady Programowe - grupy ekspertów składające się z kadry kierowniczej reprezentującej partnerów biznesowych. Ich celem jest dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dzięki opiniom i rekomendacjom przedstawicieli pracodawców mamy pewność, że nasi studenci poszerzają swoją wiedzę o najbardziej potrzebne kompetencje.
 

Na naszej uczelni możesz wybrać naukę na:

  • jednym z 18 kierunków studiów I stopnia, na których do wyboru masz ponad 50 specjalności o różnorodnej, ciekawej tematyce
  • studiach jednolitych magisterskich na kierunku PRAWO, pozwalające poznać ten obszar w sposób kompleksowy
  • jednym z 6 kierunków studiów II stopnia realizowanych w ramach dwóch ścieżek kształcenia – studiów II stopnia i studiów II stopnia ze studiami podyplomowymi
  • Bez względu na to, jaki kierunek ukończyłeś na I stopniu, możesz swobodnie wybierać dalszą drogę edukacji. Studia II stopnia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów ze  wszystkich uczelni.
  • specjalności anglojęzycznej na studiach I stopnia i jednej z czterech specjalności anglojęzycznych na trzech kierunkach studiów II stopnia
  • jednym z kilkudziesięciu kierunków studiów podyplomowych 
  • szkoleniach otwartych i zamkniętych, oraz dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich
  • w ofercie edukacyjnej znajdują się również studia dla kadry menedżerskiej:
  • anglojęzyczne studia Franklin University MBA 

oraz programy polskojęzyczne: