Marta Smolińska

Kierownik merytoryczny kierunku. Akredytowany coach Izby Coachingu, certyfikowany trener, specjalista doradztwa psychologiczno – pedagogicznego. W latach 2013 - 2017 Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu. Koordynowała Wrocławski Klub Coacha. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Kontaktów Interpersonalnych na UWr., szkołę trenerów Sieć we WPTiP PLUS (PTP). W zakresie coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Obecnie rozwija swe kompetencje w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Dyrektor wrocławskiego oddziału Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, członek Rady Programowej, trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Właścicielka Harmony Coaching. Tworzy i zarządza projektami rozwojowymi dla organizacji, realizuje procesy AC/DC, prowadzi szkolenia, treningi (również treningi interpersonalne) i coaching z klientami stojącymi przed nowymi wyzwaniami zawodowymi i osobistymi. Posiada certyfikat konsultanta Zintegrowanego Modelu Przywództwa. W swej pracy sięga do podejścia poznawczo – behawioralnego, RTZ, SFA, narzędzi Gestalt i Kaizen. Miłośniczka dalekich podróży z plecakiem, kotów i fotografii.

Ten wykładowca prowadzi zajęcia na kierunkach:

Studia podyplomowe:

Studia podyplomowe dla SUM z SP: