Co zyskujesz studiując bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie WSB Merito?

.

Ten kierunek możesz studiować niestacjonarnie. Zajęcia będziesz mieć w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend. 

 

To studia dla osób, które myślą o pracy w administracji publicznej, a także służbach mundurowych – Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, wojsku czy obronie cywilnej. 

Program studiów dostosowany jest do potrzeb rynku pracy. Jeśli myślisz o rozwoju zawodowym, otrzymasz konkretną wiedzę przydatną na ścieżce kariery.

 

.

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • Hybrydowy: wykłady zrealizujesz online (synchronicznie, na platformie Teams), a ćwiczenia w salach. 
  W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia.
Bezpieczeństwo narodowe

Będziesz mieć możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności w ramach dotychczas wybranej dziedziny. Nawiążesz nowe kontakty z osobami, które interesuje ten sam obszar naukowy.

Będziesz uczestniczył w zajęciach prowadzonych przez osoby, które dane zagadnienie znają z praktyki, a w przyswojeniu wiedzy pomoże Ci specjalistyczne oprogramowanie.

Będziesz uczestniczyć w wizytach studyjnych w firmach i instytucjach. Wizyty pozwolą Ci poznać technologie i rozwiązania stosowane w nowoczesnych zakładach produkcyjnych.

Na wybrane zajęcia udasz się w teren, co pozwoli Ci zdobyć praktyczne umiejętności w warunkach rzeczywistych, a na zajęciach z wychowania fizycznego poznasz taktykę i techniki interwencji.

 

studia licencjackie, Wyższa Szkoła Bankowa

Poznasz sposoby analizy symptomów, przyczyn i przebiegu procesów oraz zjawisk społecznych warunkujących bezpieczeństwo i zagrożenie.

Wiedza przekazywana jest przez osoby aktywne zawodowo w branżach związanych z bezpieczeństwem. Na zajęciach jest możliwość zapoznania się w praktyce z pracą w instytucjach i jednostkach, które zajmują się bezpieczeństwem i ochroną. Stawiamy na niekonwencjonalne podejście do nauki. Dlatego wykorzystujemy takie metody jak case studies, czy gry strategiczne.

bezpieczenstwo-narodowe

Będziesz mieć zajęcia w nowoczesnych pracowniach, poznasz profesjonalny sprzęt daktyloskopijny umożliwiający m.in. pobieranie materiałów porównawczych i zabezpieczanie śladów.

Organizacja
wykładowcy eksperci
Palec
wizyty studyjne
Uścisk dłoni
praktyki zawodowe

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Będziesz posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o polityce i administracji, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, ekonomii i finansów, które można wykorzystać w życiu zawodowym i codziennym.
bezpieczenstwo-informacyjne
Teoretycznych podstaw współczesnych systemów bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej i lokalnej oraz ich praktycznego zastosowania i oddziaływania.
robert-janczuk
e-administracja
Zasad i metodologii projektowania, budowy, wdrażania i użytkowania systemów bezpieczeństwa w różnych dziedzinach życia społeczno -politycznego, a także gospodarczo-ekonomicznego.
bezpieczenstwo-narodowe
Praktycznego zarządzania systemami bezpieczeństwa w różnych obszarach aktywności jednostek i zbiorowości ludzkich.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Zarządzanie kryzysowe
Niestacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa
Niestacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Niestacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona
Służby mundurowe i specjalne
Niestacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona

Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:            

 • Ekonomia globalna
 • Zarządzanie strategiczne
 • Kształtowanie się porządku pozimnowojennego
 • Systemy ochrony ludności i obrony cywilnej
 • Czarna-zielona taktyka
 • Techniki negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych
 • Prawa człowieka we współczesnym świecie
 • Metodologia badań nad bezpieczeństwem
 • Informacja w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Prawne podstawy systemu obrony RP
 • Pozarządowe formy bezpieczeństwa
 • Historia najnowsza w zarysie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
 • Bezpieczeństwo instytucji finansowych
 • Współczesne zagrożenia terroryzmem
 • BHP
 • Przedmiot kierunkowy w języku obcym 
 • Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe (godziny w semestrze w zależności od specjalności)
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe

Oraz przedmioty specjalnościowe, które realizowane są od II semestru studiów.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Daniel Gaś
Maciej Banasik
prof. dr hab. Wojciech Czakon
dr hab. A. Czop
dr Krzysztof Koj
Krzysztof Krysieniel
Andrzej Machowski
dr Artur Orman
dr Siostrzonek-Sergiel
dr Jarosław Szostak
dr hab. Mariusz Wojewoda, prof. UŚ
Andrzej Zbierański
mgr Daniel Gaś

Menedżer kierunku bezpieczeństwo narodowe, Kierownik Zakładu Dydaktycznego Bezpieczeństwa Narodowego.

