Na początku sierpnia minionego roku poznaliśmy wyniki oceny naszej działalności naukowej, której poddawaliśmy się w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW. O wynikach tejże ewaluacji pisaliśmy w oddzielnym artykule: Wyniki pierwszej w historii Federacji ewaluacji jakości działalności naukowej.

Byliśmy przekonani, że dyscyplina Nauki o bezpieczeństwie, która otrzymała ocenę B, zasługuje na wyższą notę z uwagi na ogrom pracy i zaangażowania (zespołu) naszych badaczy i badaczek w okresie ewaluacji. 

 

Niedługo po rozpoczęciu roku 2023 Ministerstwo Edukacji i Nauki udzieliło odpowiedzi na wysłane przez nas odwołanie, potwierdzające uzyskanie kategorii B+ w dyscyplinie Nauki o bezpieczeństwie, dzięki czemu będziemy mogli w ramach tej dyscypliny nadawać stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz prowadzić szkoły doktorskie. Tak wysoka ocena pozwoli na jeszcze lepsze i bardziej efektywne kształcenie studentów oraz pozwoli na rozwój działalności naukowej pracowników badawczo-dydaktycznych. 

 

Wyniki ewaluacji są efektem ciężkiej pracy, wielkiego zaangażowania i pasji wielu pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i administracyjnych, działających na rzecz rozwoju i profesjonalizacji w zakresie badań i nauki w naszych uczelniach. W ewaluowanym okresie pracownicy naukowi brali udział m.in. w projektach i badaniach, które miały wpływ na otoczenie społeczne i gospodarcze, poprzez współpracę z wieloma znaczącymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. O efektach tych projektów można przeczytać tutaj: https://www.federacjanaukowa.pl/wspolpraca-z-otoczeniem-spoleczno-gospodarczym-1.

Czytaj więcej