Prof. Katarzyna Gawlicz, naukowczyni z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, otrzymała wyróżnienie w konkursie Sekcji Antropologii Społecznej PTS (SAS PTS) na najlepsze badanie antropologiczne w 2022 roku.

Tematem wyróżnionej pracy badawczej był: „Critiquing the use of children’s voice as a means of forging the community in a Polish democratic school” opublikowany w czasopiśmie Ethnography and Education w 2022 roku. Współautorką artykułu jest Zsusa Millei.


Komisja uzasadniła swój wybór następującymi wnioskami:

„Wyróżniony artykuł „Critiquing the use of children’s voice as a means of forging the community in a Polish democratic school” (Ethnography and Education, 2022) autorstwa Katarzyny Gawlicz i Zsuzsy Millei ukazuje paradoks wymuszania na uczniach i uczennicach szkoły demokratycznej zaangażowanej postawy oraz werbalnej formy komunikacji przy jednoczesnym ignorowaniu i/lub dyscyplinowaniu ekspresji cielesnych. Autorki posługują się klasycznymi teoriami z nurtu powiązanego z myślą Michela Foucault, odnajdując mechanizmy władzy i retoryki w procesach podejmowania decyzji w szkołach demokratycznych. Procesy te i wypracowywanie konsensusu w grupie dorosłych nauczycieli i nauczycielek oraz dziecięcych uczniów i uczennic zawierają w sobie z jednej strony postulaty partnerstwa, egalitarności i partycypacji, z drugiej zaś realizują cele instytucjonalnej organizacji i kontroli. W efekcie prowadzi to do instrumentalizacji głosu dzieci poprzez uruchamianie mechanizmów włączania i wyłączania. Za szczególne interesujące należy uznać uwzględnienie ciała, w tym głosu, ruchu i gestów, jako narzędzi komunikacji, kontroli, ale i oporu. Artykuł jest świetnym przykładem wykorzystania materiału pozyskanego za pomocą pogłębionych badań etnograficznych, w tym techniki obserwacji uczestniczącej oraz jego interpretacji w przypadku pracy z osobami, wśród których praktyki dyskursywne znacząco wykraczają poza treści werbalne i materiał tekstowy, zwykle stanowiący trzon analiz jakościowych. Warto podkreślić, że badania prowadzone wśród dzieci wymagają solidnego warsztatu metodologicznego i dużej wrażliwości osób zaangażowanych w tego typu projekty.”


Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatorów konkursu.  

Czytaj więcej