Czego nauczysz się, wybierając tę specjalność?

 • Poznasz systemy bankowe w Polsce i na świecie.
 • Zdobędziesz wiedzę o nowych produktach finansowych i nauczysz się wprowadzać je na rynek.
 • Dowiesz się na temat światowego systemu finansowego.
 • Poznasz specyfikę funkcjonowania różnych instytucji finansowych.
 • Otrzymasz możliwość zdobycia europejskiego certyfikatu.
grupa

Praca dla Ciebie:

 • specjalista w banku lub oddziale instytucji kredytowej
 • pracownik spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
 • specjalista w firmie pośrednictwa kredytowego
 • pracownik w instytucji pożyczkowej.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • System bankowy
 • Prawo bankowe
 • Bankowość detaliczna i korporacyjna
 • Innowacje finansowe
 • Ocena zdolności kredytowej
 • Obsługa klienta i sprzedaż produktów finansowych
 • Doradztwo finansowe
 • Bankowość elektroniczna
 • Marketing usług bankowych i finansowych
 • Ryzyko bankowe
książka

Wykładowcy

Dominik Sieradzki
Agnieszka Nowakowska
Mateusz_Jakubik
dr Anna Falkowska
D.Al-Khamisy
Rafał_Balina
dr Artur Kołodziejczyk-Skowron
Marcin Budzewski
Rapacki
Marzanna_Lament
adrian_przymuszała
mgr Wanesa Choptiany
dr Łukasz Skawiński
dr hab. Aneta Ejsmont
mgr Andrzej Nowakowski
dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut
Prof. dr hab. Janusz Soboń
dr hab. Jakub Kraciuk
dr Edyta Dubois
dr Adrian Sadłowski
dr Kamil Lorek
dr Łukasz Piętak
dr Iwona Chojecka
dr Dariusz Wiśniewski
Sylwia_Kuligowska
mgr inż. Katarzyna Jaszczak - Bukowska
dr Dominik Sieradzki

Doktor w dyscyplinie ekonomia i finanse, menedżer kierunku finanse i rachunkowość, adiunkt w WSB Merito w Warszawie.

Absolwent informatyki i ekonometrii na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studiów licencjackich na...

Agnieszka Nowakowska - Twardowska

Praktyk Public Relations, medioznawca.
Od dwóch dekad związana z branżą doradztwa komunikacyjnego. Prowadziła projekty z zakresu komunikacji korporacyjnej, CSR oraz PR produktowego dla kilkudziesięciu marek.

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu...

mgr Mateusz Jakubik

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także studiów podyplomowych "Cyberbezpieczeństwo w praktyce" o profilu "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem" na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Collegium...

dr Anna Falkowska

Doktor nauk społecznych: pedagog, socjolog (specjalizacja zarządzanie zasobami ludzkimi), doradca zawodowy, specjalista prawa ochrony środowiska.  Ukończone studia licencjackie i magisterskie na kierunku ochrona środowiska w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w...

dr Danuta Al-Khamisy

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej, obecnie WSB Merito. Autorka 5 monografii, 13 książek pod redakcją, ponad 150 artykułów w rozdziałach współautorskich, w czasopismach polskich i zagranicznych,...

dr Rafał Balina

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu bankowości, finansów i zarządzania. W trakcie dotychczasowej kariery realizował liczne projekty związane opracowywaniem i wdrażaniem strategii zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. Specjalizuje się w...

dr Artur Kołodziejczyk-Skowron

Doktor nauk humanistycznych (dokorat uzyskał w 2021 roku na Uniwersytecie Łódzkim), filozof. Zajmuje się szczególnie etyką i społeczną odpowiedzialnością biznesu, a także standardami etycznymi w reklamie i sprzedaży. W zakresie jego zainteresowań znajduje się również filozofia...

mgr Marcin Budzewski

ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, następnie studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Od 1994...

dr Zdzisław Rapacki

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu gospodarki światowej, stosunków międzynarodowych. Autor publikacji na temat gospodarki światowej, dyplomacji, negocjacji międzynarodowych. Uczestniczył w kilkuset konferencjach międzynarodowych poświęconych m.in....

dr hab. Marzanna Lament

Doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie za publikację: Raportowanie niefinansowe a wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń.

