Rok 2022

Kufel T, Kufel P, Błażejowski M. (2022). Do COVID-19 Lock-Downs Affect Business Cycle? Analysis Using Energy Consumption Cycle Clock for Selected European Countries. Energies. 15(1):340. https://doi.org/10.3390/en15010340

 

Trojanek, R., Gluszak, M., Kufel, P. et al. Pre and post-financial crisis convergence of metropolitan housing markets in Poland. Journal of Housing and the Built Environment (2022). https://doi.org/10.1007/s10901-022-09953-1

 

Andrzej Kiejna, Mariusz Zięba, Ewelina Cichoń, Sylwia Paciorek, Jolanta Janus, Tomasz M. Gondek. Ocena realizacji psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych z okresu przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu pilotażowych centrów zdrowia psychicznego w Polsce z wykorzystaniem wskaźników monitorujących. Psychiatria Polska (2022). DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/151140

 

Gawrych M, Cichoń E, Kiejna A. Depression among young adults – risks and protective factors in the COVID-19 pandemic. Postępy Psychiatrii Neurologii. 2022;31(2):52–61.

 

Gawłowski, R., Szpak, A., Modrzyńska, J., Modrzyński, P., & Dahl, M. (2022). The Role of Cities in International Relations. The Third-generation of Multi-level Governance? Londyn: Edward Elgar Publishing.

 

Gawłowski, R., & Makowski, K. (2022). Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

 

Janicki, T. (2022). Przedsiębiorczość jako źródło patologii organizacyjnych. Szczecin: Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością.

 

Makowski, K., & Gawłowski, R. (2022). Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Rok 2021

Bednarek, P., & Ciak, J. (2021). Audyt efektywnościowy czy audyt wykonania zadań w jednostkach sektora finansów publicznych – przegląd literatury krajowej i zagranicznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 65(2), 15–32. doi:10.15611/pn.2021.2.02

 

Cichoń, E., Wiśnicka, A., Uchmanowicz, I., Szczepanowski, R., Jankowska, E., & Dyjakon, D. (2021). Acceptance of the disease and sexual functions of patients with heart failure. European Journal of Cardiovascular Nursing, 147451512094451. doi:10.1177/1474515120944518

 

Dyjakon, D., & Rajba, B. (2021). Post-traumatic Growth: Longitudinal Study on Battered Women in Close Relationships after Both They and Their Partners Undergo Therapy. Journal of Interpersonal Violence, 88626052199793. doi:10.1177/0886260521997932

 

Faulkner, K. M., Uchmanowicz, I., Lisiak, M., Cyrkot, T., Szczepanowski, R., & Cichoń, E. (2021). Cognition and Frailty in Patients With Heart Failure: A Systematic Review of the Association Between Frailty and Cognitive Impairment. Frontiers in Psychiatry, 12, art.713386 [11 pages]. doi:10.3389/fpsyt.2021.713386

 

Gawłowski, R., & Makowski, K. (2021). TOWN CENTRE MANAGEMENT IN POLAND FROM A EUROPEAN PERSPECTIVE. Public Policy and Administration, 20(4), 500–513. doi:10.13165/VPA-21-20-4-11

 

Goździewska-Nowicka, A., & Janicki, T. (2021). Determinanty kształtowania organizacji procesowej. Wyniki badań w Polsce. Przegląd Organizacji, (6), 45–51.

 

Janicki, T., Goździewska-Nowicka, A., & Bielicka, B. (2021). ORGANISATION’S COMMUNICATION ACTIVITY AND THE LEVEL OF PROCESS MATURITY – AN EMPIRICAL APPROACH. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 154, 7–19.

 

Karaszewski, R., Modrzyński, P., Türkmen, G., & Wójcik, J. (2021). Blockchain Technology in Life Cycle Assessment—New Research Trends. Energies, 14(24), DOI: 10.3390/en14248292.

 

Osińska, M., Błażejowski, M., Khan, A. M., & Kwiatkowski, J. (2021). Factors of Renewable Energy Consumption in the European Countries—The Bayesian Averaging Classical Estimates Approach. Energies, 14(22), DOI: 10.3390/en14227526.

 

Piesiewicz, M., Ciechan-Kujawa, M., & Kufel, P. (2021). Differences in Disclosure of Integrated Reports at Energy and Non-Energy Companies. Energies, 14(5), 1253. doi: 10.3390/en14051253

 

Szczepanowski, R., Wójta-Kempa, M., Cichoń, E., Andrzejewska, B., & Niemiec, T. (2021). Measurement of Unwanted Thought Suppression Strategies with the Thought Control Questionnaire in the General Polish Population: A Confirmatory Factor Analysis and Validation. Psychology Research and Behavior Management, 14, 137–148. doi:10.2147/PRBM.S286245

 

Zalewski, W., & Majewski, P. (2021). The dark number of insurance crimes. Białostockie Studia Prawnicze, 26(6 spec. iss.), 85–107. DOI: 10.15290/bsp.2021.26.06.06.

 

Gusin, M. (2021). Logos Ergon. Między schizofrenią a hermeneutyką: od Daniela P. Schrebera do Alexandre’a Grothendiecka. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas; ISBN: 97883-242-3653-4.

 

Płókarz, R., Zacharzewski, K., Czapiewski, M., Strysik, J., & Włodarczyk, G. (2021). Przestępczość finansowa. Tom 2. Rynki finansowe / Rafał Płókarz, Maciej Czapiewski, Jakub Strysik, Grzegorz Włodarczyk, Konrad Zacharzewski.

 

Płókarz, R., Włodarczyk, G., Strysik, J., Zacharzewski, K., & Czapiewski, M. (2021). Przestępczość finansowa. Tom II. Rynki finansowe. Difin.

 

Prewysz-Kwinto, P., & Redo, M. (2021). Matematyka finansowa - teoria i praktyka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN; ISBN: 978-83-01-21656-6.

 

Wilczyńska, A. (2021). Multidisciplinary Perspectives on the Psychology of Exclusion From Rejection to Personal and Social Harmony. Routledge; ISBN: 9780367627898.

 

Wójcik, J. (2021). Ryzyko kredytowe. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora; ISBN: 978-83-7285-997-6.

 

Wyrzykowska-Antkiewicz, M. (2021a). Handel wewnątrzgałęziowy. Istota, uwarunkowania, trendy. CeDeWu; ISBN: 978-83-755-6446-4.

 

Wyrzykowska-Antkiewicz, M. (2021b). Wewnątrzgałęziowa wymiana handlowa Polski z Unią Europejską. Stan i uwarunkowania rozwoju. CeDeWu; ISBN: 978-83-8102-560-7.

 

Gawłowski R., Kubiak M., Piwowarski J., Minkiewicz D. (2021). Do IT Tools Help Develop Community Policing? Lessons Learned from the Implementation of The National Security Threat Map in Poland". ISSN: 0208-7375.

 

Cyrkot T., Szczepanowski R., Jankowiak-Siuda K., Gawęda Ł., Cichoń E. (2021). Mindreading and metacognition patterns in patients with borderline personality disorder: experimental study. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience; ISSN: 0940-1334. DOI: 10.1007/s00406-020-01227-7.