Polska Federacja Detektywów - Stowarzyszenie Przedsiębiorców® oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie 

zapraszają do wzięcia udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Popularnonaukowej pt. „Współczesne problemy polskiej detektywistyki”,

połączonej z wystawą pn. „Nowe technologie w służbie bezpieczeństwa biznesu”, która odbędzie się w dniu 18 października 2019 roku w chorzowskiej siedzibie Uczelni.

Komitet Naukowy
1. prof. Brunon Hołyst - Przewodniczący Rady Programowej PFD SP
2. dr Wiesław Modrakowski - Prezes PFD SP
3. adw. det. dr Marcin Berent - Wiceprezes PFD SP
4. dr Alicja Bartuś - Kierownik Instytutu Bezpieczeństwa WSB w Chorzowie
 

Komitet Organizacyjny
1. dr Alicja Bartuś - WSB w Chorzowie
2. adw. det. dr Marcin Berent - PFD SP
3. płk rez. mgr Robert Jańczuk - WSB w Chorzowie
4. podinsp. w st. spocz. mgr Andrzej Machowski - PFD SP

bezpieczenstwo-narodowe

Cel Konferencji

 • Propagowanie wiedzy o branży detektywistycznej,
 • Zwrócenie uwagi na problemy prawne współczesnego detektywa,
 • Konsolidacja środowiska detektywistycznego, 
 • Pokaz najnowszych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych we współczesnej detektywistyce.

Tematyka Konferencji

 • Branża detektywistyki we współczesnej Polsce obchodzi 30 lecie działalności. Przez ten okres przechodziła wiele przeobrażeń, zmieniała się rzeczywistość polityczna, gospodarcza, ale nie zmieniała się sytuacja prawna detektywa i jego możliwości działania. Zmieniało się otoczenie działania polskich detektywów, Polska po wejściu do Unii Europejskiej i układu z Schengen zmieniła oblicze, stała się miejscem sytuowania światowego biznesu. Pojawiło się wiele zagrożeń dla współczesnego biznesmena, zarówno ze strony pospolitej przestępczości, ale głównie ze strony nieuczciwej konkurencji. To zmusza środowisko do ciągłego doskonalenia metod pracy, do uczenia się, do poznawania nowych modus operandi sprawców.
 • W ramach tak określonych problemów i wyzwań zwracamy uwagę na:

          - problemy prawne funkcjonowania branży detektywistycznej,
          - możliwości działania w sektorze detektywa korporacyjnego,
          - implementację nowoczesnych rozwiązań technicznych

Odbiorcy Konferencji

 • Firmy detektywistyczne,
 • Managerowie bezpieczeństwa
 • Przedstawiciele branży ubezpieczeniowej,
 • Przedstawiciele sektora usług doradczych z zakresu bezpieczeństwa biznesu,
 • Kancelarie prawne,
 • Przedstawiciele izb gospodarczych sektora biznesu,
 • Studenci kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, itp.

Program

CZĘŚĆ I
Moderator:  mgr Andrzej Machowski – PFD-SP®
8.30-9.00    Rejestracja uczestników
9.00-9.10    dr Krzysztof Koj, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu - Przywitanie uczestników i przybyłych Gości w imieniu WSB
9.10-9.20    det. dr Wiesław Modrakowski, Prezes PFD-SP® - Przywitanie uczestników i przybyłych Gości w imieniu PFD-SP®, otwarcie konferencji i wystawy
9.20-9.30    Wręczenie Certyfikatów  członkom Rady Naukowej i członkom PFD-SP®
9.30-10.00    adw. det. dr Marcin Berent, Wiceprezes PFD-SP® - Współczesne problemy polskiej detektywistyki – referat wprowadzający
10.00-10.30    dr hab. Jerzy Konieczny, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu - Współczesna kryminalistyka jako wyzwanie dla detektywów
10.30-11.00    mgr Maciej Palenik, DMF Serwis Sosnowiec - Zagrożenia związane z użytkowaniem urządzeń mobilnych
11.00-11.30     dyskusja z udziałem członków Rady Programowej PFD-SP®, przedstawicieli trzech najstarszych firm detektywistycznych w Polsce, których założycielami byli: Krzysztof Januszkiewicz z Warszawy, Jerzy Partyła z Krakowa i Janusz Stępień z Kalisza 
11.30-11.50     
Przerwa kawowa, pokaz wystawowy