Menedżer z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, sprzedażą i procesami dotyczącymi szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sektorze finansowym....

dr Maciej Banasik

W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się prowadzeniem wykładów i ćwiczeń z zakresu m.in.: nadzoru makro- i mikrooostrożnościowego, polityki pieniężnej, portfela inwestycyjnego, inwestycji alternatywnych, rynków finansowych oraz finansów osobistych. 
Zajmuje się doradztwem w obszarze...

prof. dr hab. Wojciech Czakon

Zawodowo pasjonuje się problemem współpracy międzyorganizacyjnej oraz wpływem czynników behawioralnych, takich jak predyspozycje decydenta i jego ograniczenia poznawcze w rozpoznaniu opcji strategicznych w otoczeniu, a dalej wpływie tych uwarunkowań na wyniki przedsiębiorstwa.


Na...

dr hab. Andrzej Czop

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji kierunek Prawo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, profesor Uniwersytetu WSB Merito Chorzów. Dyrektor generalny Krakowskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz dyrektor zarządzający oraz wykładowca w Centralnym...

mgr Artur Dubiel

Asystent w Instytucie Naukowym Bezpieczeństwa WSB, koordynator Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa, wydawca serwisów grupy MIL.link, resortowy instruktor, weteran, doktorant wojskowej uczelni. Uczestnik spotkań eksperckich oraz Strategicznego Forum Bezpieczeństwa przy Biurze...

dr Krzysztof Koj Dziekan Uniwersytetu WSB Merito

 Ekonomista, menedżer, trener i konsultant, od 1994 r. prowadzący szkolenia z dziedziny negocjacji, sprzedaży, komunikacji oraz obsługi klienta (szkolenia w języku polskim i angielskim), moderator i facylitator. 
Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito Chorzów (od 2001 r.) w dziedzinie...

dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. UWSB Merito

Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, bezpieczeństwa państw Europy Południowo-Wschodniej oraz konfliktów etnicznych. Członek Narodowego Zespołu Team Europe przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej oraz Ekspert Regionalnego Ośrodka debaty Międzynarodowej w Katowicach,...

mgr Andrzej Machowski

Specjalista z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania bezpieczeństwem, ochrony osób i mienia, profilaktyki kryminalistycznej i detektywistyki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach pracy Wydziału Techniki Operacyjnej, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą,...

dr Artur Orman

Specjalista z zakresu funkcjonowania policji w strukturach zarządzania kryzysowego, zabezpieczenia imprez masowych, inteligentnego monitoringu, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.

dr Adrianna Siostrzonek-Sergiel

Trener i wykładowca, prowadzi zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, a także prawa karnego oraz kryminologii.

 

Naukowo zainteresowana zagadnieniami związanymi z ograniczeniami praw jednostki (w szczególności w prawie...

dr Jarosław Szostak

Pracuje w zawodzie nauczyciela języka angielskiego od roku 1993, kiedy to ukończył studia filologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Niedawno poszerzył swoje wykształcenie o doktorat z nauk politycznych. Stale aktualizuje i podnosi swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i...

dr hab. Mariusz Wojewoda, prof. UŚ

Doświadczenie zawodowe zdobywał na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zabrzu.

Zawodowo pasjonuje się: aksjologią, etyką biznesu, filozofią techniki (szczególnie zagadnieniami związanymi z AI – sztuczną inteligencją),...

mgr Andrzej Zbierański

Podinspektor rezerwy Policji. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Policji od 1992 r. do 2019 r. Od 2016 członek komisji egzaminacyjnej egzaminu państwowego na uzyskanie uprawnień do polowania podstawowego i selekcjonerskiego.
Na Uniwersytecie WSB Merito prowadzi zajęcia z przedmiotów...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
WKU-Chorzow
silesia-tactical
um-bytom
Beta-Seciurity-System
chorzow-wprawia-w-ruch
eib
kgp

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.merito.pl
Tel.: +32 349 84 79

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00 - 16:00
Pobierz stronę do PDF