W dniu 18.05.2024 r. w 10 Brygadzie Łączności we Wrocławiu odbyło się po raz pierwszy w historii Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu szkolenie teoretyczne naszych studentów w ramach programu Legia Akademicka.

Podczas części teoretycznej szkolenia studenci zapoznani zostali między innymi z podstawami: taktyki, metodyki szkolenia, powszechnej obrony lotniczej, rozpoznania, terenoznawstwa, ratownictwa medycznego i przywództwa. W drugiej części słuchacze zostali przeszkoleni z podstaw szkolenia strzeleckiego oraz mieli możliwość odbyć strzelania z wykorzystaniem systemu treningowego Śnieżnik.
 

Szkolenie zorganizowane zostało przez koordynatora Programu Legia Akademicka UWSB Merito we Wrocławiu - płk rez. dr hab. inż. Tomasza Smal. Część teoretyczną i egzamin przeprowadził mjr Jacek Sujka, a szkolenie strzeleckie zabezpieczyli instruktorzy z 10 Brygady Łączności, która jest jednostką patronacką dla naszej uczelni w ramach programu Legii Akademickiej.
 

Było to szkolenie płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MNiSW/2024/DAP/119/LAVII z dnia 6.05.2024 r., zadania pn. „Legia Akademicka VII” w kwocie 5300 zł.


Legia Akademicka

Legia Akademicka to program Ministerstwa Obrony Narodowej skierowany do studentów, mający na celu przeszkolenie wojskowe ochotników, a w efekcie także wzmocnienie potencjału rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP. Jest to ochotnicze szkolenie wojskowe realizowane w uczelniach, jednostkach wojskowych, ośrodkach i centrach szkolenia Sił Zbrojnych RP. Nasza uczelnia bierze udział w programie i prowadzi rekrutację do Legii Akademickiej


Chcę wiedzieć więcej
  Pragnę złożyć ogromne podziękowania dla dowódcy brygady płk. Dariusza Dejneka, mjra Jacka Sujki oraz instruktorów systemu Śnieżnik i pozostałej kadry zaangażowanej w szkolenie naszych studentów. Serdecznie gratuluję również studentom, którzy uczestniczą w programie - wspaniale się spisujecie! - przekazuje płk rez. dr hab. inż. Tomasza Smal, koordynator programu.

Kontakt

Koordynator Legii Akademickiej na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu
płk (rez.) dr hab. inż. Tomasz Smal, prof. UWSB Merito
e-mail: tomasz.smal@wroclaw.merito.pl

Czytaj więcej