Jest autorką licznych publikacji naukowych, w tym 14 pozycji...

mgr Adrian Przymuszała

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Merito) na kierunku Finanse i rachunkowość oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Ekonomia.

Ukończył również studia podyplomowe z zakresu metod ilościowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz...

mgr Wanesa Choptiany

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie przygotowuje pracę doktorską z obszaru prawa ochrony konsumentów na rynku usług finansowych w kontekście prawno-porównawczym....

dr Łukasz Skawiński

Doktor nauk ekonomicznych, trener, doradca biznesowy. Ekspert oceniający projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Doradza w zakresie aspektów związanych z uruchamianiem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej.
Na swoim koncie posiada ponad 12000...

dr hab. Aneta Ejsmont

Doktor habilitowany w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, zatrudniona na stanowisku profesora uczelni na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, na Wydziale Ekonomii i Finansów w Katedrze Rachunkowości. Specjalizuje się w...

mgr Andrzej Nowakowski

Doktorant Szkoły Głównej Handlowej, absolwent MBA University of Illinois, Politechniki Lubelskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Zainteresowania naukowe obejmują tematykę: strategii organizacji, struktur i procesów organizacyjnych,...

dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych; praca habilitacyjna nt. Podatek dochodowy od osób fizycznych jako instrument realizacji socjalnych funkcji opodatkowania, obroniona w październiku 2014 roku w Varna Free University w Warnie. Ponadto w dniu 29 października 2020 roku został nadany tytuł...

Prof. dr hab. Janusz Soboń

Specjalista z zakresu ekonomii i zarządzania. Autor lub współautor 400 prac naukowych, naukowo-badawczych i ekspertyz, artykułów do czasopism branżowych i zeszytów naukowych. Organizator i uczestnik Krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Prowadzi liczne wykłady na...

dr hab. Jakub Kraciuk

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych.  Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce ekonomii międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem globalizacji ekonomicznej oraz jej skutków takich jak: procesy koncentracji zachodzących w gospodarce światowej, a także procesy...

dr Edyta Dubois

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, prawa administracyjnego. Stopień naukowy został nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 

Zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim wokół problematyki samorządu...

dr Adrian Sadłowski

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku (2006) i Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni (2008). Studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach krajowego programu mobilności studentów „MOST”. Posiada dyplom niemieckiej...

dr Kamil Lorek

Doktor nauk socjologicznych po ukończonych studiach doktoranckich na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej (2021 r.). Temat pracy doktorskiej:
„Ochrona ludzi starszych na podstawie krajowego systemu prawnego”. Ukończył prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2014 r.),
studia...

dr Łukasz Piętak

Pracownik naukowy INE PAN od 2016 r. Zainteresowania badawcze dr Łukasza skupione są na zagadnieniach związanych z rozwojem regionalnym, wzrostem gospodarczym oraz makroekonomią gospodarki otwartej. W badaniach ekonometrycznych stosuje głównie modele panelowe oraz przestrzenne modele...

dr Iwona Chojecka

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), adiunkt (Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu), radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie).
W zakresie działalności zawodowej od 2006 r. związana z rynkiem finansowym. Pracuje jako ekspert...

dr Dariusz Wiśniewski

Doktor nauk ekonomicznych, stopień naukowy nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej – praca doktorska wyróżniona nagrodą Rektora UEP; Prelegent na konferencjach naukowych: Gospodarka, Technologia, Społeczeństwo, organizowanych przez UEP....

mgr Sylwia Kuligowska

Praktyk Public Relations i marketingu. Manager w obszarze komunikacji korporacyjnej, kryzysowej, media relations i public affairs. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Agencji Public Relations (SAPR) oraz Członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations (PSPR). Założycielka i szefowa SCOPE...

mgr inż. Katarzyna Jaszczak - Bukowska

Absolwent Wydziału Budownictwa, Politechnice Łódzkiej, Autoryzowany  i Certyfikowant trener Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Od 12 lat wdrażam w międzynarodowym środowisku oprogramowanie wspomagające projektowanie i wspomaganie komputerowe w zakresie procesów...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

nie zapomnij pobrać biletu w systemie kolejkowym

Godziny otwarcia:
 • pn: 11:00 - 18:00
 • wt-pt: 08:00 - 16:00
 • so: 09:00 - 14:00
Pobierz stronę do PDF