Wydawnictwo WSB poleca czasopisma wydawane przez uczelnię:

Torun Business Review (TBR) jest czasopismem naukowych w otwartym dostępie. W publikacji pojawiają się artykuły z następujących dziedzin: ekonomii, logistyki, zarządzania, finansów, rachunkowości, prawa, socjologii turystyki i rekreacji. TBR koncentruje się na tematach związanych z aplikacjami biznesowymi, ale także badaniach teoretycznych i empirycznych - 8 pkt. na liście B MNiSW.
TBR indeksowany jest w następujących bazach: IC Journals Master List, BazEkon, PBN - Polska Bibliografia Naukowa, OAIster®/WorldCat, EconBiz, CEJSH.

Torun Social Science Review (TSSR) publikuje prace poświęcone tematyce nauk społecznych. Czasopismo publikuje prace badawcze z dziedzin nauk społecznych, takich jak: komunikacja, ład korporacyjny, kryminologia, ekonomia, edukacja, etyka, prawo, lingwistyka, psychologia, administracja publiczna, socjologia, literatura i sztuka oraz wiele innych.

Książki wydawnictwa można nabyć w wypożyczalni (budynek przy ul. Dekerta 26, p. 0066)

Sprzedaż wysyłkowa - zamówienia na adres: infobibl@wsb.torun.pl

Zapytania dotyczące działalności wydawnictwa można wysyłać na adres: wydawnictwo@wsb.torun.pl