Oferty pracy w Federacji Naukowej WSB-DSW Merito

 

W związku z prowadzoną współpracą z podmiotami z otoczenia społeczno−gospodarczego oraz pracownikami naukowymi z zagranicy zapraszamy pracowników badawczych oraz badawczo­−dydaktycznych do współpracy w ramach zespołów badawczych, w tym zespołów o charakterze międzynarodowym i interdyscyplinarnym.

 

Propozycje współpracy prosimy przesyłać na adres e-mail:

biuro@federacjanaukowa.pl

komputer na biurku