Dr Krzysztof Koj, dr Roman Łosiński oraz Krzysztof Sajon reprezentują Uniwersytety WSB Merito podczas konferencji APAIE (Asia-Pacific Association for International Education) 2024 w australijskim Perth.

 

To jedna z największych konferencji międzynarodowego środowiska edukacyjnego na świecie, obok amerykańskiej NASFA czy europejskiej EAIE. W tym roku APAIE obchodzi swoje 20-lecie. W konferencji weźmie udział ponad 2500 delegatów. APAIE stanowi platformę integrującą instytucje szkolnictwa wyższego regionu Azji i Pacyfiku z całą społecznością międzynarodową. Obecnie skupia się także na problematyce zrównoważonego rozwoju. Ważnym tematem jest promowanie inicjatyw „e-mobilności” studentów i kadry akademickiej, gdzie odległość czy różnica czasu nie stanowi problemu.

 

Nasi reprezentanci aktywnie uczestniczą w targach edukacyjnych (NAWA - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej koordynuje polskie stoisko edukacyjne), a także w wielu spotkaniach dwustronnych, prezentacjach i dyskusjach. Spotkają się również z przedstawicielami Polonii w Australii Zachodniej.

 

Jest to znakomita okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów dla rozwoju naszej współpracy międzynarodowej oraz promocji naszych uniwersytetów.

 

Czytaj więcej