Oferty pracy w Federacji Naukowej WSB-DSW Merito

 

W związku z prowadzoną współpracą z podmiotami z otoczenia społeczno−gospodarczego oraz pracownikami naukowymi z zagranicy zapraszamy pracowników badawczych oraz badawczo­−dydaktycznych do współpracy w ramach zespołów badawczych, w tym zespołów o charakterze międzynarodowym i interdyscyplinarnym.

 

Propozycje współpracy prosimy przesyłać na adres e-mail:

biuro@federacjanaukowa.pl

komputer na biurku

Rekrutacja na stanowiska administracyjno-biurowe

Opiekun projektów naukowych

Aplikuj

 

Zakres obowiązków

 • Poszukiwanie źródeł zewnętrznego finansowania dla projektów naukowych (m.in. fundusze europejskie, fundusze ministerialne, fundusze norweskie, NCN, NCBR, ABM, NAWA, FNP) oraz przygotowywanie informacji o możliwościach i zasadach aplikowania dla pracowników naukowych;
 • inicjowanie aktywności i zachęcanie pracowników naukowych do aplikowania o projekty badawcze,
 • wspieranie procesu składania wniosków projektowych, obejmujące m.in. udział w opracowywaniu części administracyjnej wniosków projektowych, weryfikację formalną oraz nadzór nad całościowym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej;
 • wsparcie administracyjne pracowników naukowych w zakresie realizowanych projektów, w tym monitorowanie terminów istotnych dla realizacji przyznanych projektów oraz stopnia osiągniętych wskaźników, prowadzenie korespondencji formalnej z instytucjami finansującymi;
 • wsparcie pracowników naukowych w procesie zakończenia projektów, w tym w przygotowaniu raportu końcowego;
 • prowadzenie ewidencji i archiwizowanie dokumentacji projektowej,
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących realizowanych projektów,
 • zamieszczanie oraz aktualizowanie danych dotyczących realizowanych projektów i komercjalizacji w systemie POL-on oraz w wewnętrznym systemie Omega-PSIR,
 • współpraca z pracownikami uczelni – jednostek uczestniczących w Federacji,
 • sprawozdawczość z realizacji zadań do bezpośredniego przełożonego i Prezydenta Federacji. 

Poszukiwane kompetencje

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami (w tym w szczególności naukowymi),
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie komunikatywnym,
 • praktyczna znajomość obsługi Pakietu Microsoft Office 365,
 • umiejętności interpersonalne – wysoka kultura osobista, budowanie pozytywnych relacji, efektywna komunikacja,
 • samodzielność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,
 • mile widziane: doświadczenie w pracy na Uczelni wyższej

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,
 • możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności,
 • ciekawą i samodzielną pracę w jednostce naukowej, skupiającej uczelnie akademickie, należące do największego holdingu edukacyjnego w Polsce
 • wyjazdy integracyjne oraz spotkania świąteczne
 • dodatkowe dni wolne
 • zajęcia z języka angielskiego

 

 

Referent w Biurze Federacji

Aplikuj

 

Zakres obowiązków

 • obsługa kancelaryjna Prezydenta Federacji: organizacja spotkań, prowadzenie terminarza spraw, rezerwacja noclegów, sal oraz organizacja dojazdów,
 • organizowanie terminowego obiegu dokumentów,
 • prowadzenie terminowego rejestru zarządzeń Prezydenta,
 • prowadzenie dokumentacji organów kolegialnych Federacji (w tym m.in. rejestru uchwał, podsumowań, protokołów),
 • prowadzenie strony BIP Federacji,
 • prowadzenie strony internetowej podmiotu oraz Intranetu dla pracowników,
 • prowadzenie rejestru poczty przychodzącej i wychodzącej, przygotowywanie korespondencji,
 • współpraca z pracownikami uczelni – jednostek uczestniczących w Federacji,
 • obsługa klientów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • sprawozdawczość z realizacji zadań do bezpośredniego przełożonego i Prezydenta Federacji. 

 

Poszukiwane kompetencje

 • Wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • praktyczna znajomość obsługi Pakietu Microsoft Office 365,
 • umiejętności interpersonalne – wysoka kultura osobista, budowanie pozytywnych relacji, efektywna komunikacja,
 • samodzielność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,
 • sumienność i odpowiedzialność za wykonywane zadania.

 

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,
 • możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności,
 • ciekawą i samodzielną pracę w jednostce naukowej, skupiającej uczelnie akademickie, należące do największego holdingu edukacyjnego w Polsce,
 • wyjazdy integracyjne oraz spotkania świąteczne,
 • dodatkowe dni wolne,
 • zajęcia z języka angielskiego.