Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
,
PI Instytut Badań Regionalnych im M.I. Doliszniego NAN Ukrainy,
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział w Chorzowie,
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH

 

mają zaszczyt zaprosić Państwa
do wzięcia udziału w


X Międzynarodowej Konferencji Naukowej
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU I FINANSACH

Nauka - Biznes - Samorząd

 

która odbędzie się online w dniu 24.06.2021

Konferencja

Szczegóły i zgłoszenia

PROGRAM KONFERENCJI 

 

Więcej informacji - ULOTKA

Read more - LEAFLET

 

Rejestracja uczestnictwa obowiązkowa. Formularz rejestracyjny dostępny na stronie organizatora.