Co zyskujesz, studiując pedagogikę na Uniwersytecie WSB Merito?

.

Kierunek pedagogika na studiach II stopnia możesz studiować niestacjonarnie. Zajęcia będziesz mieć w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend. 

 

Studia pedagogiczne dają szerokie możliwości na rynku pracy, a także specjaliści z tej dziedziny są pożądanymi pracownikami.  

Umiejętności zdobyte na studiach pedagogicznych przydają się w każdej pracy z ludźmi – czy to w świecie marketingu i sprzedaży, finansów, szkoleń, organizacji eventów czy jakiekolwiek innej dziedzinie. Na rynku pracy zawsze są potrzebni ludzie potrafiący pomagać w trudnym procesie wychowania i rozwoju człowieka od urodzenia do późnej starości. 

.

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • Hybrydowy: wykłady zrealizujesz online (synchronicznie, na platformie Teams), a ćwiczenia w salach. 
  W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia. 

 

 

Pedagogika

Podczas studiów zapewnimy Ci rzetelne przygotowanie teoretyczne, ale przede wszystkim nabędziesz szereg kompetencji „miękkich”, które będziesz mógł wykorzystać na każdej ścieżce kariery. Tak przygotowanych specjalistów doceniają zarówno pracodawcy, jak i podopieczni.

Warsztatowe podejście do nauki pozwala na jeszcze lepsze zrozumienie, czym tak naprawdę jest pedagogika.

 

Dzięki szeroko zakrojonemu programowi Partnerstwa Biznesowego, część zajęć będziesz odbywał w formie wizyt studyjnych oraz obserwacji uczestniczących w placówkach specjalistycznych, a także w pracowni pedagogicznej.

Na zajęciach spotykasz praktyków posiadających aktualną wiedzę oraz ekspertów z obszarów opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Wybór specjalności zaprojektowanych odpowiednio do zmieniających się potrzeb społecznych i zmieniającego się rynku pracy.

Specjalności: resocjalizacja i socjoterapia oraz pedagogika zdrowia z psychodietetyką przygotowują do pracy poza systemem oświaty, realizując ideę uczenia się przez całe życie.

Specjalność pedagogika opiekuńczo wychowawcza z poradnictwem rodzinnym przygotowuje do pracy również w placówkach sytemu oświaty osoby kontynuujące studia pedagogiczne po ukończeniu licencjatu z pedagogiki. 

Medal
szerokie możliwości na rynku pracy
Krawat
zajęcia z ekspertami
Organizacja
wizyty i obserwacje

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
405 zł
371 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca zyskujesz: 

 

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach II stopnia i II stopnia z podyplomowymi rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 

 

 • Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 371 zł

Czego nauczysz się podczas studiów?

Stosować innowacyjne metody pracy edukacyjnej i wychowawczej.
pedagogika
Zapewniać wsparcie w rozwoju osobistym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym.
Wspomagać rozwój podopiecznych ze specjalnymi potrzebami.
mozaika-finanse-rachunkowosc
Diagnozować indywidualne predyspozycje młodzieży i dorosłych do wykonywania zawodu.
pedagogika
magdalena-miodynska
Chronić nieletnich i młodocianych przed wpływami patologicznego środowiska.
pedagogika
Projektować programy edukacyjne i terapeutyczne dla różnych grup odbiorców.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 371 zł 405 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 371 zł
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Niestacjonarne Hybrydowe
od 371 zł 405 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 371 zł
Resocjalizacja i socjoterapia
Niestacjonarne Hybrydowe
od 371 zł 405 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 371 zł

Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:  

 • Elementy psychologii społecznej,
 • Psychologia ogólna
 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Współczesne problemy psychologii klinicznej
 • Współczesne problemy pedagogiki
 • Systemy opieki, wychowania i kształcenia
 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika porównawcza
 • Pedagogika osób ze specjalnymi potrzebami z ortodydaktyką
 • Elementy pedeutologii
 • Edukacja dorosłych
 • Dydaktyka ogólna
 • Edukacja międzykulturowa i wielokulturowa
 • Metodologia badań pedagogicznych
 • Higiena i emisja głosu
 • BHP
 • Psychologia rozwojowa
 • Język obcy
 • Etyka
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot kierunkowy w języku obcym II
 • Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe (godziny w semestrze w zależności od specjalności)

