Zapraszamy na kolejną debatę online z cyklu "Praktycznie o karierze".

Spotkanie zatytułowane "Mediacje sądowe i pozasądowe - czy na pewno wiesz o nich wszystko?" odbędzie się już w najbliższy wtorek.


  • Rozwód? 
  • Opieka nad dziećmi?
  • Konflikt wewnętrzny w pracy? 

Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę w tym zakresie, dowiedzieć się wielu pożytecznych informacji i znaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, dołącz do nas. Jednym z tematów przewodnich będą również studia podyplomowe na kierunku mediacje sądowe i pozasądowe.


Debatę poprowadzi Wioletta Konrad - pomysłodawca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku mediacje sądowe i pozasądowe w WSB w Bydgoszczy, Toruniu i Łodzi, specjalista ds. ubezpieczeń finansowych, analityk partnera kierunku PWS KONSTANTA SA, wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego.

 

Kiedy?
18 października br. o godz. 18:30

Gdzie?
online, transmisja na żywo na naszym facebookowym profilu


Eksperci:

  • Janusz Kaźmierczak - mediator i trener w Fundacji Pracownia Dialogu, prezes zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR), mediator w Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy, filozof oraz socjolog ze specjalnością psychologia społeczna, wykładowca na studiach podyplomowych na UKW w Bydgoszczy, UKSW w Warszawie, w WSH w Sosnowcu i Instytucie Socjologii UMK w Toruniu, mediacyjne doświadczenie zdobywał od 2006 roku w stowarzyszeniu Polskie Centrum Mediacji w Warszawie, prowadzi mediacje głównie w sprawach rodzinnych, karnych i cywilnych (w tym gospodarcze; mediator na stałe wpisany na listy stałych mediatorów ws. cywilnych), ukończył liczne szkolenia z zakresu mediacji i innych dziedzin zarówno w kraju, jak i za granicą, pracował jako trener dla instytucji rządowych, samorządowych, jednostek pomocy i integracji społecznej, edukacyjnych i biznesu, współautor książki "Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik" (wyd. DIFIN 2015).
  • Jakub Świtluk -  od 2010 r. zawodowy mediator, doprowadził do setek ugód, trener i wykładowca dla mediatorów gospodarczych, członek/mediator kilku organizacji i ośrodków mediacyjnych, właściciel Biura Mediacji Gospodarczej MEDIATOR.WAW.PL, specjalizuje się w skomplikowanych sporach z udziałem firm i instytucji (zwłaszcza: sektor publiczny, branża drogowa i budowlana, ubezpieczenia i finanse, informatyka i telekomunikacja), jak również w sprawach rodzinnych (rozwody, plany opieki, alimenty), cywilnych, pracowniczych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych, wewnątrzorganizacyjnych; widnieje na listach mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Warszawie i kilku innych SO oraz listy CM Lewiatan / CAM-Koordynator, CMSP KNF, MCM/IMC, CAM Lublin, PCM, SMR; wykształcenie: obszary prawa (WPiA UMCS i WPiA UŁ), zarządzania (Executive MBA, PW) i psychologii (SWPS), liczne szkolenia z zakresu mediacji i sytuacji spornych, dziesiątki konferencji, superwizje, Klub Mediatorów; wcześniej - praktyka menedżerska i ekspercka w biznesie i NGO, szkolenie mediatorów, prowadzenie zajęć na uczelni, wystąpienia jako prelegent i moderator, różne formy popularyzacji mediacji.
  • dr Joanna Rajang - opiekun merytoryczny i wykładowca na studiach podyplomowych na kierunku coaching; dyrektor zarządzający w firmie Personel System, certyfikowany Coach ICC, certyfikowany Biznes Coach ICC (numer licencji 198), od kilkunastu lat konsultant i trener biznesu, Practitioner in the Art of Neuro-Linguistic Programming, doktor psychologii, wykładowca MBA, współpracuje z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, realizuje projekty szkoleniowe, opracowuje i wdraża systemy motywacyjne i systemy rozwoju pracowników, programy naprawcze i rozwojowe dla firm, procesy wdrażania standardów obsługi klienta; od 2004 r. współpracuje z firmami w charakterze coacha dla pracowników średniej i wyższej kadry menedżerskiej; specjalizuje się w biznes i executive coaching, autorka kilku książek i kilkudziesięciu mniejszych publikacji naukowych.

 

Nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Odwiedź nasz profil na Facebooku 18 października br. o godz. 18:30 i dołącz do spotkania.

Czytaj więcej