edukacja fotel książka pedagogika edukacja fotel książka pedagogika

Programy nauczania wraz ze scenariuszami zajęć SOFT-CLIL wspierające rozwój kompetencji językowych u dzieci i młodzieży


Programu nauczania SOFT-CLIL - Zintegrowane kształcenie przedmiotowo - językowe, wspierające rozwój kompetencji językowych u dzieci i młodzieży, na podstawie badań przeprowadzonych przez dr Barbarę Muszyńską.

Czytaj więcej

dziecko czyta książka okno mieszkanei lekcje domowe

Zestawy dydaktyczne w pracy z dziećmi i z dorosłymi z niepełnosprawnościami Mindtoyness


Projekt, mający na celu zbadanie możliwości oddziaływania rozwojowego u dzieci i osób z niepełnosprawnościami za pomocą specjalistycznych zabawek i pomocy dydaktycznych, badając uwagę, spostrzegawczość, wrażliwość przestrzenną i inne zasadnicze elementy rozwoju.

Czytaj więcej

Dziecko zabawa zabawka gra chłopiec

Promocja uczenia się przez całe życie. Wdrożenie innowacyjnych praktyk w zakresie uznawalności efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną


Badania nad całożyciowym uczeniem się oraz potwierdzaniem efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (PEU) stanowią odpowiedź na potrzebę zwiększenia udziału dorosłych w edukacji oraz rozwoju polityki lifelong learning.

Czytaj więcej

dłonie książki kobieta palce papier zeszyt nauka