laptop zegarek palec wskazywanie praca biurowa

Działalność Federacji

Federacja Naukowa stanowi formę prawną przewidzianą przez Ustawę 2.0, a jej celem jest stymulowanie współpracy pomiędzy szkołami wyższymi.

Do zadań Federacji należą: prowadzenie działalności naukowej, komercjalizacja wyników badań naukowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, prowadzenie działalności wydawniczej, a także współpraca z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

Działając wspólnie uczelnie są w stanie osiągnąć znacznie więcej niż jako pojedyncze podmioty, co jest szczególnie istotne w relacjach międzynarodowych.

Dzięki takiej synergii możliwe jest zawieranie partnerstw zagranicznych w zakresie prac badawczych. Federacja nie oznacza jednak pełnej konsolidacji szkół wyższych, czyli łączenia się w jeden podmiot. Uczelnie wchodzące w skład Federacji Naukowej WSB-DSW Merito zachowują swoją tożsamość i odrębność formalno-prawną.

 

Główne cele Federacji to integracja oraz synergia potencjału naukowego uczelni (jednostek uczestniczących) poprzez wspólne prowadzenie działalności naukowej.

 

Działalność ukierunkowana jest na nawiązywanie współpracy i wymianę wiedzy między naukowcami, także z innych krajów. Prowadzimy politykę wspierania naukowców w pracy naukowej oraz w budowaniu zespołów badawczych.