Zniżka dla absolwentów!

Nasi absolwenci płacą mniej! Jeśli chcesz kontynuować studia w Uniwersytecie WSB Merito skorzystaj z dedykowanej zniżki. Im szybciej zapiszesz się na studia, tym większa zniżka Ci przysługuje. Nie zwlekaj, sprawdź aktualną promocję.

 

Dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

 

WYBIERZ STUDIA MAGISTERSKIE DLA SIEBIE

studenci

Stypednia i Zniżki

Studia to inwestycja która się zwraca, ale na początku, dla części z Was, może się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać, będąc studentem Uniwersytetu WSB Merito Chorzów.
Pamiętaj, że na naszej uczelni korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych, ale Uniwersytet WSB Merito Chorzów ma dla Ciebie zniżki i stypendia fundowane ze środków własnych.

 

Uczelniom WSB MERITO zaufało już ponad 550 000 studentów.

Dla ambitnych i pracowitych

Jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen (poziom średniej ustalany każdego roku przez Dziekana), możesz ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dla sportowców

Po zaliczeniu pierwszego roku studiów możesz również uzyskać stypendium MEiN za dobre wyniki w sporcie we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz przyznawane przez Uniwersytet WSB Merito Chorzów stypendium za osiągnięcia sportowe i reprezentowanie barw uczelni w akademickim ruchu sportowym.

Dla studentów w trudnej sytuacji materialnej

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, przysługiwać Ci będzie stypendium socjalne MEiN. Ponadto jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych i masz utrudniony codzienny dojazd do szkoły, możesz ubiegać się o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie. Jeżeli znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych, możesz również ubiegać się o wypłacenie jednorazowej zapomogi.

Stypendia dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej mogą starać się o stypendium specjalne.

Dla ciekawych świata

Uniwersytet WSB Merito współpracuje z ponad 46 szkołami wyższymi w innych krajach w ramach Programu Erasmus +. Dzięki nawiązanym kontaktom masz szansę kontynuować naukę w zaprzyjaźnionej uczelni. W tym czasie zostaniesz zwolniony z opłat czesnego w Uniwersytecie WSB Merito Chorzów, a ponadto otrzymasz stypendium Erasmusa, które pokryje różnicę kosztów utrzymania między krajem ojczystym a krajem goszczącym. Zyskasz zaliczenie okresu studiów spędzonego za granicą w poczet studiów w Uniwersytecie WSB Merito Chorzów.

Jak ubiegać się o stypendium?

Najlepiej najpierw zajrzyj do Extranetu, tam w zakładce „Stypendia i zniżki” znajdziesz szczegółowe informacje, wzory wniosków i daty składania podań w zakresie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 
W przypadku pozostałych stypendiów czy innych wątpliwości, skontaktuj się z:
 
Katarzyna Kądziołka
ul. Sportowa 29, pokój 123
41 - 506 Chorzów
tel. 32 34 98 503
e-mail.: stypendia@chorzow.merito.pl

mozaika bezpieczenstwo-narodowe

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 26 czerwca
czesne już od
405 zł
371 zł
miesięcznie

Zapisując się do 26 czerwca zyskujesz: 

 

  • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach II stopnia i II stopnia z podyplomowymi rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 
  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 

 

  • Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 
  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 371 zł