Co zyskujesz, studiując bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB Merito?

forma studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

W formie stacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w ciągu tygodnia - zwyczajowo są to 3 lub 4 dni w tygodniu.

 

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy, średnio co drugi weekend. 

online lub trad

Studia na tym kierunku zrealizujesz w sposób hybrydowy:

  • wykłady realizowane są zdalnie przy użyciu aplikacji MS Teams, 
  • ćwiczenia, konwersatoria i lektoraty odbywają się w salach wykładowych.


 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne zapewniają perspektywę stabilnego zatrudnienia. Przygotują Ciebie do pracy w obszarze bezpieczeństwa i obronności, w tym do działań na płaszczyźnie cyfrowej. Po ich ukończeniu zdobędziesz dyplom umożliwiający zatrudnienie w administracji rządowej, samorządowej, wojsku oraz służbach mundurowych, takich jak Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Celna, ABW, CBA, a także różnych strażach i inspekcjach.

 

W trakcie studiów nauczysz się obserwacji, zrozumienia i analizy zjawisk społecznych w kontekście lokalnych i globalnych zagrożeń. Rozwiniesz umiejętność reagowania na konkretne zagrożenia, podejmując decyzje w celu ochrony osób i mienia. Dowiesz się o efektywnej współpracy między instytucjami rządowymi a pozarządowymi.

Nauczysz się rozpoznawać, analizować i zwalczać zagrożenia bezpieczeństwa, związane z działalnością człowieka (taką jak przestępczość czy terroryzm) lub z katastrofami naturalnymi (jak np. klęski żywiołowe).

Bezpieczeństwo1

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych praktyków, m.in. przedstawicieli armii, byłych i obecnych funkcjonariuszy służb mundurowych, prawników, dyplomatów i naukowców. Dzięki ich osobistemu doświadczeniu, wprowadzą Cię w obszary bezpieczeństwa i kryminologii. Specjalności dostosowujemy do bieżących potrzeb rynkowych, a program studiów tworzymy we współpracy z partnerami biznesowymi.

Bezpieczeństwo

Studia to praktyka, nie tylko teoria! W ramach projektu semestralnego rozwiniesz praktyczne umiejętności, rozwiązując rzeczywiste problemy oparte na case'ach z praktyki. Certyfikowane warsztaty pozaprogramowe umożliwiają zdobycie umiejętności przyszłości poprzez udział w innowacyjnych projektach i warsztatach jest pierwszy krok do  rozpoczęcia budowania ścieżki kariery już na studiach.

 

Laboratorium kryminalistyczne

Zdobywanie umiejętności praktycznych oraz wiedzy z dziedziny kryminalistyki i kryminologii będziesz mógł rozwijać podczas zajęć w nowocześnie wyposażonym laboratorium kryminalistycznym. Dzięki walizkom kryminalistycznym, goglom VR i oprogramowaniu Magnet Axiom, studenci aktywnie uczestniczą w symulacjach miejsc zbrodni, praktykują zbieranie i badanie śladów, a także odzyskiwanie danych (dokumentów, zdjęć, SMS-ów, MMS-ów) z urządzeń elektronicznych (smatrfona, laptopa, tabletu, komputera).

 

 

Zobacz nasze laboratorium

Koło naukowe bezpieczeństwa wew

Swoje zainteresowania możesz rozwijać na spotkaniach Koła Naukowego Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach którego studenci organizują spotkania z ekspertami dotyczące bieżącej sytuacji na arenie krajowej jak i na arenie międzynarodowej, biorą udział w konferencjach tematycznych oraz realizując interesujące projekty naukowe.

Dołączając do koła, będziesz miał okazję wspólnie z koleżankami i kolegami poszerzyć wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa wewnętrznego, obronności, służb mundurowych, kryminologii, kryminalistyki itp.

