Zapewne każdy, kto choć trochę interesuje się ekonomią i nowymi technologiami, słyszał o technologii blockchain. Pojęcie to łączone jest przede wszystkim z kryptowalutami, takimi jak Bitcoin, Ethereum czy Litecoin. Jednak zastosowanie tej przełomowej technologii internetowej jest dużo szersze. 


Blockchain, czyli co? 


Technicznie blockchain to zdecentralizowany i rozproszony rejestr, bazujący na łańcuchu powiązanych ze sobą bloków danych, oparty na kryptografii. Ta dość trudna do zrozumienia definicja oddaje nieco poziom skomplikowania tej technologii. Jednak, aby korzystać z jej możliwości, wcale nie musisz wiedzieć, czym jest kryptografia krzywych eliptycznych czy architektura peer-to-peer. Wystarczy, że będziesz wiedział, że blockchain to pewien rodzaj platformy transakcyjnej w sieci. To taki wyższy i bardziej zaawansowany poziom Internetu. I, co jest bardzo istotne, transakcje w blockchain zapisane w łańcuchu bloków są nieodwracalne i zabezpieczone przed niepowołanym dostępem. Zapewne od razu zadajesz sobie pytanie: „Do czego jest mi to potrzebne?”. Odpowiedź może Cię zaskoczyć. Po pierwsze, blockchain to nie tylko technologia, na której opierają się kryptowaluty. Po drugie, jej wykorzystanie to nie kwestia przyszłości, to praktyczne zastosowanie w codziennym życiu. Co ciekawe, już zweryfikowane. 

 

 

Zastosowanie technologii blockchain


Obecnie istnieje już wiele praktycznych zastosowań tej rewolucyjnej technologii. Oto tylko niektóre z nich.

  • Branża finansowa i ubezpieczeniowa 

Branża finansowa, jako pierwsza rozpoznała potencjał blockchain. W 2009 r. powstał Bitcoin, czyli szczególny przypadek waluty wirtualnej zwanej kryptowalutą. Obecnie notowanych jest ponad 4000 kryptowalut na ponad 7500 giełdach. Sektorem naturalnie zainteresowanym technologią blockchain są banki. Jej zastosowanie może m.in. przyczynić się do obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności transferów pieniężnych. Technologia blockchain może być także zastosowana w sektorze ubezpieczeń do rejestrowania i weryfikacji umów i roszczeń. Wyeliminuje to próby wyłudzeń, np. wielokrotne zgłoszenia dotyczące tego samego wypadku. 

 

  • Branża energetyczna 

Sektor energetyczny wykorzystuje rozwiązania technologii blockchain do realizacji transakcji handlu energią, w  pomiarze, fakturowaniu i rozliczeniach, a także w obsłudze uprawnień do emisji oraz certyfikatów energii odnawialnej.

  • Transport towarów

Technologia blockchain ma zastosowanie do śledzenia trasy towarów oraz warunków, w jakich były przewożone. Umożliwia też szybszy przepływ dokumentów przewozowych. Zapisane wartości są niemodyfikowalne, co przy transparentności odczytu umożliwia weryfikację przez odbiorcę towaru oraz trasy, jaką przebył. 

  • Sektor medyczny 

Tu ogromne znaczenie ma ochrona danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, wiek, płeć, ale także historia chorób czy szczepień. Blockchain pozwala przechowywać te dane, zapewnia ich bezpieczeństwo oraz umożliwia ich bezpośrednie dostarczenie do specjalistycznych urządzeń medycznych.

  • Ochrona praw autorskich 

Technologia daje możliwość rejestracji informacji o autorze i dacie powstania dzieła, bez możliwości modyfikacji danych za pomocą unikalnego szyfru. Pozwala to na udowodnienie autorstwa np. utworu muzycznego. Zapewnia to twórcy dochodzenie swoich praw autorskich, w sytuacji, gdy zostają one naruszone. 

 

Estonia już korzysta   


Estonia, jako jeden z pierwszych krajów, zastosowała innowacyjną technologię w administracji państwowej. Wprowadzony został elektroniczny dowód tożsamości, oparty na infrastrukturze klucza publicznego. Uprościło to wszelkie operacje pomiędzy obywatelami a administracją państwową. Spowodowało integralność różnych baz danych, np. danych medycznych obywateli. Estończycy mogą głosować online z dowolnego miejsca, cyfrowo podpisywać dokumenty, bezpiecznie je wysyłać, składać deklaracje podatkowe, otrzymywać zwroty podatków, dostać recepty na leki od lekarza. Bardzo ważne jest to, że część tych rzeczy odbywa się, zabezpieczając rejestry przed niepowołanym dostępem za pomocą technologii blockchain.
 

Zobacz także