Opis kierunku

Zajęcia realizowane w formie tradycyjnej w salach wykładowych.
 

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym podczas weekendowych zjazdów, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

Gwarantujemy pełną zgodność z przepisami prawa i najwyższe standardy edukacyjne.

tradycyjny

Znajomość narzędzi i procesów Building Information Modeling to dziś bardzo poszukiwana na rynku pracy kompetencja. BIM Manager to specjalista w dziedzinie oprogramowania BIM, a przy tym znawca wielu branż: architektury, instalacji wentylacyjnych i sanitarnych oraz elektrycznych, a także konstrukcji. Na co dzień koordynuje on współpracę podwykonawców oraz prowadzi nadzór nad modelem BIM. Ponadto wspiera projektantów, poszukuje nowych funkcjonalności i kontroluje poprawność obiegu dokumentacji. Praca w budownictwie jest dziś inspirująca i stwarza wielkie możliwości rozwoju – uczestnictwo w międzynarodowych projektach, korzystanie z najnowszych technologii, a BIM Manager jest w samym sercu każdej inwestycji. 

 

Celem studiów jest:

 • przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku menedżerów BIM, pracujących w środowiskach firm projektowych, wykonawczych oraz po stronie zamawiającego, 
 • usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu procesów i narzędzi BIM, 
 • przygotowanie do odgrywania czynnej roli w procesach zamawiania i realizacji projektów budowlanych.
Studenci 2023 7

Studia podyplomowe BIM Manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi są organizowane we współpracy z Europejskim Centrum Certyfikacji BIM, liderem w zakresie edukacji i wdrażania metodyki BIM w Polsce.

Jeśli jesteś zainteresowany studiami podyplomowymi i chcesz dowiedzieć się więcej zostaw do siebie kontakt!
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. 

 

Zostaw kontakt

kontakt

Co zyskujesz?

Nauczysz się:

 • definiować strategię BIM organizacji 
 • przygotowywać założenia standaryzacji BIM, 
 • tworzyć podstawowe dokumenty BIM, w tym przetargowe, z uwzględnieniem Pzp i innych aspektów prawnych
 • określać wymogi i sposoby realizacji prac w oparciu o metodologię BIM  
 • wykorzystać oprogramowanie w  szczególności w zakresie koordynacji i zarządzania procesami informacyjnymi 
 • tworzyć środowiska pracy zespołowej i jej organizacji
 • wykrywania kolizji 
 • wymiany danych w otwartych standardach BIM, oraz danych niegraficznych (COBie data drops)  
 • pracy w zespole, organizacji pracy zespołu  i zarządzania zespołem. 

Dla kogo?

Studia są skierowane do osób z doświadczeniem zawodowym projektantów, szefów zespołów projektowych, managerów CAD, kadry średniego szczebla zarządzania projektami budowlanymi, pragnących poznać lub pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę i umiejętności pracy w projektach realizowanych w metodologii BIM. Kandydatami mogą być również osoby z sektora inwestycji budowlanych, zarówno prywatnego jak publicznego, pracownicy działów inwestycji lub zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą prywatną lub gminną/miejską/powiatową/wojewódzką czy szczebla centralnego, pragnący przygotować się do realizacji procesu zamawiania, realizacji i nadzoru projektów w oparciu o metodologię BIM.

Kasznia

„BIM to technologia i metodyka prowadzenia inwestycji budowlanej, która coraz szybciej opanowuje światowe budownictwo. Program nauczania BIM, który realizujemy od kilku lat na uczelniach, wypełnia pewną lukę edukacyjną: dostawcy oprogramowania uczą jak używać swoich narzędzi czyli programów zgodnie z wymaganiami BIM, natomiast my uczymy jak definiować standardy i wymagania wobec uczestników procesu BIM (zamawiających, projektantów i wykonawców) i jak wykorzystać efektywnie wyniki ich pracy. Uczymy jak zarabiać więcej dzięki BIM. Nasi wykładowcy to eksperci i praktycy BIM, którzy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Studenci bardzo wysoko oceniają prowadzone przez nich zajęcia, a oceny te można sprowadzić to jednego krótkiego zdania: „Praktyczna wiedza i rzeczywiste doświadczenie – bezcenne”. Na zajęciach omawiane są najlepsze, sprawdzone na świecie praktyki BIM, ale równie dużo czasu poświęcamy omówieniu dobrych i złych przykładów użycia BIM dostępnych na rynku polskim, umiejscawiając proces BIM w polskich realiach obowiązujących przepisów i sposobów realizowania inwestycji budowlanych. Na koniec warto zacytować BIM Menedżera jednego z największych Generalnych Wykonawców na naszym rynku, który tak ocenił przyjętych do pracy dwóch absolwentów naszych studiów: „Wreszcie dostałem ludzi, którzy rozumieją o czym mówię i wiedzą, co mają z tym zrobić”.
 