 

Zobacz więcej

Biuro karier strona maj 2023

Jako student WSB Merito możesz skorzystać z pomocy Biura Karier i Praktyk i zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe m.in. na praktykach, stażach. Dostęp do aktualnych ofert masz dzięki portalu kariery i ofert pracy JobTeaser, który jest używany w Europie przez ponad 700 uczelni. To miejsce, gdzie w szybki i łatwy sposób pracodawcy mogą dodawać oferty pracy i kontaktować się ze studentami.

 

Zobacz więcej

dla kogo

Jeśli interesujesz się zagadnieniami związanymi z ochroną, zarządzaniem ryzykiem oraz utrzymaniem bezpieczeństwa na różnych poziomach społecznych. Myślisz o karierze w obszarze obronności, administracji rządowej, samorządowej lub służbach mundurowych takich jak Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Celna, ABW, CBA, to kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne jest dla Ciebie.

Cechy kierunku:

Projekt
kompetencje poszukiwane na rynku pracy
Hantel
przewaga zajęć praktycznych
Uścisk dłoni
współpraca ze służbami mundurowymi
Organizacja
wizyty studyjne w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
400 zł
333 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz:

  • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach I stopnia rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

 

  • Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 333 zł

Wróblewski

Obecnie wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego zarówno w aspekcie życia społecznego jak i politycznego. Przewidywanie, unikanie, a w ostateczności minimalizowanie skutków zagrożeń stanowi wyzwanie dla współczesnych pokoleń. Świadomość narastającego zagrożenia wewnętrznego, ale też i zewnętrznego, w tym również komplikująca się sytuacja polityczna na świecie powodują, że potrzeba coraz większej liczby specjalistów. Tę grupę specjalistów tworzą między innymi absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, którzy są idealnymi kandydatami do obejmowania stanowisk w instytucjach rządowych, samorządowych oraz firmach komercyjnych, których działalność związana jest z zapewnianiem bezpieczeństwa.  

dr Tomasz Wróblewski

menedżer kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zdobędziesz wiedzę o pladze XXI w., terroryzmie, i sposobach jego zwalczania i ograniczania.
Dowiesz się jak chronić dane osobowe i informacje niejawne
Będziesz umiał identyfikować i ujawniać ślady daktyloskopijne, traseologiczne, mechanoskopijne
Nauczysz się jak bezpiecznie poruszać w cyberprzestrzeni
Studenci 11 2023
Poznasz metody odzyskiwania danych z nośników elektronicznych
studenci
Będziesz uczestniczyć w zajęciach terenowych i wizytach studyjnych.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 458 zł 525 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 458 zł
Bezpieczeństwo lokalne i zarządzanie kryzysowe
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 458 zł 525 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 458 zł
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 458 zł 525 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 458 zł
Funkcjonariusz służb mundurowych
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 458 zł 525 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 458 zł
Kryminologia i kryminalistyka
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 458 zł 525 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 458 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

TW
Karol Kostrzębski
Jan Kowalczyk
Artur Kwasek
Sylwia Łukasik Gębska
Małgorzata Kochanowicz
Irena Malinowska
dr Renata Runiewicz WSB
Marek Ruszczak
Jacek Sobolewski
Piotr Ślusarz
dr Wacław Brzęk
Kamil Lorek
dr Małgorzata Helena Kochańska
dr Barbara Drapikowska
dr Tomasz Wróblewski

Menedżer kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Absolwent Akademii Obrony Narodowej, doktor nauk o obronności w specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał w Centralnym Biurze Śledczym Policji, a następnie na stanowisku kierowniczym w...

dr Karol Kostrzębski

Absolwent i długoletni pracownik Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, niemcoznawca, politolog, dziennikarz. Przez wiele lat zajmował się naukowo zagadnieniami ekstremizmów politycznych (m.in. doktorat na temat ugrupowań skrajnej prawicy w...

dr Jan Kowalczyk

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie. W 2019 r. obronił rozprawę doktorską pt. "Bezpieczeństwo przestrzeni wybranych miast Wielkiej Brytanii w latach 1979-2017" na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent kierunków:...

