4 listopada 2022 roku Prezydent Federacji Naukowej WSB-DSW podpisał Zarządzenie powołujące Komisję ds. etyki badań naukowych w Federacji Naukowej WSB-DSW.

Podstawowym celem działania Komisji jest opiniowanie projektów badań naukowych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych oraz badań transdyscyplinarnych, realizowanych z udziałem ludzi. Komisja może wydawać także opinie w szczegółowych kwestiach spornych, mieszczących się w zakresie etyki badań naukowych.

 

Opinia Komisji dotyczy wyłącznie kwestii przestrzegania zasad etyki badań naukowych oraz respektowania praw ochrony dóbr osobistych uczestników badań.

Komisja prowadzi także działalność mającą na celu upowszechnienie standardów rzetelności badań naukowych.

 

Pozytywna opinia Komisji jest równoznaczna ze stwierdzeniem, że przedstawiony projekt spełnia wymogi etyczne stawiane badaniom naukowym z udziałem ludzi w świetle standardów uznawanych w środowisku naukowym.

 

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Uczelni uczestniczących i stowarzyszonych w Federacji Naukowej WSB-DSW w liczbie 12 członków.

Wnioski oraz pytania dotyczące tej kwestii prosimy kierować pod adres: biuro@federacjanaukowa.pl.

 

Czytaj więcej