Na naszych uczelniach pojawiły się nowe uprawnienia doktorskie i habilitacyjne. Dyscyplina Psychologia, która początkowo w ewaluacji otrzymała kategorię B, po złożeniu odwołania do Ministerstwa Edukacji i Nauki, finalnie uzyskała wyższą ocenę: B+.  
 
Przyznanie Psychologii wyższej kategorii naukowej otwiera przed nami wiele drzwi: przede wszystkim zyskujemy uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w tej dyscyplinie, dodatkowo pozwala nam na elastyczne tworzenie nowej oferty dydaktycznej, która będzie odpowiedzią na potrzeby studentów i kandydatów, to również wielki krok w stronę jeszcze lepszego i bardziej efektywnego kształcenia. 
 
Tak dobre wyniki ewaluacji są efektem ciężkiej pracy, wielkiego zaangażowania i pasji wielu pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i administracyjnych, działających na rzecz rozwoju i profesjonalizacji w zakresie badań i nauki na naszych uczelniach i w Federacji Naukowej WSB-DSW.

Czytaj więcej