dr Artur Kwasek

Łowiczanin. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2008 obronił doktorat z ekonomii w zakresie z nauk o zarządzaniu na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, pisząc dysertacje na temat „Efektywnościowych modeli zarządzania w warunkach gospodarki...

dr Sylwia Łukasik-Gębska

Doktor nauk humanistycznych, ekspert ORE do spraw edukacji humanistycznej i obywatelskiej, ekspert MEN, metodyk nauczania, trener II stopnia, coach ICF/ACC. Ma ponad 12 letnie doświadczenie w realizacji ogólnopolskich projektów edukacyjnych i rozwojowych.  Od wielu lat współpracuje z...

dr Małgorzata Kochanowicz

Doktor nauk społecznych, dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie. Radca prawny, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa. Ukończyła aplikację radcowską w Warszawie. Ukończyła także studia podyplomowe z „Audytu i...

dr Irena Malinowska

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Ekspert  w dziedzinie bezpieczeństwa państwa  - zarządzania bezpieczeństwa publicznym  w Polsce i na świecie, zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej  i ekonomicznej oraz kryminologii. Oficer Policji w stanie spoczynku –...

dr Renata Runiewicz

Doktor Renata Runiewicz jest współpracownikiem badawczo dydaktycznym o zasięgu interdyscyplinarnym. Badania Pani Doktor są także umiędzynarodowione, ponieważ skoncentrowane są na regionie państw bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) i ich współpracą z Polską i Rosją, a to wynika z...

dr Marek Ruszczak

Doktor nauk wojskowych, mgr inż. cybernetyk, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Doktorat obronił w Akademii Sztabu Generalnego WP. Długoletni oficer w Sztabie Generalnym WP i innych Instytucjach Centralnych MON. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym...

Jacek Sobolewski

Ekonomista i logistyk, absolwent m.in. wydziału nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, studiów doktoranckich z zakresu ekonomii w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. W latach 1985 – 2003 realizował zadania w pionie kwatermistrzowskim i logistyki Wojsk Ochrony Pogranicza oraz...

mgr Piotr Ślusarz

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie (obecnie Uczelnia WSB Merito). Na kierunku Administracja uzyskał dyplom Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Posiada czterdziestoletnie doświadczenie w dziedzinie Telekomunikacji. Od dwudziestu pięciu lat w branży teleinformatycznej z obszerną...

dr Wacław Brzęk

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ. Dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem. Prowadził wykłady i ćwiczenia m. in. w Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, czy też w Wyższej...

dr Kamil Lorek

Radca prawny po ukończonej aplikacji radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Doświadczenie profesjonalnego prawnika zdobywał w trzech kancelariach w trzech różnych miastach. Ponadto jest również doktorem nauk społecznych (socjologia prawa) po ukończonych studiach...

dr Małgorzata Helena Kochańska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, magister nauk politycznych, doktor nauk o bezpieczeństwie, główny specjalista ds. bhp. Ponadto w ramach programu UE Leonardo da Vinci, uzyskała uprawnienia mediatora społecznego. Od lipca 2014 roku posiada tytuł Master Business Rainer Level Superior...

dr Barbara Drapikowska

Absolwentka socjologii, bezpieczeństwa narodowego, zarządzania i dowodzenia oraz psychologii społecznej. Ekspert w zakresie służby wojskowej kobiet. Autorka szeregu publikacji dotyczących psychospołecznych aspektów bezpieczeństwa.

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Zasady rekrutacji

Studentem studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Poznaj zasady rekrutacji i zapisz się na studia w 5 prostych krokach.

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

nie zapomnij pobrać biletu w systemie kolejkowym

Godziny otwarcia:
  • pn: 11:00 - 18:00
  • wt-pt: 08:00 - 16:00
  • so: 09:00 - 14:00
Pobierz stronę do PDF