Opis kierunku:

Studia niestacjonarne w salach wykładowych.

 

W trakcie zjazdów spotkasz się z wykładowcą oraz pozostałymi uczestnikami osobiście. W przypadku decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych, zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie.

 

 

Studia podyplomowe, tradycyjne

Inteligentne zarządzanie sferą pomocy społecznej  to działania mające na celu sprawne i efektywne zarządzanie z wykorzystaniem nowoczesnych metod wdrażania strategii rozwoju organizacji i mechanizmów monitorowania. Inteligentne zarządzanie odbywa się przy wykorzystaniu analiz biznesowych i różnych dostępnych norm prawnych i zarządczych. Pozwala na zwiększenie skuteczności zarządzania zasobami ludzkim i środkami publicznymi przy wykorzystaniu nowoczesnych metod IT poprzez pulpity dla menedżerów. 
Skuteczne zarządzanie jednostkami pomocy społecznej powinno już dziś być standardem. Jednak różnorodność zagadnień, z jakimi styka się w swojej pracy kadra kierownicza, wymaga stałego podnoszenia kompetencji zarówno w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, jak i procesami mającymi wpływ na efektywność funkcjonowania jednostki. 

 

Studenci

Każdy aktywny uczestnik po ukończeniu studiów będzie mógł wdrożyć dobre praktyki m.in. z obszaru: HR, zarządzania organizacją, wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i nabył umiejętności efektywnego zarządzania zarówno sferą IT, jak i budżetową swojej jednostki, a także DPPS. Z pomocą praktyków wypracowane zostaną standardy i narzędzia usprawniające proces zarządczy w Waszych organizacjach. 

Studia stanowią sposób na rozwój kompetencji z zakresu budowy i wykorzystania narzędzi kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych w administracji. Dodatkowo są dla uczestników źródłem inspiracji do kolejnych działań w obszarze zwiększania efektywności funkcjonowania sfery społecznej i innowacyjnych metod zarządzania. 

Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa

Podstawowym celem studiów jest rozwinięcie u uczestników praktycznej umiejętności zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi oraz wdrażania narzędzi KZ (kontroli zarządczej) w organizacji i skutecznego monitoringu realizacji zadań. Rozwinięcie tych umiejętności zostanie oparte na obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, normach i zaleceniach m.in. ISO 9001 i 27001. Wdrożenie tych rozwiązań ma również walor ekonomiczny – pozwala na zwiększenie efektywności zarządzania środkami publicznymi. 

studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa

Jeśli jesteś zainteresowany studiami podyplomowymi i chcesz dowiedzieć się więcej zostaw do siebie kontakt!
Wypełnij formularz,a my skontaktujemy się z Tobą.

 

Zostaw kontakt

studia podyplomowe, kontak

Co zyskujesz?

Podstawową korzyścią wynikającą z ukończenia tych studiów jest zdobycie umiejętności pozwalających na skuteczne zarządzanie organizacją poprzez cele i sprawny system KZ. Uczestnicy nabędą zatem kompletną wiedzę merytoryczną z obszaru HR i zarządzania organizacją sfery publicznej, umiejętność budowania strategii organizacji oraz monitorowania efektywności funkcjonowania organizacji, w różnych obszarach. Dodatkowo rozwiną kompetencje menedżerskie konieczne do pełnego zaangażowania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych oraz zarządzania zespołem projektowym działającym na rzecz rozwoju organizacji. 

Dla kogo?

Studia adresowane są do szerokiej grupy osób, którzy ze względu na pełnioną funkcję zawodową są zainteresowane efektywnym zarządzaniem w organizacji zarówno na poziomie kierownika jednostki, jak i średniej kadry kierowniczej. W szczególności dla: 

 • dyrektorów ośrodków pomocy społecznej, 

 • kierowników dzielnicowych punktów pomocy społecznej, 

 • kierowników innych działów mających wpływ na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, 

 • kadry kierowniczej innych jednostek np. domów pomocy społecznej, 

 • specjalistów z dziedziny pracy socjalnej, 

 • dyrektorów Urzędów Pracy i ich kadry kierowniczej, 

 • osób, które nadzorują pracę w/w jednostek budżetowych, 

 • przedstawicieli NGO`sów, którzy stanowią duże wsparcie w procesie działań na rzecz pomocy społecznej w środowisku lokalnym i ponadlokalnym. 

Praktyczny charakter studiów

Główny nacisk w procesie dydaktycznym położony został na praktyczny charakter studiów. Zajęcia prowadzone są w 100% przez osoby posiadające doświadczenie we wdrażaniu mechanizmów zarządzania zasobami ludzkimi oraz KZ zarówno w małych, jak i w dużych jednostkach organizacyjnych w administracji. Studia stanowią więc doskonały sposób na rozwój kompetencji z zakresu budowy i wykorzystania narzędzi KZ w administracji. Dodatkowo są źródłem inspiracji dla kolejnych działań w obszarze zwiększania efektywności funkcjonowania sfery społecznej i innowacyjnych metod zarządzania. 

Dodatkowe certyfikaty

Absolwenci otrzymają dodatkowo zaświadczenie wydane przez SMG/KRC Poland potwierdzające zdobycie kompetencji w obszarze wdrażania strategii i narzędzi KZ w organizacji.

Partner programu

SMG/KRC Poland jest jedną z najdłużej działających na polskim rynku instytucji zajmujących się doradztwem personalnym. W ciągu kilkunastu lat działalności pomogliśmy w osiągnięciu obecnej pozycji przedsiębiorstwom, w których odpowiedni nacisk stawia się na dbałość o poziom swojej kadry zarządzającej oraz pozostałego personelu. 
Znakiem szczególnym naszych działań jest elastyczność i dostosowanie oferty do potrzeb klienta. Naszym nadrzędnym celem jest osiągnięcie jak najwyższej satysfakcji klienta z wdrożonych rozwiązań z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Niezależnie od tego, czy jest to rekrutacja szeregowego pracownika, czy opracowanie koncepcji mającej wpływ na funkcjonowanie całego działu, a nawet organizacji. 
Zespół SMG/KRC Poland tworzą doświadczeni konsultanci posiadający gruntowne wykształcenie w kierunku zarządzania, psychologii oraz socjologii. Pozwala to nam spojrzeć na każdy projekt interdyscyplinarnie, a w wyniku takiej analizy zaproponować skuteczne działania. 

 www.smgkrc.com 

 

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
smg-krc

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia. 

do 16 października
czesne już od
215 zł
181 zł
miesięcznie

Zapisując się do 16 października, zyskujesz 1200 zł, dzięki: 

 • 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały tok studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

 

 

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 181 zł

Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz więcej - 1400  zł: 

 • 1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały tok studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

 

 

Program studiów

Program studiów podyplomowych dla kierunku organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 184
Liczba zjazdów: 12
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Ewa Weber
dr Ewa Weber

Wieloletni pracownik samorządowy oraz wykładowca w zakresie prawa samorządowego, a także metod skutecznego wdrażania systemów zintegrowanych. Od wielu lat jako Sekretarz Miasta zarządza zasobami ludzkimi i wprowadza rozwiązania z zakresu HR w JST. Wcześniej Naczelnik Wydziału Budżetu...

Poznaj innych wykładowców

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów podyplomowych w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja.sp@chorzow.merito.pl
Tel.: +32 349 84 78 +48 602 279 894

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00-16:00
 • so: 08:00-14:00
Pobierz stronę do PDF