Dariusz Kasznia

Prezes Zarządu, Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

Latała

Pracuję w dużej firmie budowlanej i zajmuję się rozwijaniem i wdrażaniem metodyki BIM. Zdecydowałem się na studia podyplomowe na WSB na kierunku Manager BIM ze względu na usystematyzowanie wiedzy oraz skonfrontowania jej z ekspertami prowadzącymi zajęcia. Uważam, że to był bardzo dobry wybór. Większość z wykładowców to praktycy, którzy przekazują wiedzę płynącą ze swoich doświadczeń. Studia dają mi poczucie bezpieczeństwa potwierdzając, że to co robię w pracy dokładnie tak powinno wyglądać.

Michał Latała

absolwent studiów podyplomowych

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 26 czerwca
czesne już od
230 zł
184 zł
miesięcznie

Zapisując się do 26 czerwca, zyskujesz 1200 zł, dzięki: 

 • 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej 1400  zł: 

 • 1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 184 zł

 

Program studiów

Program studiów na kierunku BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi:

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 162
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Marcin Sokołowski
Jacek Magiera
Tomasz Owerko
Paweł Łaguna
Maciej Dusza
Jędrzej Pasalski
Rafał Andrzej Domański
Michał Zając
Michał Gaweł
pk
Marcin Sokołowski

Absolwent studiów Executive MBA Dominican University w Chicago w zakresie Biznesu Międzynarodowego oraz Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorant na Międzywydziałowych Studiach z zakresu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu...

Piotr Dudek

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chartered Engineer UK, Euro Inżynier oraz posiadacz niemalże wszystkich polskich uprawnień budowlanych.  Prezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, współzałożyciel/wykładowca Akademii...

Jacek Magiera

Dr nauk technicznych w zakresie  mechaniki komputerowej (WIL PK), adiunkt w Instytucie Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej WIL PK, współtwórca programu studiów na specjalności BIM na WIL PK, wykładowca na specjalności BIM, wykładowca studiów podyplomowych BIM (WSB, PK)....

Maciej Kindler

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, inżynier budownictwa, planista, kosztorysant, od rozpoczęcia pracy zawodowej fan i pasjonat BIMu. Przez większość kariery związany ze Skanska w Polsce, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii. Modele mają dla niego wartość...

Tomasz Owerko

Samodzielny pracownik naukowy Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa AGH w Krakowie. Specjalista w zakresie technologii i metodyki BIM oraz nowoczesnych technologii pomiarowych (skaning laserowy, tachymetry zrobotyzowane, fotogrametria, GNSS). Autor rozwiązań w warstwie algorytmicznej...

Dariusz Kasznia

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego, Politechniki Krakowskiej, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Informatyka. Od ponad 20 lat związany z branżą...

Paweł Łaguna

Dyrektor zarządzający w Swissroc Building Intelligence, odpowiedzialny za oddział polski międzynarodowej zintegrowanej Grupy Budowlanej. Współpracuje z zarządem Swissroc Group, współtworząc strategię organizacji oraz programy biznesowe i technologiczne, obejmujące m.in. wdrażanie...

Maciej Dusza

Absolwent wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Wykonywał projekty warsztatowe prefabrykowanych domów w technologii szkieletowej. Pracował jako BIM Koordynator na największych inwestycjach Skanska w Polsce (m.in. Atrium Soutch II, Generation Park oraz Spark). Przeniesiony...

Jędrzej Pasalski

Jędrzej zarządza działem BIM w jednym z wiodących brytyjskich biur projektowych. Do zespołu dołączył niedługo po otwarciu studia we Wrocławiu i od tego czasu przebył drogę od asystenta architekta do szefa działu BIM i jednego z Associate Directors. Jędrzej dba o to, żeby wszystkie...

Rafał Andrzej Domański

Adwokat. Ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe zarówno w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych szeroko rozumianej branży budowlanej jak i kontraktów budowlanych na każdym etapie ich realizacji. Członek Zespołu Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej...

Michał Zając

Architekt, BIM Manager. Absolwent wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Praktyk i entuzjasta technologii BIM. Trener i konsultant Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM. Doświadczenie związane z projektowaniem i  koordynacją zdobył...

Michał Gaweł

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, inżynier budownictwa, projektant konstrukcji , BIM Modeler i BIM Manager. Ekspert w zakresie wykorzystania programu Revit w projektowaniu zgodnym z metodologią BIM oraz standaryzacji i koordynacji modeli wielobranżowych....

Przemysław Komajda

Geodeta, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku geodezja i geoinformatyka. Od początku kariery zawodowej związany z technologią BIM. Entuzjasta i specjalista openBIM i implementacji formatu IFC. Specjalista w dziedzinie nieinwazyjnych metod pomiarowych...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia podyplomowe, studia MBA

Pobierz bilet w systemie kolejkowym https://bezkolejki.eu/merito-warszawa

Pokój 002 i 003
Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa

Godziny otwarcia:
 • pn-cz: 08:00 - 16:00
 • pt: 08:00 - 14:00
Pobierz stronę do PDF