Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku ESG - menedżer zrównoważonego rozwoju

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 178
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Zrównoważany rozwój i ESG
(12 godz.)

Zrównoważany rozwój i ESG

Globalne wyzwania zrównoważonego rozwoju
(4 godz.)

Globalne wyzwania zrównoważonego rozwoju

Zmiany klimatu na podstawie raportów IPCC- gra
(4 godz.)

Zmiany klimatu na podstawie raportów IPCC- gra

Etyka, przeciwdziałanie korupcji, compliance i audyt wewnętrzny
(8 godz.)

Etyka, przeciwdziałanie  korupcji, compliance i audyt wewnętrzny

Polityka różnorodności
(8 godz.)

Polityka różnorodności

Odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze środowiska naturalnego
(4 godz.)

Odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze środowiska naturalnego

Zarządzanie strategiczne i strategie zrównoważonego rozwoju ESG/CSR
(8 godz.)

Zarządzanie strategiczne i strategie zrównoważonego rozwoju ESG/CSR

Odpowiedzialne relacje z dostawcami, inwestorami, konkurencją i innymi partnerami biznesowymi
(4 godz.)

Odpowiedzialne relacje z dostawcami, inwestorami, konkurencją i innymi partnerami biznesowymi

Odpowiedzialny łańcuch dostaw
(8 godz.)

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Sprawiedliwy handel
(4 godz.)

Sprawiedliwy handel

Ład korporacyjny
(8 godz.)

Ład korporacyjny

Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi
(4 godz.)

Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi

Odpowiedzialne relacje ze społecznością lokalną
(4 godz.)

Odpowiedzialne relacje ze społecznością lokalną

ESG - kluczowe wskaźniki i mierniki zrównoważonego rozwoju i etycznego wpływu inwestycji w biznes
(16 godz.)

ESG - kluczowe wskaźniki i mierniki zrównoważonego rozwoju i etycznego wpływu inwestycji w biznes

Raportowanie ESG
(8 godz.)

Raportowanie ESG

Zasady przygotowania organizacji do wdrożenia procesu raportowania
(8 godz.)

Zasady przygotowania organizacji do wdrożenia procesu raportowania, komunikacja raportu, pomiar wpływu gospodarczego i społecznego

Odpowiedzialne przywództwo – liderzy zmian
(8 godz.)

Odpowiedzialne przywództwo – liderzy zmian

Komunikacja i promocja strategii zrównoważonego rozwoju
(8 godz.)

Komunikacja i promocja strategii zrównoważonego rozwoju

Wolontariat pracowniczy
(4 godz.)

Wolontariat pracowniczy

Systemy zarządzania środowiskowego
(16 godz.)

Systemy zarządzania środowiskowego

Środowiskowa analiza cyklu życia (LCA)
(16 godz.)

Środowiskowa analiza cyklu życia (LCA)

Gospodarka o obiegu zamkniętym
(8 godz.)

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Seminarium dyplomowe
(6 godz.)

Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia
Projekt
egzamin końcowy
Organizacja
projekt i jego obrona