Czego nauczysz się, wybierając tę specjalność?

W zależności od wybranych studiów podyplomowych:

 • nauczysz się planowania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 • zapoznasz się z kulturą Six Sigma oraz elementami sieci dystrybucji,
 • dowiesz się, jak zarządzać popytem i podażą oraz zakupami,
 • zdobędziesz wiedzę nt. organizowania i monitorowania przepływu zasobów oraz planowania produkcji,
 • będziesz potrafił sprawnie zarządzać magazynami i centrami logistycznymi,
 • zapoznasz się z koncepcjami logistycznymi, stanowiącymi podstawę budowania przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw,
 • poznasz zagadnienia związane z realizacją procesu kadrowego w logistyce oraz zasady zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach logistycznych,
 • poznasz podstawowe zagadnienia organizacji i zarządzania procesami zaopatrzenia, dystrybucji i transportu oraz narzędzia wykorzystywane w tych obszarach,
 • nauczysz się sprawnego i efektywnego zarządzania przestrzenią magazynową, przepływami materiałów w magazynach z uwzględnieniem towarzyszących tym przepływom strumieni informacji, kapitału i ludzi oraz technikami i technologiami składowania,
 • zdobędziesz praktyczną wiedzę biznesową, techniczną i umiejętności zakresu funkcjonowania poszczególnych modułów funkcjonalnych systemu SAP,
 • nauczysz się korzystać z profesjonalnej platformy Jira helpdesk - odzwierciedlającej rzeczywiste środowisko pracy w firmach wykorzystujących system SAP,
 • dowiesz się, jak sporządzać dokumentację techniczną: funkcjonalną i wdrożeniową systemu SAP,
 • będziesz mieć możliwość uczestnictwa w dodatkowych - praktycznych warsztatach i spotkaniach z partnerami biznesowymi kierunku (m. in.: Atos, Hicron, 3M).
Logistyka grupa

Wiedzę i umiejętności z tej specjalności, uzupełnisz o te, które przyswoisz na studiach podyplomowych. Zdobędziesz zarówno dyplom magistra jak i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych:

NOWY SUM+ 2 dyplomy w 2 lata

Praca dla Ciebie:

 • użytkownik końcowy systemu SAP (SAP key user),
 • konsultant SAP,
 • administrator zintegrowanego systemu informatycznego w logistyce,
 • koordynator/kierownik projektu logistycznego,
 • integrator systemów informatycznych w logistyce,
 • wdrożeniowiec technologii IT w logistyce,
 • dyrektor logistyki,
 • product manager w centrum logistycznym,
 • specjalista ds. logistyki.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Studia trwają dwa lata, tak samo jak na studiach tradycyjnych, ale po obronie zyskujesz dwa dyplomy - dyplom studiów magisterskich i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Ponadto płacisz tylko jedno czesne.
Grupa dziewczyny notatki tablet

W styczniu 2018 roku WSB we Wrocław (obecnie Uniwersytet WSB Merito) jako pierwsza uczelnia wyższa w Polsce dołącza do programu SAP Next-Gen. SAP Next-Gen jest platformą dla ekosystemu SAP (firm i partnerów) wokół uczelni wyższych dla wspólnych projektów innowacyjnych studenckich i naukowych. Łączymy trzy elementy: wiedzę praktyczną, pomysłowość i energię środowiska akademickiego Uniwersytetu WSB Merito oraz technologię i doświadczenia SAP, aby budować innowacyjne rozwiązania na przyszłość i podejść do obecnych problemów w zupełnie nowy sposób. W ramach SAP Next-Gen studenci naszej uczelni będą mieli dostęp do oprogramowania SAP, nie tylko SAP HANA czy SAP Cloud, oraz również SAP Leonardo, pozwalającej kreować innowacyjne z użyciem:  Internetu Rzeczy, Sztucznej Inteligencji i Uczenia Maszynowego, Predykcji, Big Data oraz Blockchain.

Studia na tym kierunku zrealizujesz w formule niestacjonarnej tradycyjnej.
 