Oraz przedmioty specjalnościowe, które realizowane są od II semestru studiów.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Andrzej Cichy
Gabriela Kowalska
Beata Kozioł
Piotr Krzyszczyk
dr Agnieszka Majewska-Kafarowska
Aleksandra Maskiera
Edyta Sadowska
prof. nadzw. Iwona Wagner
Dr Wojciech Zając
Jadwiga Gluźniewicz

Menedżer kierunku pedagogika. Mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji, edukacji i rehabilitacji i rewalidacji indywidualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie, tyflopedagogiki. Wieloletni doradca metodyczny, nauczyciel dyplomowany, praktyk z doświadczeniem w pracy z dziećmi i...

Prof. nadzw. dr hab. Wiga Bednarkowa

Pedagog i językoznawca, w trosce nie tylko o językowy rozwój uczennic i uczniów, ale też dla podniesienia jakości i efektywności pracy szkoły, a więc ze względu na potrzebę rewizji procesu dydaktycznego, który ma sprzyjać uczeniu się dzieci, popularyzuje pedagogikę humanistyczną,...

dr Aleksandra Hadzik

Aleksandra Hadzik jest doktorem nauk prawnych. Manager oraz urzędnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania ubezpieczeniami społecznymi. 


W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeszła pełną ścieżkę kariery od referenta do prezesa Kasy. Funkcję prezesa...

dr Andrzej Cichy

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, magister prawa oraz nadkomisarz policji. 
Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał jako funkcjonariusz organów ścigania od 1992 roku oraz od 1999 roku jako wykładowca, nauczyciel, trener, adiunkt etc. w instytucjach o różnych profilach kształcenia,...

dr Gabriela Kowalska

Doktor nauk humanistycznych. Zawodowo pasjonuje się pomocą edukacyjną, terapeutyczną i diagnostyczną osób terminalnie i przewlekle chorych, problemem wykluczenia społecznego czy organizacją pomocy społecznej i wsparcia instytucjonalnego dla osób z niepełnosprawnością.

mgr Beata Kozioł

Pracuje jako psycholog w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej oraz prowadzi gabinet psychologiczny. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, podczas  pracy z...

mgr Piotr Krzyszczyk

Nauczyciel dyplomowany, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy nauczyciela: od szkoły podstawowej poprzez liceum, technikum do Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie. Na WSB zajmuje się poza prowadzeniem zajęć z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, wirtualnych...

dr Agnieszka Majewska-Kafarowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Zawodowo zajmuje się rozwojem człowieka w cyklu życia oraz kulturowo-społecznymi uwarunkowaniami starzenia się i starości. NA Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie prowadzi zajęcia m.in. z  andragogiki, edukacja dorosłych, pedagogiki...

mgr Aleksandra Maskiera

Zawodowo zajmuje się efektywną nauką, psychoterapią, kompetencjami społecznymi i psychologią rozwojową. Na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie prowadzi zajęcia z psychologii ogólnej, automotywacji czy procesu poznawczego.


Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w...

dr Edyta Sadowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalista w zakresie edytorstwa tekstów naukowych i literackich. Interesuje ją szeroko rozumiana pedagogika, historia wychowania i oświaty, dydaktyka szkoły wyższej, pedeutologia, edukacja medialna i komunikacja społeczna, a pasjonują...

prof. nadzw. dr hab. Iwona Wagner

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Wieloletni pracownik naukowy i nauczyciel akademicki. Autorka wielu książek i kilkudziesięciu artykułów. Specjalizuje się w pedagogice i polityce społecznej, szczególnie koncentrując się na problemach społecznych, takich jak: adopcja,...

Dr Wojciech Zając

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, dyplomowany nauczyciel kolegium nauczycielskiego oraz wieloletni nauczyciel akademicki. Praktyk z doświadczeniem w pracy w strukturach organizacyjnych zarządzania oświatą Współpracownik Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (kierownik,...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
otwarte-serca
senior-residence
unikat
Sokrates
PODN Wodzisław Śląski
zstoio
Szkoła podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka z oddziałami dwujęzycznymi w Chorzowie
zsi
omega
Stowarzyszenie serdeczni
integracyjne-przedszkole
MP-nr34
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00 - 16:00
 • so: 08:00 - 14:00
Pobierz stronę do PDF