 

CZĘŚĆ II
Moderator: adw. det. dr Marcin Berent, Wiceprezes PFD-SP®
11.50-12.20    podinsp. dr Bogusław Lach, Uniwersytet SWPS - Profilowanie sprawcy w detektywistyce
12.20-12.50    mgr Karol Malinowski, Inwipol Gdynia - Techniki wykrywania sprzętu do inwigilacji nadajników UHF/GSM, rejestratorów audio, lokalizatorów GPS

12.50-13.30     mgr Tomasz Siwy, Novelty RPAS Gliwice - Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w pracy detektywa
13.30-14.00     mgr Krzysztof Rydlak, Spy Shop Wrocław - Współczesny sprzęt detektywistyczny – przegląd
14.00-14.20    Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

Do pobrania: Program konferencji w wersji PDF

Prelegenci i dyskutanci

   Marcin Berent

 prawnik, historyk, detektyw; doktor nauk prawnych, magister na kierunku „Prawo” i magister na kierunku „Historia”; adwokat, członek Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu; pracownik naukowo-dydaktyczny w   Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; wykładowca Śląskiego Centrum Edukacji „Oświata” w Katowicach; współpracownik (najpierw lawyer, a potem także of counsel) w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy” w Olsztynie; współpracownik (doradca prawny i licencjonowany detektyw) Agencji Detektywistycznej i Ochrony Biznesu Detektywi & Prawnicy ds. karnych, gospodarczych i majątkowo-rozwodowych Expertus security-secrets-services Group w Warszawie®; ekspert detektywistycznego wywiadu gospodarczego w agencji detektywistycznej modrakowski24.pl® w Warszawie; Rzecznik Dyscyplinarny Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; założyciel, członek zwyczajny i Wiceprezes ds. Prawnych Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców®, Dyrektor Instytutu Detektywistyki w Warszawie, były konsultant prawny Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów; ekspert Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP; gwarant zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych, potwierdzonego poświadczeniem bezpieczeństwa przez Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego; autor blisko 40 pozycji piśmienniczych z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego, kryminalistyki i detektywistyki, współautor komentarza do Kodeksu karnego; uczestnik ponad 150 konferencji i posiedzeń naukowych oraz wyjazdów szkoleniowych, także ich współorganizator i prelegent.


 

   Karol Malinowski „LORAK” 1960

 Konsultant TSS (Technical Security Specjalist). Od 30 lat w prywatnym sektorze   bezpieczeństwa. Autor czterech książek z zakresu technik inwigilacji  w tym: „Inwigilacja Elektroniczna i Bezpośrednia” część I wydana w 2003r. i część II wydana w 2017r.


     Tomasz Siwy

Specjalista w dziedzinie zastosowania bezzałogowych statków powietrznych. Dostawca sprzętu, usług i szkoleń. Posiada doświadczenie we wsparciu usług   detektywistycznych dronami. Konsultant i operator bezzałogowych statków powietrznych (UAVO). Właściciel marki Prodron.pl oraz współwłaściel i prezes Novelty RPAS Sp. z o.o., pierwszej w Polsce sieci ośrodków szkolenia UAVO.   Tematyką dronów zajmuje się od 2010 roku. Jest absolwentem Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej i   współzałożycielem Międzywydziałowego Koła Naukowego Bezzałogowych   Systemów Latających "High Flyers". 


   Krzysztof Rydlak

SpyShop Wrocław-ekspert i doradca klienta z zakresu inwigilacji elektronicznej


Do pobrania: sylwetki członków Rady Programowej PFD-SP®

Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Współpraca

W związku z towarzyszącą wydarzeniu wystawą „Nowe technologie w służbie bezpieczeństwa biznesu” serdecznie zapraszamy do współpracy Wystawców: mile widziani Producenci i Dystrybutorzy sprzętu do inwigilacji elektronicznej i fizycznej, w tym sprzętu optycznego, jak również materiałów i środków techniki kryminalistycznej.

Kontakt

podinsp. w st. spocz. mgr Andrzej Machowski (tel. mobil.: +48 667 666 322, e-mail: andrzejmachowski@interia.pl)

adw. det. dr Marcin Berent (tel. mobil.: +48 608 455 625, e-mail: berent@pfdsp.pl

 

 

   

Patronat