Rektor Senior Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu prof. dr hab. Józef Orczyk został uhonorowany tytułem najwyższej godności honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jako Persona szczególnie zasłużona dla nauki i kultury.

Uroczystość wręczenia tytułu odbyła się 21 listopada w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na której głos zabrali: rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego prof. dr hab. Piotr Błędowski a także promotor, dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH. Po uroczystym wręczeniu dyplomu doktor honoris causa SGH prof. dr hab. Józef Orczyk wygłosił wykład.

Prof. dr hab. Józef Orczyk jest cenionym ekonomistą, członkiem Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, przewodniczącym Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, a także Stypendystą Fundacji Fulbrighta. Otrzymał godność „wybitnej Osobistości Pracy Organicznej” oraz statuetkę Złotego Hipolita.

Główne obszary badań Profesora dotyczą pracy i edukacji, ich wzajemnych związków oraz relacji z funkcjonowaniem gospodarki. Prof. Orczyk jest protoplastą badań nad metodyką pracy umysłowej. Prace naukowe dotyczą historii gospodarczej, metodyki nauczania oraz ekonomii i polityki społecznej.

 

Prof. Orczyk zasłynął również z licznych współprac międzynarodowych, prowadzonych z ośrodkami we Francji (Centre National dr la Recherche Scientifique, Dijon), w Niemczech (Uniwersytet Humboldta), Szwecji (Uniwersytet w Sztokholmie i Goteborgu), Wielkiej Brytanii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, a także w Stanach Zjednoczonych i w Japonii.

 

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i nagrodzenia za zasługi w świecie nauki, edukacji i ekonomii.

 

Nagranie z uroczystości dostępne jest pod tym adresem, na kanale YouTube.

Więcej informacji oraz galerię zdjęć z wydarzenia znajdą Państwo na stronie Gazety SGH w Warszawie.

Czytaj więcej