Twój plan zajęć będzie zorganizowany w weekendowe zjazdy (i niektóre piątki wieczorem, online), średnio raz na dwa tygodnie. Podczas zajęć spotykająsz się z wykładowcami i pozostałymi uczestnikami z grupy w salach wykładowych (zajęcia w murach uczelni).

Zajęcia online webinar

Kierunki studiów podyplomowych do wyboru

Program studiów

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:

 • zarządzanie produkcją i usługami,
 • controlling logistyczny,
 • umiejętności menedżerskie w przedsiębiorstwie logistycznym,

oraz programy studiów podyplomowych.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Anna Orzeł
Marcin Rogoza2
Barczyński
Witalij
WSB Wrocław. Mężczyzna w niebieskiej koszuli siedzący przy laptopie.
Alicja Gębczyńska
prof. dr hab. Sabina Kauf
dr hab. inż. Adam Sadowski
mgr inż. Mariusz Bukowski
Kamil Grzymek
Marek Dąbrowski
Paulina Kuliga
mgr inż. Adam Lepak
Mariusz Bubeła
mgr inż. Piotr Bonarski
Paweł Waligórski
dr Anna Orzeł

Prawnik, ekspert z dziedziny logistyki, specjalizuje się w transporcie drogowym. Prodziekan ds. organizacyjnych i rozwoju na Wydziale Finansów i Zarządzania we Wrocławiu. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu logistyki i transportu, prowadzi zajęcia ze studentami na...

mgr inż. Marcin Rogoza

Ukończył Wyższą Szkołę Bankową (obecnie Uniwersytet WSB Merito) na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Politechnikę Wrocławską. Certyfikowany szkoleniowiec Design Thinking, specjalista w zakresie coachingu. Praktyk z dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie technik...

mgr inż. Bartosz Szubzda

Pracownik międzynarodowej firmy konsultingowej. Kierownik zespołu konsultantów z obszaru SCM. Ekspert SAP w dziedzinie modułów funkcjonalnych: QM, MM, LE, PP z naciskiem na QM. Silne umiejętności w dziedzinach: WM / LE. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w przemyśle...

Elżbieta Sawczuk

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet WSB Merito). Ukończyła takie kierunki jak: Psychologia Biznesu, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Coaching i Mentoring. Zawodowo trener i mentor sprzedaży z 8-letnim doświadczeniem. Przez ten czas przeprowadziła...

dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. UWSB Merito

Logistyk i specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i problemów militarnych. Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Wcześniej Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Prorektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Uczestnik...

mgr inż. Kinga Moska

Absolwentka studiów Informatyka w biznesie, o specjalności Menadżer systemów informatycznych na Wydziale Finansów, Informatyki i Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Konsultant SAP Business Warehouse(BW), Business Objects(BO) i Business Planning and Consolidation(BPC),...

mgr inż. Wojciech Barczyński

Dyrektor Infrastruktury w Codility, programista i system inżynier. W Codility buduję wiodącą platformą dla zdalnego zatrudniania, która pomaga obiektywnie ocenić kandydatów na podstawie ich umiejętności. Wcześniej Head of Engineering w dwóch siostrzanych startupów Machine Learning...

Piotr Kosior

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet WSB Merito) i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Doświadczony manager w zakresie zarządzania, zarządzania finansami, controllingu, rachunkowości finansowej i zarządczej. Obecnie manager ds....

mgr inż. Witalij Rudnicki

Architekt w globalnym zespole Developer Relations w firmie SAP. W centrum zainteresowań: rozwiązania Big Data i Fast Data, analityka oraz Internet Rzeczy. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant technologiczny najpierw w Polsce, potem w USA w...

mgr inż. Sebastian Sobczyk

Menedżer kierunku studiów informatyka na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), konsultant oraz trener systemu SAP ERP oraz SAP S/4 HANA. Konsultant wdrożeń i...

mgr inż. Paweł Woźniak

Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Konsultant SAP w modułach: MM / WM / QM / PP w obszarze funkcjonalnym, technicznym oraz na płaszczyźnie procesów logistycznych w wiodących zakładach przemysłu chemicznego w Polsce. Doradca w zakresie wykorzystywania...

mgr inż. Bartłomiej Trojan

Absolwent Politechniki Wrocławskiej z zakresu Inżynierii górniczej i warszawskiej SGH o specjalizacji Zarządzanie projektami. Obecnie pracuje dla globalnej firmy z sektora FMCG w obszarze integracji systemów ERP i MES dla wszystkich zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na całym...

