W dniach 26-28 września 2022 r. odbyło się Forum Nauki w trybie stacjonarnym, w Olsztynie. 

Tegoroczna edycja spięła klamrą miniony okres ewaluacji, był to czas celebracji osiągniętych wyników i okazja do spotkania się pracowników badawczych, pracowników badawczo-dydaktycznych, pracowników administracyjnych oraz władz.

Spotkanie otworzył Prezydent Federacji Naukowej dr hab. Marcin Kalinowski, prof. WSB, a jego wystąpienie wzbogacili prezentacjami: Prezes Paweł Zygarłowski oraz Przewodniczący Zgromadzenia Federacji Rafał Kaszta. Tuż po podsumowujących wystąpieniach, scenę zapełniły fotele, w celu przeprowadzenia debaty "Krajobraz po ewaluacji", w której udział wzięli koordynatorzy dyscyplin wraz z analitykami. Dzień zwieńczyła uroczysta kolacja, na której zostały oficjalnie wręczone podziękowania i statuetki dla osób zaangażowanych w proces ewaluacji 2017-2021. 

Drugi dzień rozpoczął się od sesji plenarnej, na której zostały m.in. przedstawione założenia Projektu Strategicznego na nadchodzące lata. Po panelach wygłoszonych przez dr hab. Marcina Kalinowskiego, prof. WSB, dr hab. Jacka Borzyszkowskiego, prof. WSB, dr hab. Piotra Olafa Żylicza, prof. WSB oraz Aleksandry Koskiej, rozpoczęły się obrady w mniejszych grupach, w podziale na dyscypliny. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Forum Nauki i do zobaczenia w przyszłym roku. 

Poniżej znajduje się aftermovie z minionych wydarzeń wraz z krótką fotorelacją.

 

 

 

Załoga Federacji Naukowej WSB-DSW

Czytaj więcej