Relacje z biznesem

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu wychodzi z wieloma inicjatywami, które sprawiają, że firmy mają realny wpływ na to, czego uczą się studenci, a wkrótce absolwenci i przyszli pracownicy. 

Instytut Współpracy z Biznesem

Instytut Współpracy z Biznesem od 2013 r. odpowiada za relacje z pracodawcami oraz organizacjami. Dyrektorem IWB na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu jest prof. dr hab. Marian Noga, wykładowca naszej uczelni, ekspert w Narodowym Centrum Nauki, były członek Rady Polityki Pieniężnej, komentator ekonomiczny TVN, a także ekspert Komisji Europejskiej programu Team Europe.

Czym zajmuje się Instytut Współpracy z Biznesem?

 • Dba o stałą wymianę know-how między światem biznesu a nauki oraz współpracę opartą na partnerstwie.
 • Konsultuje programy studiów z przedsiębiorcami i tworzy specjalności, które odzwierciedlają realne potrzeby rynku.
 • Pozyskuje środki na projekty badawcze, które realizuje razem z firmami.
 • Opracowuje ekspertyzy i doradza przedsiębiorcom.
 • Organizuje spotkania, seminaria, warsztaty i konferencje, angażując sferę biznesową oraz akademicką.
 • Zajmuje się pośrednictwem pracy, staży i praktyk.
Grupa biznes konferencja

Współpraca Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu (wcześniej Wyższej Szkoły Bankowej) to szereg inicjatyw, dzięki którym firmy realnie wpływają na dobre przygotowanie studentów i absolwentów uczelni do swoich potrzeb, mają możliwość korzystania z najnowszych osiągnięć nauki oraz budują pozytywny wizerunek pracodawcy.

prof. dr hab. Marian Noga

Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem

Kontakt

Instytut Współpracy z Biznesem
ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław
bud. A, p. 204, 209
tel. 71 376 23 76, 71 376 23 03
e-mail: iwb@wsb.wroclaw.pl
 

Centrum Biznesu Rodzinnego

Centrum Biznesu Rodzinnego od 2015 r. zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi przedsiębiorstw rodzinnych. 

Działania Centrum Biznesu Rodzinnego obejmują:

 • badania przedsiębiorstw rodzinnych,
 • organizację spotkań i forów wymiany kontaktów,
 • wydawanie publikacji na temat biznesów “przekazywanych” z pokolenia na pokolenie,
 • zabieranie głosu w dyskusjach, udzielanie wywiadów i komentowanie bieżących spraw związanych z tematyką firm rodzinnych,
 • promocję biznesów rodzinnych wśród studentów,
 • współpracę z instytucjami wspierającymi tego rodzaju przedsiębiorstwa.
   
Mężczyzna facet garnitur biznes

Nasze Centrum prowadzi badania, które mają praktyczną użyteczność - diagnozują główne problemy, pomagają znajdować rozwiązania, identyfikują skalę i trendy rozwojowe przedsiębiorstw rodzinnych. Przekazujemy również wiedzę, dzięki której dostarczamy praktycznych rozwiązań odpowiadających na najważniejsze problemy i wyzwania współczesnych firm rodzinnych.

dr hab. Krzysztof Safin, prof. Uniwersytetu WSB Merito

Dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego

Kontakt

Centrum Biznesu Rodzinnego
ul. Fabryczna 29-31 | 53-609 Wrocław
bud. A, p. 202
tel.: 71 376 23 76
e-mail: cbr@wsb.wroclaw.pl

Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii (CTT) jest jednostką uczelni powołaną w celu wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej oraz zagospodarowania na drodze komercjalizacji nowatorskich rozwiązań opracowywanych przez pracowników, doktorantów i studentów.

 

Centrum zajmuje się zarządzaniem dobrami intelektualnymi uczelni oraz komercjalizacją, czyli udostępnianiem na zasadach rynkowych wyników badań naukowych, prac rozwojowych i know-how. Prowadzi działalność usługową, doradczą, informacyjną, szkoleniową i promocyjną w zakresie ochrony własności intelektualnej, transferu technologii i stymulowania innowacyjności. Współpracuje z otoczeniem gospodarczym oraz krajowymi i zagranicznymi ośrodkami transferu wiedzy i technologii, inkubatorami przedsiębiorczości, parkami naukowymi, technologicznymi i przemysłowymi.

 

Zadania Centrum Transferu Technologii obejmują m.in.:

 • ochronę prawną dóbr intelektualnych wytwarzanych na uczelni,
 • ocenę wartości komercyjnej badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na uczelni,
 • przygotowywanie wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych do sprzedaży i licencjonowania oraz przeprowadzenie tych procesów,
 • stymulowanie innowacyjności i upowszechnianie wiedzy na temat przedsiębiorczości akademickiej poprzez prowadzenie szkoleń dla studentów, doktorantów i pracowników z okresu ochrony własności intelektualnej, komercjalizacji i przedsiębiorczości.

 

Jesteśmy gotowi na nowy rok akademicki

Centrum Lean Management

Centrum Lean Management (CLM) jest ośrodkiem rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji praktycznych w zakresie udoskonalania procesów produkcyjnych i usługowych. Jest to nowoczesne pomieszczenie o funkcji wykładowej i ćwiczeniowej. Znajduje się w nim autorska Trenażeria ze stanowiskami pracy odzwierciedlającymi warunki panujące w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wyposażone jest w modele symulacyjne i poglądowe m.in. oryginalny silnik samochodowy Mercedes-Benz.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O CLM

 

CLM 26.11.2022

W Centrum uczymy studentów w jaki sposób wdrażać w przedsiębiorstwach szczupłe, efektywne kosztowo zarządzanie, czyli Lean Management oraz jak skutecznie usprawniać procesy według metody Kaizen, która zakłada ciągłe doskonalenie. Celem powstania i działalności Centrum Lean Management jest rozwijanie umiejętności inżyniera przyszłości, który będzie przygotowany do pracy w dobie Przemysłu 4.0. Kształcenie inżynierów odbywa się poprzez trening pozwalający na przełożenie wiedzy teoretycznej, którą studenci nabywają na studiach, na umiejętności praktyczne umożliwiające opracowanie rozwiązań z zakresu zarządzania w duchu Lean Management oraz ich wdrożenie w przedsiębiorstwie.

CLM
Agnieszka Pawlak-Wolanin2

W Centrum będziemy się spotykać z Kołem Naukowym Inżynier 4.0, które działa przy kierunku studiów inżynieria zarządzania. Ponadto planowane jest, aby inżynierskie prace dyplomowe studentów powstawały w Centrum Lean Management, dzięki temu studenci będą mogli opracowywać realne udoskonalenia na potrzeby wdrożenia w firmie. Takie projekty inżynierskie znajdą od razu zastosowanie w praktyce. Co ważne, w Centrum do dyspozycji studentów będzie 5 drukarek 3D. Na stanowisku 5S studenci będą mogli zasymulować rozwiązania, które można zastosować w swoim miejscu pracy a przez to poprawić efektywność zarządzania procesami w firmie. Będziemy tu również organizować debaty i spotkania z firmami, z liderami produkcji, menedżerami działów. Nasi goście będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem ze studentami, odpowiadać na ich pytania. Będą również prezentować swoje firmy jako miejsca pracy dla przyszłych inżynierów. Dzięki temu studenci poznają stanowiska i związane z nimi obowiązki oraz proces rekrutacyjny w przedsiębiorstwie. Centrum będzie również organizowało wyjazdy do innych tego typu ośrodków szkoleniowych w Polsce i za granicą.

 

dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin

Dyrektor Centrum Lean Management