Bartłomiej Socha

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet WSB Merito. Konsultant wdrożeniowy modułów logistycznych SAP, ekspert biznesowy w zakresie walidacji systemów zinformatyzowanych oraz zarządzania projektami. Brał udział w wielu...

Elżbieta Gmur

Absolwentka Akademii  Ekonomicznej we Wrocławiu. Konsultant oraz trener modułów FICO, opracowanie rozwiązań biznesowych w SAP w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej poparte bardzo dobrą znajomością tych zagadnień, praktyka wdrożeniowa w opracowaniu koncepcji rachunków...

dr inż. Alicja Gębczyńska

Specjalista w zakresie zarządzania procesami w sektorze biznesowym i publicznym, posiada doktorat z ekonomii z zakresu zarządzania procesami i zarządzania jakością. Menedżer kierunku studiów inżynieria zarządzania na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, wykładowca kierunku logistyka...

prof. dr hab. Sabina Kauf

Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Uniwersytecie Opolskim. Swoje zainteresowania naukowe skupia przede wszystkim na badaniach rynkowych w logistyce, logistyce miasta, zarządzaniu logistyczno-marketingowemu jednostek terytorialnych oraz wykorzystaniu założeń logistyki w...

dr hab. inż. Adam Sadowski

Zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Logistyki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny ekonomii, logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się...

mgr inż. Mariusz Bukowski

Specjalista w zakresie szkoleń managerów, spedytorów, pracowników kadr i kierowców zawodowych. Szkolenia najczęściej poprzedza wywiadem i analizą posiadanej dokumentacji, tak by dopasować program szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta. Przygotowuje i prowadzi szkolenia dotyczące...

Kamil Grzymek

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej na Kierunku Biotechnologia oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Jakością na Politechnice Wrocławskiej oraz Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet WSB Merito). Od ponad 10 lat zajmuje się Jakością...

Marek Dąbrowski

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, doświadczony menedżer w zakresie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy, doradca, trener. Przez 8 lat Dyrektor Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych „Dolny Śląsk”. Uczestnik wielu Komisji Międzynarodowych jako reprezentant...

Paulina Kuliga

Absolwentka studiów magisterskich o kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a także studiów podyplomowych o kierunku Analiza Biznesowa na Politechnice Wrocławskiej. Obecnie pracuje na stanowisku analityka biznesowego w obszarze SAP FI w międzynarodowej...

mgr inż. Adam Lepak

Pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu. Wykładowca i instruktor zagadnień związanych z transportem drogowym. Posiada certyfikat uczestniczenia w specjalistycznym 6-miesięcznym kursie dla kandydatów na stanowisko inspektora Inspekcji Transportu Drogowego...

Mariusz Bubeła

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Konsultant wdrożeniowy i serwisowy modułów logistycznych SAP. Ekspert biznesowy w zakresie walidacji systemów zinformatyzowanych oraz zarządzania projektami. Brał udział w wielu wdrożeniach SAP na polskim rynku oraz w projektach międzynarodowych. W...

mgr inż. Piotr Bonarski

Legniczanin z urodzenia, zamieszkania i zamiłowania. Ukończył naukę na Politechnice Wrocławskiej z tytułem mgr inż. na wydziale mechanicznych w specjalności organizacja produkcji. Przez ostatnie 10 lat pracował między innymi w zakładach produkcyjnych Whirlpool, Winkelmann, Lear....

Paweł Waligórski

Absolwent Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Pracownik międzynarodowej firmy konsultingowej. Konsultant wdrożeniowy i serwisowy modułów logistycznych SAP z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych projektach dla klientów DACH. Doświadczony manager w zakresie logistyki i...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia II stopnia

bud. A, pok. 100
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00 - 16:00
 • so: 09:00 - 13:00
Pobierz stronę do PDF