Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie,
PI Instytut Badań Regionalnych im M.I. Doliszniego NAN Ukrainy, 
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości,
Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomiki i Zarządzania,
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania

 
 mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w:
 
XI Chorzowskiej Konferencji Bankowości i Finansów pt.
EKONOMIA, FINANSE I ZARZĄDZANIE W NIEPEWNYM ŚWIECIE. 

 

która odbędzie się 22 września 2022 roku w formule hybrydowej.

 

Więcej informacji - ULOTKA 

 

For English here: 

 

Zgłoszenia: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY​​

technologia, finanse, komputer

Zakres tematyczny: Wpływ konfliktu zbrojnego na Ukrainie, pandemii Covid-19 oraz postępującego procesu cyfryzacji na ekonomię, finanse i proces zarządzania podmiotów biznesowych i publicznych.

Proponowane bloki tematyczne:
•    Podmioty sfery realnej w warunkach nierównowagi gospodarczej,
•    Realny sektor gospodarki w warunkach niepewności,
•    Bezpieczeństwo ekonomiczne jako składnik jakości życia i rozwoju kapitału ludzkiego w warunkach globalnej niestabilności - wymiar regionalny i lokalny,
•    Rozwój regionalny i lokalny w warunkach turbulencji gospodarki,
•    Sektor finansowy w warunkach niepewności,
•    Polityka pieniężna NBP a polityka pieniężna EBC i FED,
•    Ryzyko inwestycyjne w warunkach nieefektywnej polityki pieniężnej NBP,
•    Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań (inflacja, ryzyko itd.),
•    Podatki i inne obciążenia publiczno-prawne w warunkach niestabilności,
•    Finanse przedsiębiorstw i instytucji w sieci wartości,
•    Innowacje finansowe dla przedsiębiorstw i sektora publicznego,
•    Finanse behawioralne,

•    Finanse i zarządzanie w organizacjach publicznych, 
•    Współczesne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego,
•    Kreowanie wartości przedsiębiorstw i regionów w warunkach niestabilności,
•    Zarządzanie i finanse w służbie zdrowia,
•    Zarządzanie hybrydowym przedsiębiorstwem – nowe wyzwania,
•    Wirtualizacja działalności gospodarczej  - perspektywy i zagrożenia.

technologia, finanse, komputer, telefon

Informacje praktyczne

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej - spotkanie w budynku Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie transmitowane online. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają indywidualne łącze do spotkania wideo.


Szczegółowy program konferencji zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

 

Ważne daty:

18. 09. 2020 Termin zgłoszenia na konferencję  i wniesienia opłaty konferencyjnej
22. 09.2022 Termin konferencji 
30. 09. 2020 Termin nadsyłania artykułów
 

Zgłoszenia

Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO najpóźniej do dnia 18.09.2020

 

Koszt aktywnego uczestnictwa wynosi 300zł i obejmuje koszty publikacji. 

Bierny udział w Konferencji jest bezpłatny.

 

Dane do płatności:
PKO BP 45 1020 4027 0000 1902 1280 5992

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

Tytuł przelewu: CHKBiF-12

Publikacja

Artykuły przesyłane na konferencję o objętości max 21000 znaków, po uzyskaniu pozytywnych  recenzji, zostaną opublikowane w:

Artykuły zgodne z wymogami edytorskimi prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: konferencja@chorzow.merito.pl
 

Rada programowo-naukowa

Dr hab. Wiesława Caputa, prof. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, przewodnicząca 
Prof. dr hab. Halina Buk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Prof. dr hab. Krzysztof Marecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Prof. dr hab. Vasyl Kravtsiv, Instytut Badań Regionalnych NAN, Ukraina 
Prof. dr hab. Iryna Storonianska, Instytut Badań Regionalnych NAN, Ukraina 
Prof. dr hab. Svitlana Ishchuk, Instytut Badań Regionalnych NAN, Ukraina 
Assoc. prof. Boris Najman, Université Paris-Est Créteil Val de Marne, Francja 
Prof. dr hab. Michal Gregus, Comenius University in Bratislava, Słowacja 
Assoc. prof. Denisa Abrudan, West University of Timisoara, Rumunia
Assoc. prof. Dana Codruța Dăianu, University “Aurel Vlaicu” of Arad, Rumunia 

Dr Pavlina Hejdukova, University of West Bohemia in Pilsen, Czechy 
Dr  hab. inż. Iwona Otola, prof. Politechnika Częstochowska 
Prof. dr hab. Dorota Jelonek, Politechnika Częstochowska 
Prof. dr hab. Jolanta Chluska, Politechnika Częstochowska
Dr hab. Izabela Krawczyk-Sokołowska, prof. Politechnika Częstochowska
Dr hab. Adam Jabłoński, prof. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
Dr hab. Marek Jabłoński, prof. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
Doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD., Pan-European University in Bratislava, Słowacja
Dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. Politechnika Śląska
Dr hab. Danuta Szwajca, prof. Politechnika Śląska 
Dr hab. inż. Mariola Grzebyk, prof. Uniwersytet Rzeszowski 
Dr hab. Wiesław Janik, prof. Politechnika Lubelska 
Dr hab. inż. Artur Paździor, prof. Politechnika Lubelska 
Dr hab. inż. Agata Pierścieniak, Politechnika Warszawska
Dr Volodymyr Demchenko, Instytut Badań Regionalnych NAN, Ukraina 
Assoc. prof. Andriy Pekhnyk, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraina 
Dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. Politechnika Lubelska 
Dr hab. Marlena Jankowska-Augustyn, prof. Uniwersytet Śląski 
Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, Politechnika Lubelska
Dr hab. Łukasz Skowron, prof. Politechnika Lubelska  
Prof. Mónica Hernández Huelin, Universidad de Málaga, Hiszpania
Mgr Mirsada Behram, University Dzemal Bijedic of Mostar, Bośnia i Hercegowina

Honorowy patronat

Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 
PTE Oddział w Katowicach 
PTE Oddział w Gliwicach 
TNOiK Oddział w Częstochowie
 

          

Komitet organizacyjny

Dr hab. Izabela Krawczyk-Sokołowska,   
Dr Lubomir Sozansky,
Dr Ivanna Myshchyshyn, 
Dr Krystyna Barczyk,
Mgr Bogumiła Urban, 
Mgr Karina Szołtysik, 
Mgr Katarzyna Trocha

Kontakt

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy:

konferencja@chorzow.merito.pl